Domača plačila v EUR

Odlivni nalogi

Bančno okence (1) Klikpro NLB Klik, Video klic NLB ProKlik, Klikpro, Video klic NLB Pay
Interna plačila
Plačila na NLB Osebne račune do 17.00 do 24.00 do 24.00 do 18.00
Flik plačila na NLB Osebne račune do 24.00
Plačila na NLB Poslovne račune in druge račune v NLB do 17.00 do 24.00 do 24.00 do 18.00
Plačila strankam z računi pri drugih bankah
Plačila do vključno 50.000 EUR do 15.00 (2) do 24:00 do 15.30 do 15.30
Nujna plačila do 50.000 EUR do 16.00 do 24:00 do 16.00 do 16.00
Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) do 16.00 do 16.00 do 16.00 do 16.00
Flik plačila v dobro računov potrošnikov do 24.00
Druga plačila
Predlaganje menic na unovčenje(3) do 12.00
Plačila upnikom na podlagi sodnih in davčnih izvršb do 13.00
Predlaganje izvršnic na unovčenje do 11.00

Nalogi oddani prek NLB Bankomati za interna plačila in plačila na račune odprte v drugih bankah morajo biti oddani do 14. ure.     

                                         

Polog gotovine (bankovci) v NLB Dnevno-nočni trezor do 7.45 za knjiženje najkasneje naslednji delovni dan.  

Prilivni nalogi

Ura prejema Odobritev računa
Interni
med osebnimi računi do 24.00 isti dan
med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro do 24.00 isti dan
z drugih računov, odprtih v NLB do 18.00 isti delovni dan
Eksterni
prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4)(tudi Flik plačila) do 24.00 isti dan
ostali prilivi z računov odprtih pri drugih bankah do 17.00 isti delovni dan

Čezmejna plačila, plačila s tretjimi državami in domača plačila v tuji valuti ter konverzije valut

Odlivni nalogi

Bančno okence (1) NLB Klik, Video klic NLB ProKlik, Klikpro, Video klic Datum valutacije/ poravnave
Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami
v EUR na obrazcu UPN (5) do 13.00 (6) do 15.00 (7) do 15.00 (7) isti delovni dan
ostala plačila v EUR, SEK, RON, USD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, CHF, MKD, GBP, RSD, BGN, BAM in PLN (8) do 13.00 do 15.00 do 15.00 do 1 delovni dan
v ostalih valutah (8) do 13.00 do 15.00 do 15.00 do 2 delovna dneva
Drugo
Domača plačila v tuji valuti do 13.00 do 15.00 do 15.00 isti delovni dan
Konverzije valut do 13.00 do 22.00 do 15.00 isti delovni dan

Prilivni nalogi

Ura prejema Datum valutacije/poravnave
Vrsta naloga
Nalogi z datumom valutacije/ poravnave istega dne do 15.30 isti delovni dan
Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v prihodnjih dneh do 15.30 na dan valutacije
Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v preteklih dneh do 15.30 na dan prejema naloga

Sobote, nedelje in prazniki

Odlivni nalogi

Klikpro NLB Klik,Video klic NLB Pay
Interna plačila
med osebnimi računi do 24.00 do 24.00
med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prekKlikpro do 24.00
Flik plačila med osebnimi računi do 24.00
Domača eksterna plačila
Flik plačila na osebne račune odprte pri drugih bankah do 24.00
Takojšnja plačila na osebne in poslovne račune odprte pri drugih bankah
Plačila do vključno 50.000 EUR do 24:00
Nujna plačila do 50.000 EUR do 24:00
Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) do 16:00
Drugo
Čezmejna plačila do 24:00(7)

Prilivni nalogi

Ura prejema Odobritev računa
Interni prilivi
med osebnimi računi do 24.00 isti dan
med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro do 24.00 isti dan
Eksterni prilivi
prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah(4)(tudi Flik plačila) do 24.00 isti dan
pdf
188 KB
Payment Execution Schedule

Legenda:

 1. Urnik bančnega okenca je odvisen od poslovnega časa NLB Poslovalnic.
 2. Za plačila z gotovino velja do 16.00 ure.
 3. Navedena ura velja za predlaganje menic na unovčenje na dan dospelosti oz. v naslednjih dveh delovnih dneh. Predlagatelj jo odda oz. pošlje na enoto banke, kjer je odprt račun dolžnika. 
 4. Če plačnikova banka omogoča izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 5. Velja, če je banka prejemnika plačila SEPA dosegljiva, sicer se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 6. Za plačila v breme NLB Poslovnega računa na bančnem okencu se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 7. Plačila prek Klikpro do 50.000 EUR se izvajajo do 24:00 ure, če je prejemnikova banka vključena v izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 8. Ne velja za plačila prek Video klica.

Opombe:

 • Naloge, oddane po urah navedenih v urniku, bo banka prejela naslednji delovni dan (od ponedeljka do petka) Izjema so interna plačila prek Klikpro med NLB Osebnimi in NLB Poslovnimi računi, ki se izvajajo vsak dan - 24/7.
 • Plačilne naloge, ki jih prek NLB Proklika, Klikpro in Video klica lahko posredujete 24 ur na dan, banka izvršuje in valutira v okviru urnika. 
 • Nalogi, v breme NLB Poslovnega računa, poslani z valuto istega dne v okviru urnika plačil prek NLB Proklika in Klikproja se v primeru, da na računu ni kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer ob delovnikih do 15.20 ure, za čezmejna plačila na obrazcu UPN pa do 14.50 ure. Po tem mejnem času se vsi nalogi zavrnejo. Izjema so interna plačila izvedena med NLB Poslovnim in NLB Osebnim računom prek Klikpro kjer se preverjanje stanja vrši ob izvedbi transakcije.
 • Za čezmejna plačila v EUR je prek UPN obrazca možno izvršiti tudi nujno plačilo na dan predložitve naloga skladno z urnikom. Za izvršitev ostalih čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami s krajšim datumom poravnave (valutacije) pa se je potrebno z banko predhodno dogovoriti.
 • Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve, zahtevo za povračilo sredstev (po izvršitvi SDD) po CORE shemi pa najkasneje 8 tednov oz. 13. mesecev po izvršeni SDD.
 • Izvršitev trajnega naloga SEPA: Če valuta plačila trajnega naloga SEPA pride na nedelovni dan, se plačilo izvede na prvi naslednji delovni dan. Plačila na NLB osebne račune se izvedejo isti dan.