Bonitetne ocene

Rating agencija Dolgoročna ocena kreditnega tveganja Kratkoročna ocena kreditnega tveganja Ocena prihodnjih izgledov Ocena prihodnjih izgledov
Standard & Poor's BBB A-2 stabilna Samostojni kreditni profil: bbb-
Moody's* A3 P-2 stabilna

Izhodiščna kreditna ocena: baa3

Prilagojena kreditna ocena: baa3

Dolgoročna ocena tveganja nasprotne stranke: A3(cr)

Kratkoročna ocena tveganja nasprotne stranke: P-2(cr)

* V letu 2015 je NLB d.d. prekinila pogodbeni odnos z mednarodno rating agencijo Moody's.  Moody's bo kljub temu ohranjal bonitetno oceno NLB d.d. na podlagi javno dostopnih informacij.

S&P - NLB d.d. Ratings direct - september 2023

Sustainalytics - NLB d.d. ESG Risk Rating Summary Report - november 2023

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!