Kartice

Osnovne informacije o karticah

Pritožbo nam lahko pošljete prek treh različnih kanalov: obiščete NLB poslovalnico in jo sporočite osebno, oddate pisno ali posredujete preko spletne banke NLB Klik.

Preberi več

Svetujemo vam, da se za odgovore na vprašanja v zvezi s plačilnimi karticami obrnete na katerokoli NLB poslovalnico ali pa pokličete Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 2000 ali preko Video klica. Vaše vprašanje nam lahko zastavite tudi na elektronskem naslovu  info@nlb.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Preberi več

Vse stroške v zvezi s karticami si lahko ogledate na povezavi na spodnjem linku ali se o njih pozanimate v NLB poslovalnici.

Preberi več

Svetujemo vam, da si pred naročilom kartice ogledate našo ponudbo na NLB portalu. Kartico lahko naročite v NLB Poslovalnici, v digitalni banki NLB Klik, v ali po video klicu.

Preberi več
Uporaba kartic

Dnevni limit za dvig gotovine z vašo kartico Maestro ali debetno Mastercard je odvisen od posamezne vrste kartice in od višine sredstev, ki jih imate na računu. O dnevnem limitu dviga z vašimi NLB Plačilnimi karticami lahko dobite informacijo v vsaki NLB poslovalnici in v digitalni banki NLB Klik.

Preberi več

Imetnikom plačilnih kartic Mastercard, ki jim v tem mesecu poteče veljavnost, smo izdelali nove, brezstične kartice z novo številko. V NLB Kliku sta trenutno vidni obe kartici z različnima številkama, ki pa sta izdani na istem kartičnem računu s skupnim limitom porabe. Prikaz starih kartic bo iz NLB Klika avtomatično umaknjen po treh mesecih od poteka veljavnosti kartice. Kartico iz NLB Klika lahko predčasno odstranite sami v poglavju Nastavitve NLB Klika - Kartice v NLB Kliku.

Preberi več

Ni potrebno.

Preberi več

V tem primeru smo nadaljnjo uporabo kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočili. Številko PIN si lahko "odklenete" na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo - opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Na ta način se bo blokacija številke PIN sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma, kot tudi v tujini. Žal se lahko v tujini, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, izjemoma zgodi, da se številka PIN kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira. Priporočamo, da na potovanje v tujino vedno vzamete s sabo vsaj dve mednarodni plačilni kartici.

Preberi več

Priporočamo vam, da se o minimalnem znesku nakupa na obroke pozanimate pri posameznemu trgovcu, ki ponuja obročne nakupe z NLB Plačilnimi karticami. Minimalni zneski nakupa na obroke se lahko od trgovca do trgovca razlikujejo, saj ta znesek določi posamezni trgovec.

Preberi več

V tem primeru smo uporabo kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočili na vseh prodajnih mestih. PIN številko si lahko "odklenete" na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo - opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Na ta način se bo blokacija PIN številke sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma, kot tudi v tujini. Žal se lahko v tujini, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, izjemoma zgosi, da se PIN kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira. Priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete vsaj dve mednarodni plačilni kartici.

Preberi več

Po aktivaciji boste lahko s kartico plačevali na fizičnih in spletnih prodajnih mestih in dvigovali gotovino na bankomatih, ki to omogočajo – v Sloveniji in tujini.

Preberi več

V primeru dviga gotovine na bančnem avtomatu z NLB Plačilnimi karticami banka zaračuna stroške po vsakokrat veljavni Tarifi NLB. Vse stroške, povezane z dvigom gotovine na bankomatih, si lahko ogledate na NLB Portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne .

Preberi več

Vsi dvigi gotovine in plačila blaga ali storitev v tujini (kjer valuta ni evro) se v evro preračunavajo po dnevnih tečajih mednarodnih kartičnih sistemov. Menjalne tečaje in način za preračun iz originalnih valut oblikujeta izključno kartična sistema Mastercard in Visa, v skladu s svojimi pravili. Omenjeni tečaji niso javno dostopni in se lahko razlikujejo od tečajev, ki so objavljeni na javno dostopnih tečajnih listah. Prav tako se menjalni tečaji kartičnih sistemov Mastercard in Visa spreminjajo večkrat dnevno. Na oblikovanje menjalnih tečajev in na način preračunavanja iz originalne valute NLB nima vpliva. Prikazujemo le menjalne tečaje, ki nam jih posredujeta oba kartična sistema in to samo za države iz EEA območja (European Economic Area). To so: Bolgarija, Češka, Danska, Madžarska, Islandija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Norveška, Romunija, Poljska, Švedska in Anglija. Tečaj, po katerem se izvede konverzija v evro, je prikazan na izpisku mesečne porabe, ki ga prejme imetnik kartice.

Preberi več

Pošta Slovenije vsako transakcijo z NLB Plačilnimi karticami na terminalih POS obravnava kot dvig gotovine, tudi če s kartico plačate blago ali storitev. To pomeni, da provizijo za vsako transakcijo na terminalih POS Pošte Slovenije plačate vi in ne pošta. Na izpisku v teh primerih vidite postavko "nadomestilo za dvig gotovine".

Preberi več

Nakup na obroke lahko opravite z naslednjimi NLB Plačilnimi karticami: klasična NLB Mastercard kartica, zlata NLB Mastercard kartica, NLB Visa kartica, klasična NLB Karanta kartica (ne velja za NLB Posojilni kartici Mastercard in Karanta). Prodajna mesta, ki omogočajo obročne nakupe so označena s posebno nalepko "Nakupi na obroke". Vabljeni ste tudi, da obiščete NLP Portal, kjer je objavljen seznam prodajnih mest, kjer lahko opravite nakup na obroke http://www.nlb.si/nakupi-na-obroke-prodajna-mesta .

Preberi več

Priporočamo vam, da se z omenjeno reklamacijo najprej obrnete na prodajno mesto. Če problema ne uspete razrešiti, se obrnete na NLB Poslovalnico, ki vam je kartico izdala. V reklamaciji navedete, da ste po pošti prejel poškodovano blago in priložite fotokopijo računa, naročila in podate pisno izjavo, kako je bilo blago ob prejemu poškodovano, okvarjeno ali neprimerno za uporabo, za katero je bilo prodano.

Preberi več

Nakup na daljavo je nakup, ki ga opravite na spletu ali s telefonom.

Preberi več

Priporočamo vam, da zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri pretvorbi valut, pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini plačujete v valuti države, v kateri se nahajate. Na bankomatu pa izberite možnost izplačila gotovine v valuti države, v kateri se nahajate.

Preberi več

Na spletu lahko plačujete z NLB Plačilnimi karticami z odloženim plačilom Mastercard in Visa ter NLB debetnimi karticami Mastercard. Možna je tudi uporaba kartice Maestro - razen  Maestro kartic NLB Toli ter kartic NLB Prvega in NLB Osnovnega računa.

Preberi več

Prosimo vas, da se v tem primeru oglasite v NLB poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.

Preberi več

Priporočamo vam, da se z omenjeno reklamacijo najprej obrnete na prodajno mesto, kjer ste blago naročili in plačali.

Preberi več

Dvig gotovine s konverzijo pomeni, da spremembo valute opravi banka, ki je lastnica bankomata, po veljavnem tečaju banke. Praviloma je dvig gotovine s konverzijo zaradi tečajnih razlik, ki pri tem nastanejo, dražji. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate ekranske slike, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo.

Preberi več

V tem primeru se oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.

Preberi več

V mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, lahko novo osebno identifikacijsko številko PIN prejmete z ločeno pošiljko. V tem primeru uporabljajte novo prejeto PIN številko, ki si jo zapomnite in je ne zaupajte nikomur, kuverto, v kateri ste jo prejeli, pa uničite.

Preberi več
Uporaba brezstičnih kartic

NLB Plačilna kartica Mastercard, ki omogoča brezstično plačevanje ima v levem zgornjem kotu znak, ki označuje možnost brezstičnega plačevanja. Poleg čipa ima kartica vgrajeno tudi posebno anteno, ki omogoča hiter prenos informacij med čipom in čitalcem brezstičnih kartic na terminalu POS.

Preberi več

Ob prejemu vaše kartice z njo še ne morete takoj brezstično plačevati. Brezstično lahko na izbranih prodajnih mestih plačujete šele ko: opravite prvi nakup na POS terminalu, s čipom in vnosom številke PIN ali po vpogledu v stanje na bankomatu.

Preberi več

Vnos številke PIN ne bo več potreben pri brezstičnem plačevanju za nakupe do 50 evrov. Nakupe nad 50 evrov pa boste še vedno potrdili s številko PIN. Če boste nakupe opravljali na prodajnem mestu, ki ne omogoča brezstičnega plačevanja, boste vsak nakup potrdili s številko PIN ali podpisom. Višina zneska, brez potrditve z vnosom številke PIN, se v tujini lahko razlikuje.

Preberi več

Da. Vse NLB Plačilne kartice Mastercard so opremljene tudi s čipom, ki omogoča tako plačevanje kot dvig gotovine na bankomatu. Lastnosti kartic so ostale nespremenjene, dodana je le možnost brezstičnega plačevanja.

Preberi več

Brezstično lahko plačujete na prodajnih mestih, ki so ustrezno tehnološko nadgrajena s terminali POS za brezstično plačevanje. Prodajna mesta lahko poiščete tudi prek mobilne aplikacije Mastercard Nearby ali Mastercard PayPass Locator.

Preberi več

Z brezstičnim plačevanjem vam ob nakupu na prodajnem mestu kartice ni več treba vstaviti v režo terminala POS. Kartico le prislonite na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni signal in nakup je opravljen.

Preberi več

Brezstične kartice so opremljene z NFC (Near Field Communication) tehnologijo. Čip na kartici podatke, potrebne za plačilo s pomočjo majhne antene, posreduje terminalu POS. Ko prodajalec v terminal POS vnese in potrdi znesek nakupa za plačilo, vi kartico le prislonite k terminalu POS na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni signal in plačilo je opravljeno.

Preberi več

Seveda. Številko PIN potrebujete za vsa brezstična plačila nad 50 evrov, za potrditev nakupov na prodajnih mestih, ki ne omogočajo brezstičnega plačevanja ter za dvigovanje gotovine na bankomatih.

Preberi več
Limit

Če ugotovite, da potrebujete višji mesečni limit porabe, vam svetujemo, da zaprosite za stalno ali začasno povečanje mesečnega limita porabe. Vlogo za stalno ali začasno povečanje mesečnega limita porabe po vaši NLB Plačilni kartici lahko oddate osebno v NLB Poslovalnici, v digitalni banki NLB Klik ali v video klicu.

Preberi več

Sprostitev limita na kartičnem računu je odvisna od tega, kdaj je zagotovljeno ustrezno kritje na osebnem računu (v primeru plačevanja prek direktne obremenitve).

Preberi več

Z NLB Plačilno kartico Visa lahko preverite višino razpoložljivega limita na bankomatih vseh bank, z NLB Plačilno kartico Mastercard lahko razpoložljivo stanje mesečnega limita porabe preverite na NLB Bankomatih. Za NLB Plačilno kartico Karanta preverjanje razpoložljivega stanja mesečnega limita porabe na bankomatih ni možno. Svetujemo vam, da se za informacijo o stanju še razpoložljivega limita mesečne porabe po NLB Plačilni kartici Karanta obrnete na najbližjo NLB Poslovalnico ali pa uporabite digitalno banko NLB Klik.

Preberi več

Plačilo porabe na kartičnem računu se izvede na dan, ki ste ga navedli na vlogi za izdajo kartice. Če porabo plačujete prek direktne bremenitve iz osebnega računa, imate na izbiro 8., 18. ali 28. v mesecu. Plačilo se izvede ne glede na to ali je izbrani dan delovni dan ali dela prost dan (nedelje, prazniki).

Preberi več

Svetujemo vam, da stanje še razpoložljivega mesečnega limita porabe (odobreni mesečni limit, zmanjšan za nakupe in dvige gotovine v tekočem obračunskem obdobju) za vse NLB Plačilne kartice, s katerimi razpolagate, enostavno preverite v NLB Kliku, mobilni denarnici NLB Pay (v rubriki Transakcije), video klica ali v najbližji NLB Poslovalnici. Prav tako lahko višino še razpoložljivega limita imetniki NLB Plačilnih kartic Visa in Mastercard kartice preverite na bankomatu - imetniki NLB Plačilnih kartic Visa lahko stanje preverite na bankomatih vseh bank doma in v tujini, imetniki NLB Plačilne kartice Mastercard pa lahko stanje preverite na NLB Bankomatih.

Preberi več

Limit na kartici ni sproščen samo v primeru, da plačilo mesečne obveznosti ni bilo izvedeno, ker na osebnem računu ni bilo zadostnega kritja.

Preberi več

V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe - potrošnike (poglavje 4.5. Prilivi na kartični račun), prilivov na kartični račun ne morete prejemati. Če pa priliv kljub temu prejmete na kartični račun, bo banka tak priliv še isti dan preusmerila na vaš osebni račun.

Preberi več

Limit mesečne porabe na vaši NLB Plačilni kartici (kartici z odloženim plačilom) je višina sredstev, ki vam jih je odobrila banka za razpolaganje z vaš NLB Plačilno kartico. Mesečni limit lahko izkoristite za nakupe ali dvige gotovine.

Preberi več

Porabo na kartici v okviru vašega mesečnega limita porabe poravnate enkrat mesečno, na dan, ki ga izberete sami (8., 18. ali 28 v mesecu) z direktno bremenitvijo z vašega osebnega računa. 

Preberi več

Če ugotovite, da je vaš mesečni limit porabe po NLB Plačilni kartici previsok ali prenizek glede na vaše mesečne potrebe, priporočamo, da obiščete NLB Poslovalnico, kjer ste oddali vlogo za izdajo kartice. V NLB Poslovalnici boste izpolnili vlogo za spremembo mesečnega limita porabe. Vlogo za spremembo mesečnega limita porabe lahko oddate tudi v digitalni banki NLB Klik ali v video klicu.

Preberi več

Ob odobritvi NLB Plačilne kartice vam banka odobri tudi višino mesečnega limita porabe, ki je odvisna od vaših mesečnih dohodkov. Pred odobritvijo mesečnega limita porabe bo banka v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja.

Preberi več
Potovanje v tujino

V tujini lahko 24 ur na dan, vseh sedem dni v tednu pokličete NLB Kontaktni center na tel. št. +386 1 477 20 00.

Preberi več

Vsi dvigi gotovine in plačila blaga ali storitev v tujini (kjer valuta ni evro) se v evro preračunavajo po dnevnih tečajih mednarodnih kartičnih sistemov. Menjalne tečaje in način za preračun iz originalnih valut oblikujeta izključno kartična sistema Mastercard in Visa, v skladu s svojimi pravili.

Preberi več

Banke o potovanju v eksotične države ni potrebno posebej obveščati. Priporočamo, da si pred odhodom v določeno državo ogledate uradne internetne strani mednarodnih kartičnih sistemov Mastercard in Visa, kjer najdete koristne informacije o uporabi teh kartic po posamezni državi.

Preberi več

Svetujemo vam, da si pred nakupom pogledate, katere kartice sprejemajo na prodajnem mestu, kjer boste opravili nakup. Prodajno mesto mora biti označeno z ustreznimi nalepkami vseh kartic, ki jih sprejemajo. Če prodajno mesto nima sklenjene pogodbe za plačilo z Maestro kartico, s to kartico ne boste mogli plačati nakupa. Prav zato priporočamo, da si predčasno naročite novo kartico osebnega računa – debetno Mastercard ali poleg kartice Maestro na pot vzamete tudi vsaj eno izmed kartic z odloženim plačilom, NLB Plačilno kartico Mastercard in/ali Visa.

Preberi več

Uporaba PIN verifikacije je tudi v tujini zelo pogosta, zato si svoj PIN dobro zapomnite. Kljub temu pa v nekaterih državah PIN verifikacija še ni razširjena. V teh primerih se izpisek iz POS terminala verificira s podpisom.

Preberi več

Pred odhodom v tujino si v nadaljevanju preberite nekaj najbolj koristnih nasvetov in priporočil: Svetujemo vam, da pred odhodom na počitnice preverite veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. Limit porabe na vaši plačilni kartici predstavlja razpoložljivo stanje na kartičnem računu, ki ga mesečno lahko izkoristite za nakupe ali dvige gotovine.

Preberi več

V večini primerov pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini nimate dodatnih stroškov. Kljub temu posamezni trgovci lahko zaračunajo provizijo pri plačilu s kartico. Trgovec mora imeti obvestilo o zaračunavanju provizije objavljeno na vidnem mestu.

Preberi več

V tujini lahko uporabljate kartico osebnega računa Maestro/debetno Mastercard, ki jo zaradi nizke provizije priporočamo predvsem za dvig gotovine na bankomatih, z NLB Plačilnimi karticami z odloženim plačilom Mastercard in Visa pa lahko plačujete na skoraj 30 milijonih prodajnih mest po vsem svetu.

Preberi več

Priporočamo vam, da zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri pretvorbi valut, pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini plačujete v valuti države, v kateri se nahajate, na bankomatu pa izberete možnost izplačila gotovine v valuti države, v kateri se nahajate.

Preberi več

Dvig gotovine s konverzijo pomeni, da spremembo valute opravi banka, lastnica bankomata po veljavnem tečaju banke. Praviloma je dvig gotovine s konverzijo zaradi tečajnih razlik, ki pri tem nastanejo, dražji. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate ekranske slike, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo.

Preberi več

Seveda. Vsi imetniki kartic NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa, NLB Srebrnega računa z evidenco prometa, NLB Zlatega računa in NLB Platinastega računa, kot tudi imetniki kartic z odloženim plačilom NLB MasterCard in NLB Visa so nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti, ki nastane kot posledica nezgode. Imetniki NLB Plačilne kartice Zlati Mastercard pa imate sklenjeno tudi Turistično zavarovanje z asistenco v tujini.

Preberi več
Kartične zlorabe

V tujini je priporočljivo imeti pri sebi vsaj dve mednarodni plačilni kartici. Kartica, s katero kot stranka že razpolagate, je kartica osebnega računa - Maestro/debetna Mastercard. Kot drugo kartico priporočamo izbiro med karticami z odloženim plačilom: Mastercard ali Visa. Tako ob morebitni kraji ali zlorabi, lahko uporabite drugo kartico.

Preberi več

Takoj, ko prejmete kartico, si zapišite telefonsko številko +386 1 477 20 00, na katero lahko kadarkoli (24 ur na dan) pokličete in prijavite izgubo ali krajo kartic. Številko najdete na hrbtni strani plačilne kartice. V primeru, da kartico izgubite ali pa obstaja utemeljen sum kraje, kartico nemudoma prekličite in v primeru suma kraje opravite prijavo na najbližji policijski postaji, ki vam bo izdala potrdilo o prijavi.

Preberi več

V tujini je priporočljivo imeti pri sebi dve mednarodni plačilni kartici. Kartica, s katero kot stranka že razpolagate, je kartica BA Maestro. Kot drugo kartico priporočamo izbiro med karticami z odloženim plačilom: Mastercard ali Visa, najbolj priporočljivo je s sabo imeti kar obe. Tako ob morebitni kraji ali zlorabi ene še vedno razpolagate še z eno ali dvema mednarodnima karticama v okviru razpoložljivega limita.

Preberi več

Lokacije namestitev skimming naprav so od primera do primera različne. Skimmingi se dogajajo na bankomatih različnih bank v Sloveniji in v tujini.

Preberi več

Skimming je izraz za kopiranje magnetnega zapisa, ki se nahaja na zadnji strani kartice, brez privolitve oziroma vednosti uporabnika (lastnika) plačilne kartice. Med vsemi načini zlorabe je to najpogostejša oblika zlorabe. Nepridipravi najpogosteje poskušajo pridobiti PIN številko na bankomatih, avtomatskih cestninskih postajah ali na avtomatskih bencinskih črpalkah.

Preberi več

Novo kartico prejmete v nekaj dneh po blokaciji stare kartice - po navadni pošti na vaš naslov ali v izbrano NLB Poslovalnico. Poleg kartice boste prejeli tudi novo številko PIN – s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa tudi prek SMS-sporočila. Številko PIN je mogoče spremeniti na karticah NLB Maestro/debetnih Mastercard, prav tako tudi na karticah z odloženim plačilom NLB Mastercard in Visa. Številko lahko zamenjate brezplačno, in sicer na NLB Bankomatih, ki omogočajo to storitev. Kartico, ki ji želite zamenjati PIN, vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi PIN in sledite navodilu na zaslonu bankomata.

Preberi več

Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih dvigov na bančnih avtomatih si lahko preberete na posebni spletni strani https://www.nlb.si/kartice-in-varnost.

Preberi več

Skimming napravo nepridipravi namestijo na zunanji del bankomata. Nameščena skimming naprava odčitava zapis na magnetnem traku kartice pred dejansko uporabo na bankomatu (poseben čitalec prilepljen na bankomat podatke prebere z magnetnega traku).

Preberi več
Podatki imetnikov kartic

Spremembo naslova lahko javite vsaki NLB Poslovalnici, kjer bomo uredili spremembo podatkov v naših evidencah. Naročilo nove kartice ni potrebno.

Preberi več

Spremembo vaših osebnih podatkov morate sporočiti osebno v NLB Poslovalnici.

Preberi več

V primeru spremembe priimka se osebno oglasite v NLB Poslovalnici, kjer bomo uredili spremembo podatkov v naših evidencah in vam naročili novo kartico. Pri tem boste morali poravnati nadomestilo v višini opredeljeni v vsakokrat veljavni NLB Tarifi.

Preberi več

Izgubo ali krajo kartice mora prijaviti imetnik kartice, v tem primeru imetnik pooblaščenske kartice. Izgubo ali krajo kartice mora imetnik kartice obvezno prijaviti banki in sicer: osebno v katerikoli NLB Poslovalnici, po telefonu matični poslovalnici ali na telefonsko številko +386 1 477 20 00. Krajo kartice mora imetnik prijaviti tudi policiji, ter zahtevati potrdilo o prijavi.

Preberi več

To lahko sporočite najbližji NLB Poslovalnici, oziroma vašemu osebnemu bančniku.

Preberi več

Za ukinitev dodatnih ali družinskih kartic na kartičnem računu morate osebno obiskati NLB Poslovalnico, ki vodi vaš kartični račun. Ob ukinitvi dodatne ali družinske kartice prisotnost imetnika dodatne ali družinske kartice ni potrebna. Za dodajanje družinskih ali dodatnih kartic na vaš kartični račun morate prav tako obiskati NLB Poslovalnico, ki vodi vaš kartični račun. Poleg vas mora biti prisotna tudi oseba, kateri se izdaja dodatna ali družinska kartica.

Preberi več
Naročanje kartic

Novo kartico boste prejeli do konca meseca, ki je naveden na stari kartici. Novo kartico lahko pričnete uporabljati od 1. dne naslednjega meseca. Takrat staro kartico tudi uničite. Nove PIN številke ne boste prejeli, saj pri uporabi nove kartice lahko uporabljate enak PIN, kot doslej.

Preberi več

V primeru, da kartice ne želite več uporabljati jo zaradi varnosti prerežete prek magnetne steze in čipa ter jo vrnete v katerokoli NLB Poslovalnico. Imetnik plačilne kartice mora odpoved od pogodbe oddati v pisni obliki.

Preberi več

Kartico prejmete po navadni pošti na naslov v Republiki Sloveniji ali v izbrano NLB Poslovalnico, v roku 30 dni od naročila kartice, kar predstavlja najdaljši rok. Običajno kartico prejmete v osmih dneh od naročila. PIN številko lahko prejmete preko SMS sporočila.

Preberi več

Naročilo nove kartice izvedete preprosto v vsaki NLB Poslovalnici z oddajo vloge, lahko pa jo oddate tudi v digitalni banki NLB Klik ali v video klicu.

Preberi več
SMS Obroki

Če se odločite za nakup na NLB prodajnem mestu, znesek nakupa razdelite na obroke pred izvedbo plačila pri trgovcu. V tem primeru število obrokov določi trgovec. Pri nakupu na SMS obroke, pa nakup pri trgovcu na obroke razdelite sami, v 60 minutah po nakupu. Število obrokov določite sami. Pri nakupu na obroke na NLB Prodajnem mestu vam banka ne zaračuna nobenih stroškov.

Preberi več

V primeru, da nakupa ne želite razdeliti na obroke, le preverite SMS sporočilo o transakciji. Povratnega SMS sporočila ni potrebno pošiljati

Preberi več

Imetniki kartic – fizične osebe – se osebno oglasite v eni izmed NLB Poslovalnic, kjer boste podpisali Pogodbo o SMS Nakupih na obroke. Takoj po podpisu Pogodbe vam bomo storitev SMS Obroki aktivirali. Storitev SMS Obroki lahko aktivirate tudi v NLB Kontaktnem centru, prek Video klica.

Preberi več

SMS Obroke je možno uporabiti na vseh prodajnih mestih, doma in v tujini, ter prek spleta. Uporaba SMS Obrokov je možno tudi pri dvigu gotovine na bančnih avtomati doma in v tujini.

Preberi več

Če ste nakup na obroke že izvedli na NLB Prodajnem mestu, potem SMS sporočila s ponudbo za razdelitev nakupa na obroke, ne boste prejeli.

Preberi več

Pri nakupih na SMS Obroke uporabljate obstoječi limit na vaši kartici, ki je obremenjen za celoten znesek nakupa. Mesečni limit se nato mesečno sprošča, v višini plačanega obroka.

Preberi več

Aktivacija storitve SMS Obroki je brezplačna. V primeru uporabe SMS Obrokov, vam bo banka zaračunala nadomestilo v višini 1,50€ za vsak obrok. Nadomestilo bo zaračunano mesečno, ob vsakem plačilu obroka.

Preberi več

Vse obročne nakupe z NLB Plačilnimi karticami lahko spremljate na mesečnem izpisku porabe ali prek NLB Klika.

Preberi več

Poplačilo obrokov lahko izvedete predčasno, v vsaki NLB Poslovalnici ali v NLB Kontaktnem centru, prek Video klica.

Preberi več

SMS Obroki je storitev, ki omogoča, da nakupe s kartico razdelimo na več enakih obrokov – preprosto in enostavno – z uporabo SMS sporočila

Preberi več

Po aktivaciji storitve boste ob vsakem nakupu nad 40€ prejeli obvestilo o transakciji, ki bo vsebovalo tudi ponudbo za storitev SMS Obroki. V primeru, da se odločite nakup ali dvig gotovine razdeliti na obroke, v 60 minutah po prejemu SMS sporočila pošljete povratni SMS s ključno besedo NLB, številom obrokov in referenčno številko, ki jo najdete v SMS sporočilu. Po preteku 60 minut, nakup na obroke ni več možen.

Preberi več

Minimalni znesek obroka je lahko najmanj 20€. Vsak nakup lahko razdelite na 2 do 60 obrokov, odvisno od zneska nakupa.

Preberi več

Imetniki kartic – fizične osebe – lahko za SMS Obroke uporabljate vse kartice z odloženim plačilom Mastercard (klasična, zlata), Visa (klasična, Premium) in Karanta klasična). SMS Obroki niso možni na posojilnih karticah. Imetniki kartic – pravne osebe – lahko za SMS Obroke uporabljate poslovno Mastercard kartico.

Preberi več
Debetna kartica Mastercard

Debetna kartica Mastercard je vezana na osebni račun, zato jo lahko uporabljate le v okviru razpoložljivega stanja na računu. Plačujete lahko na vseh fizičnih in spletnih prodajnih mestih z oznako Mastercard v Sloveniji in tujini. Uporabljate jo lahko tudi na bankomatih, na določenih NLB Bankomatih pa omogoča tudi avtomatski polog gotovine

Preberi več

Novo kartico boste prejeli do konca meseca, ki je naveden na stari kartici. Lahko jo začnete uporabljati takoj, a jo je pred prvo uporabo treba aktivirati. To lahko storite tako, da kartico vstavite v režo bankomata ali v POS terminal in vtipkate številko PIN. Po izvedeni aktivaciji lahko staro kartico uničite, novo pa boste lahko uporabljali tudi brezstično in za spletne nakupe. Nove številke PIN ne boste prejeli, saj pri uporabi nove kartice lahko uporabljate enak PIN kot pri stari kartici.

Preberi več

Kartico prejmete po navadni pošti na vaš naslov, s katerim razpolagamo, ali v izbrano NLB Poslovalnico, najkasneje v 30 dneh od naročila kartice (običajno kartico prejmete v osmih dneh od naročila). Številko PIN lahko prejmete ločeno s priporočeno pošiljko ali prek SMS-sporočila – kakor se odločite.

Preberi več

V primeru dviga gotovine na bančnem avtomatu z NLB Plačilnimi karticami banka zaračuna stroške po veljavni Tarifi NLB. Vse stroške, povezane z dvigom gotovine na bankomatih, si lahko ogledate na NLB Portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne. Stroški dviga gotovine na bankomatih so odvisni od več dejavnikov.

Preberi več

Uporabniki NLB Osebnih računov boste avtomatsko prejeli novo debetno kartico Mastercard ob poteku vaše obstoječe kartice Maestro. Če želite kartico zamenjati prej, preprosto oddate vlogo v katerikoli NLB Poslovalnici, v digitalni banki NLB Klik ali v video klicu. Zamenjava kartice je brezplačna.

Preberi več
Spremljanje in plačevanje mesečne porabe

Če imate več NLB kartic z odloženim plačilom in mesečno porabo za vse kartice plačujete na isti dan (npr. 18. v mesecu), vam bomo poslali kuverto z vsemi izpiski za vaše kartice. Če še vedno prejemate izpiske mesečne porabe v več kuvertah, čeprav mesečno porabo plačujete na isti dan, vas naprošamo, da se oglasite v najbližji NLB poslovalnici, kjer vam bomo uredili prejemanje mesečnih izpiskov v eni kuverti.

Preberi več

Svetujemo vam, da se oglasite v NLB poslovalnici, kjer smo vam kartico odobrili in podate reklamacijo za sporno transakcijo.

Preberi več

Nakupe, ki jih opravite z vašo NLB Plačilno kartico, lahko vidite na mesečnem izpisku porabe, ki vam ga pripravimo enkrat mesečno. Vsi uporabniki spletne banke NLB Klik lahko spremljate tudi tekoče nakupe (promet po kartici ali e- izpisek). Naročniki storitve Varnostno SMS sporočilo, boste ob izvedenem nakupu na vaš mobilni telefon prejeli SMS sporočilo, iz katerega bo razviden nakup, ki ste ga opravili.

Preberi več

Svetujemo vam, da se čim prej oglasite v NLB poslovalnici, kjer smo vam kartico odobrili in podate reklamacijo za sporno transakcijo. Reklamacija ne zadrži plačila spornega zneska, ki ga banka izvede na izbrani dan plačila. V primeru, da je vaša reklamacija upravičena, vam bomo nemudoma vrnili sredstva na vaš osebni račun.

Preberi več

Znesek obračunanih obresti je viden na vašem mesečnem izpisku porabe in je prikazan ločeno od nakupov in morebitnih dvigov gotovine.

Preberi več

Avtorizacija je postopek za odobritev plačila s kartico in se lahko izvede avtomatsko prek POS terminala ali bančnega avtomata. Z avtorizacijo se izvede le rezervacija sredstva (zmanjša odobren limit na kartičnem računu), kartični račun pa je za znesek nakupa obremenjen naknadno.

Preberi več

Svetujemo vam, da se oglasite v NLB poslovalnici, kjer smo vam kartico odobrili in podate reklamacijo za sporno transakcijo.

Preberi več

Na e-izpisek se lahko naročite na spodnji povezavi -  izpolnite obrazec in nam ga pošljite.

Preberi več

Če vas zanimajo stroški, povezani z uporabo NLB Plačilnih kartic, obiščite spodnjo povezavo ali pa se osebno oglasite v eni od NLB poslovalnic.

Preberi več

Svetujemo vam, da se oglasite v katerikoli NLB poslovalnici, kjer vam bomo takoj izdelali izpisek. Če ste uporabnik spletne banke NLB Klik so vam mesečni izpiski porabe na voljo v elektronski obliki - v primeru, da želite prejemati izpisek tudi v papirni obliki, ga naročite prek NLB Klika ali obiščite NLB poslovalnico.

Preberi več

Če želite izvedeti več podatkov o vaši transakciji, obiščite najbližjo NLB Poslovalnico.

Preberi več

Obveznosti po NLB Karticah z odloženim plačilom poravnavate enkrat mesečno - na izbrani dan, ki ste ga navedli na vlogi za odobritev kartice. Izbirate lahko med 8., 18. in 28. dnevom v mesecu (velja za plačila z direktno bremenitvijo iz osebnega računa). Datum, ki ste ga izbrali za plačevanje vaših mesečnih obveznosti po NLB Kartici z odloženim plačilom, lahko kadarkoli spremenite - osebno v NLB poslovalnici ali v spletni banki NLB Klik.

Preberi več

Začasna (pred) avtorizacija pomeni preverjanje veljavnosti in višine sredstev na kartici, potrebnih za izvedbo celotne ali dela rezervacije (v primeru rezervacije hotelske sobe, najema plovil in podobno). Pri začasni avtorizaciji se pred dejansko transakcijo "rezervira" določen znesek. Na ta način se zagotovi, da bo ta znesek ob dokončnem knjiženju na vsak način na razpolago. Začasna avtorizacija ostaja veljavna določen čas (do 10 dni) in nato samodejno propade. V tem času se lahko končno knjiženje izvede kadarkoli.

Preberi več

Dvojne bremenitve ali napačni zneski avtorizacij so v večini primerov posledica napak na prodajnih mestih oziroma procesnih centrih. Svetujemo vam, da se v takih primerih oglasite v vaši NLB poslovalnici, kjer boste lahko podali reklamacijo.

Preberi več

Obresti za porabljeni del okvirnega kredita obračunavamo na dekurzivni način. Obračunavamo jih od izdelave posameznega izpiska do izdelave naslednjega izpiska.

Preberi več
Varna uporaba kartice-PIN številka

Imate natanko 3 možnosti za pošiljanje SMS s pravilnimi podatki, v nasprotnem primeru se PIN zaklene in je potrebno zahtevati novega v poslovalnici ali po videu klicu.

Preberi več

V mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, lahko novo osebno identifikacijsko številko PIN prejmete z ločeno pošiljko. V tem primeru uporabljajte novo prejeto PIN številko, ki si jo zapomnite in je ne zaupajte nikomur, kuverto, v kateri ste jo prejeli, pa uničite.

Preberi več

Če ste pozabili številko PIN na vaši kartici NLB Maestro/debetna Mastercard, NLB Plačilni kartici z odloženim plačilom Mastercard, ali Visa, lahko zahtevate izdajo nove številke PIN za obstoječo kartico. Kartice vam ni treba zamenjati.

Preberi več

Bankomat lahko zadrži kartico v različnih primerih. Če uporabnik trikrat zaporedoma napačno vtipka štirimestno osebno številko PIN, če je bila kartica preklicana ali ji je potekla veljavnost, pa tudi, če je poškodovana. Svetujemo, da v primeru, ko bankomat kartice ne vrne, pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00 (24 ur na dan) oziroma obiščete vašo matično NLB Poslovalnico, kjer vam bodo obrazložili postopek vrnitve kartice.

Preberi več

PIN je štirimestna tajna osebna identifikacijska številka uporabnika kartice. Uporablja se kot osebni varnostni element, namenjen identifikaciji uporabnika kartice in zagotavljanju pristnosti opravljenih plačilnih transakcij s karticami na prodajnih mestih in na bankomatih. Več na  https://www.nlb.si/stevilka-pin .

Preberi več

Če ste naročili novi PIN za obstoječo kartico, ga lahko prevzamete takoj po naročilu tako, da pošljete SMS na +386 30 400 405 s ključno besedo »NLBPIN davčna številka zadnje štiri številke kartice«.

Preberi več

Prek SMS lahko prevzamete novo številko PIN za obstoječo kartico, za katero ste PIN pozabili ali za novo kartico Maestro/debetno Mastercard ter plačilni kartici z odloženim plačilom Mastercard ali Visa.

Preberi več

Vsa prodajna mesta doma in v svetu še ne podpirajo čipne tehnologije, kar pomeni, da boste pristnost nekaterih nakupov še vedno potrjevali s podpisom potrdila o nakupu. V kolikor ste za nakup vpisali PIN številko, podpis praviloma ni potreben.

Preberi več

Če PIN-a ne prevzamete v 30 dneh od naročila kartice, se PIN zaklene in je potrebno v poslovalnici ali po videu klicu sprožiti postopek naročila novega PIN-a.

Preberi več

Če ste ob uporabi kartice na POS terminalu zaklenili PIN številko, si lahko le-to »odklenete« na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo – na primer opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Z vnosom pravilne PIN številke se le ta deblokira. To lahko storite tako na bankomatih doma, kot tudi v tujini.  Žal se lahko v tujini izjemoma, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, PIN kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira, zato priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete vsaj dve mednarodni plačilni kartici. Če se blokacija PIN številke ne sprosti, naj imetnik kartice pokliče v NLB Poslovalnico ali na telefonsko številko 01 477 20 00

Preberi več

Za naročilo novega PIN-a preko SMS se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici ali po videu klicu.

Preberi več

PIN številko za vašo kartico pridobite tako, da pošljete SMS na številko +386 30 400 405 z vsebino »NLBPIN davčna številka zadnje 4 številke kartice« s presledki, npr. »NLBPIN 12345678 1111«. Na vaš SMS vam bomo odgovorili z SMS-om, ki bo vseboval vašo novo PIN številko, ki si jo zapomnite, prejeti SMS pa nato izbrišite. Prejeto PIN številko lahko na NLB bankomatu zamenjate.

Preberi več

Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih nakupov na prodajnih mestih si lahko preberete na posebni spletni strani http://www.nlb.si/splosno-o-varovanju-kartic .

Preberi več
Varna uporaba kartice-nakupovanje na spletu

Za spletno nakupovanje potrebujete kartico, ki omogoča spletno nakupovanje in mobilno denarnico NLB Pay. Uporabite lahko eno izmed kartic z odloženim plačilom Mastercard ali Visa ali debetnih kartic Mastercard.

Preberi več

Možnost spletnega plačevanja stopi v veljavo naslednji delovni dan po izvedeni spremembi.

Preberi več

Če želite uporabljati "3-D Secure", ga morate najprej aktivirati, kar preprosto in enostavno storite že ob prvem spletnem nakupu na spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo "3-D Secure". Več o aktivaciji in nadaljnji uporabi preberite na www.nlb.si/3d-secure.

Preberi več

Aktivacijo »3-D Secure« za svojo plačilno kartico opravite v okviru prvega spletnega nakupa na spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo »3-D Secure«. To storite popolnoma preprosto in hitro, saj imate vse potrebne informacije in navodila v pojavnih oknih. Za aktivacijo »3-D Secure« boste morali potrditi »Pogoje uporabe storitve« in potrditi pravilnost prikazane številke mobilnega telefona za prejemanje enkratnega gesla preko SMS.

Preberi več

Imetnik NLB kartice BA Maestro mora kartico, za nakupe prek spleta aktivirati osebno, v svoji matični poslovalnici. Zaradi varnosti mora imeti kartica NLB BA Maestro, aktivirano tudi storitev SMS-Alarm o uporabi kartice.

Preberi več

Svetujemo vam, da si pred plačilom nakupa preko spleta preberete Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih nakupov na spletnih prodajnih mestih na posebni spletni strani http://www.nlb.si/splosno-o-varovanju-kartic .

Preberi več

Imetnikom BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa ni omogočeno plačevanje nakupov ali storitev prek spleta.

Preberi več

CVC2/CVV2 (Card Verification Code oziroma Card Verification Value) je trimestna varnostna koda, odtisnjena na zadnji strani kartice (Mastercard, Visa) in se na zadnji strani kartice lahko nahaja na podpisnem traku ali poleg njega. Z uporabo CVV2 in CVC2 kode se doseže večja varnost transakcije in prepreči ilegalno uporabo številke kartice.

Preberi več
Varna uporaba kartice-SMS-Alarm o uporabi kartice

Odklop storitve "SMS-Alarm o uporabi kartice" lahko naročite v NLB Kliku ali v vaši NLB Poslovalnici.

Preberi več

Ali lahko imetnik osebnega računa uredi prejemanje SMS-Alarma o uporabi kartice na BA Maestro kartici za svojega pooblaščenca? Ne.

Preberi več

V nekaterih, sicer redkih primerih, ko je uporabnik v tujini, lahko pride do situacije, da je transakcija na centralnem avtorizacijskem računalniku procesnega centra odobrena (in posledično uporabniku poslan SMS), na prodajnem mestu pa je zavrnjena. 

Preberi več

Do situacije lahko pride pri transakcijah, opravljenih z VISA kartičnimi produkti v tujini, v državah s časovno razliko glede na Slovenijo. Transakcije so posredovane preko sistema VISA, vanje pa se zapiše čas, ki se v večini primerov za dve uri razlikuje od lokalnega časa v Sloveniji. Do razlike v uri prihaja zaradi nastavitev v sistemu VISA. 

Preberi več

Storitev "SMS-Alarm o uporabi kartice" je namenjena vsem imetnikom NLB Osebnih računov s kartico Maestro/debetna Mastercard in vsem, ki uporabljate NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom Mastercard, Visa ali Karanta in želite biti prepričani, da ste nakup s kartico ali dvig gotovine res opravili vi. V primeru, da bi vašo kartico kdo zlorabil, bi s prejemom SMS-sporočila o transakciji, ki je niste opravili, takoj vedeli, da se s kartico dogaja nekaj nenavadnega.

Preberi več

Gre za specifiko delovanja avtomatskih bencinskih servisov. Uporabnik pred točenjem goriva izbere predviden znesek, za katerega bo točil. V primeru uporabe Visa kartice se ob izbiri zneska naredi finančna avtorizacija v višini le-tega in uporabnik prejme prvi SMS. Ko je gorivo natočeno, se prvotna finančna avtorizacija stornira, zato uporabnik prejme drugi SMS, z obvestilom o stornaciji. Po stornaciji se naredi nova finančna avtorizacija, tokrat za dejanski znesek natočenega goriva - uporabnik prejme tretji SMS. V primeru uporabe Mastercard kartice se ob izbiri zneska naredi finančna predavtorizacija v višini le-tega in uporabnik prejme prvi SMS. Ko je gorivo natočeno, se izvede zaključek predavtorizacije, zato uporabnik prejme drugi SMS.

Preberi več

Ali lahko pooblaščenec odda vlogo za storitev SMS obveščanja za BA Maestro kartico brez vednosti imetnika osebnega računa? Lahko.

Preberi več

Ne. Storitev "SMS-Alarm o uporabi kartice" je vezano na posamezno kartico in ne na kartični račun, zato je potrebno storitev aktivirati tako na osnovni kartici kot tudi na dodatni kartici pooblaščene osebe.

Preberi več

Ne. Storitev SMS varnostno sporočilo zagotavlja samo prejemanje SMS obvestil o uporabi vaše kartice.

Preberi več

V tem primeru vas prosimo, da pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00, kjer bomo preverili pravilnost podatkov.

Preberi več

Za zamudo pri dostavi sporočila obstaja več razlogov: trenutna nedosegljivost uporabnika mobilnega telefona; težave na strani mobilnega operaterja, preko katerega sistem pošilja Varnostna SMS sporočila; težave na strani mobilnega operaterja, katerega omrežje uporabnik uporablja; težave na strani tujega mobilnega operaterja; vzdrževalna dela na infrastrukturi storitve za SMS obveščanje.

Preberi več

Za odobritev storitve SMS-Alarm o uporabi kartice pooblaščencu na kartičnem računu, mora banka pridobiti soglasje imetnika kartičnega računa.

Preberi več

V Registru komitentov imamo možnost le enega vnosa strukturiranega zapisa GSM številke za ta namen.

Preberi več

Svetujemo, da se oglasite v vaši NLB Poslovalnici ali pošljete sporočilo preko NLB Klika in preverite pravilnost vnosa podatkov.

Preberi več

Če ste prepričani, da nakupa niste opravili, vam svetujemo, da takoj pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00 (24 ur na dan) in prijavite sum zlorabe kartice ter kartico prekličete in tako preprečite morebitne nadaljnje zlorabe kartice.

Preberi več

Vklop storitve "SMS-Alarm o uporabi kartice" lahko naročite v spletni banki NLB Klik ali v vaši NLB Poslovalnici. Storitev lahko vklopite ali izklopite kadar koli želite.

Preberi več

Sporočilo prejmete ob vsakem plačilu s kartico, tudi pri nakupih prek telefona ali spleta, ki izpolnjujejo kriterije opredeljene ob naročilu na to storitev (npr. minimalni znesek posamezne transakcije ipd.). Sporočila prejmete v nekaj sekundah (v najkrajšem možnem času) ne glede na to, ali ste uporabili kartico doma ali v tujini.

Preberi več

V primeru uničenja, izgube ali kraje mobilnega telefona se najprej obrnite na vašega mobilnega operaterja, kjer vam bodo na podlagi vašega sporočila preprečili nadaljnjo uporabo kartice SIM (s tem se tudi onemogoči prejemanje varnostnih SMS sporočil na staro SIM kartico). Mobilni operater vam bo uredil zamenjavo kartice SIM in ponovno uporabo iste telefonske številke. Če boste zadržali isto telefonsko številko, boste še naprej prejemali SMS varnostna sporočila, v primeru menjave telefonske številke pa morate to sporočiti v vašo NLB Poslovalnico.

Preberi več