Bonitetne ocene

Rating agencija Dolgoročna ocena kreditnega tveganja Kratkoročna ocena kreditnega tveganja Ocena prihodnjih izgledov Ocena prihodnjih izgledov
Fitch BB+ B stabilna

Ocena vitalnosti: bb+

Ocena podpore: 5

Standard & Poor's BBB- A-3 stabilna Samostojni kreditni profil: bbb-
Moody's* Baa2 P-2 pozitivna

Izhodiščna kreditna ocena: ba1

Prilagojena kreditna ocena: ba1

Dolgoročna ocena tveganja nasprotne stranke: Baa1(cr)

Kratkoročna ocena tveganja nasprotne stranke: P-2(cr)

* V letu 2015 je NLB d.d. prekinila pogodbeni odnos z mednarodno rating agencijo Moody's.  Moody's bo kljub temu ohranjal bonitetno oceno NLB d.d. na podlagi javno dostopnih informacij.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31.12.2018

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si