Varčevanja

Oseba, ki je pooblaščena na imetnikovem računu, lahko sklene depozitno pogodbo za vezavo sredstev z računa imetnika, na katerem je pooblaščena. Če želi pooblaščena oseba skleniti pogodbo v imenu in za račun imetnika osebnega računa (v tem primeru se pogodba o vezavi sredstev glasi na imetnika osebnega računa), mora banki predložiti posebno pisno pooblastilo imetnika osebnega računa. Pooblastilo je lahko enkratno ali trajno. Obrazec pooblastila je na voljo v bančnih poslovalnicah. Zavezanec za plačilo davka je zato oseba, v imenu in za račun katere je sklenjena depozitna pogodba (imetnik osebnega računa).

Preberi več

Je z Zakonom o sistemu jamstva za vloge določeno, da so vloge v posamezni banki in hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji zajamčene do višine 100.000,00 EUR. Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu: Informacija vlagateljem o zaščiti vlog in na spletni strani Banke Slovenije: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah.

Preberi več

Obresti od denarnih depozitov, varčevanj so po zakonu obdavčene. Za dolgoročne depozite in postopna varčevanja lahko davčni rezident Slovenije uveljavlja razmejitev obresti, kar pomeni, da bodo obresti, ki bodo obračunane za posamezno koledarsko/davčno leto, finančni upravi poročala, kot da so izplačane. Zavezanec za dohodnino pa je fizična oseba na katero se glasi pogodba.

Preberi več