Bonitetne ocene

Rating agencija Dolgoročna ocena kreditnega tveganja Kratkoročna ocena kreditnega tveganja Ocena prihodnjih izgledov Ocena prihodnjih izgledov
Fitch BB B Na opazovanju Ocena vitalnosti: bb
Standard & Poors's BB+ B V razvoju Samostojni kreditni profil: bb+
Moody's* Ba1 neprvovrstna V pregledu

Izhodiščna kreditna ocena: b1

Prilagojena kreditna ocena: b1

Dolgoročna ocena tveganja nasprotne stranke: Baa3(cr)

Kratkoročna ocena tveganja nasprotne stranke: Prime-3(cr)

* V letu 2015 je NLB d.d. prekinila pogodbeni odnos z mednarodno rating agencijo Moody's.  Moody's bo kljub temu ohranjal bonitetno oceno NLB d.d. na podlagi javno dostopnih informacij.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

31.3.2018

72,2 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si