Kadrovske štipendije

V NLB razpisujemo pet kadrovskih štipendij. Bi se nam pridružili?  

Kadrovske štipendije v NLB

V NLB razpisujemo pet kadrovskih štipendij za mlade, ki vstopajo v svet IT, podatkovne znanosti, računalništva in računovodstva. Zakaj? Ker naša banka vse bolj postaja IT podjetje, ki zato, da stopa v korak z najnovejšimi trendi in jih tudi narekuje, potrebuje prave strokovnjake, hkrati pa se dobro zaveda, koliko dela, truda in podpore tu strokovnjaki potrebujejo. Tu smo, da za to poskrbimo.

 

Kadrovske štipendije razpisujemo za:

 

EKONOMSKA FAKULTETA

Študente 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje Računovodstvo in revizija na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • poznajo osnove bančništva,
 • poznajo osnove računovodstva,
 • poznavajo osnove davčnih predpisov.

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Študente 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje Uporabna statistika na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • dobro poznavajo področje naprednih informacijskih tehnologij,
 • poznavajo področje statistike, verjetnosti, časovnih vrst, matematičnega modeliranja,
 • poznavajo programske jezike, razvojna okolja in tehnologije (npr. SQL),
 • imajo izkušnje z razvojem aplikacij v vsaj enem skriptnem jeziku (npr. R, Python),
 • in imajo izkušnje pri razvoju aplikativnih rešitev podprtih z modeli strojnega učenja.
 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Študente 2. in 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Družboslovna informatika, smer Uporabna družboslovna informatika na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • poznavajo področje statistike, verjetnosti, časovnih vrst, matematičnega modeliranja,
 • poznavajo baze podatkov in programski jezik (SQL),
 • napredna uporaba MS orodij (Excel, Word, PPT, Teams),
 • imajo izkušnje z vizualizacijo podatkov.

 

Zakaj se nam je dobro pridružiti?

 • Ker smo uspešna banka, ki svojo poslovno strategijo gradi na znanju in izkušnjah.
 • Ker spodbujamo razvoj kariere doma in v mednarodnem okolju.
 • Ker nagrajujemo dosežke zaposlenih.
 • Ker vlagamo v razvoj vseh zaposlenih.
 • Ker dajemo velik pomen zdravju in zadovoljstvu zaposlenih.
 • Ker smo trajnostno podjetje.
 • Ker smo družini prijazno podjetje.
 • Ker spadamo med najboljše delodajalce.

 

Kaj ponujamo štipendistom?

 • Mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse,
 • možnost pisanja diplomske ali magistrske naloge na primerih iz bančne prakse,
 • možnost zaposlitve po zaključku študija in razvoj kariere v banki.

Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo z nami sklenil pogodbo o štipendiranju do zaključka študija po študijskem programu, na katerega je vpisan.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,
 • življenjepis,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • izjavo študenta, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

S tistimi, ki nas boste s svojimi izjavami najbolj prepričali, bomo opravili tudi osebne pogovore.

 

Rok in oddaja vloge

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do vključno 15. 11. 2023 na elektronski naslov kadrovska@nlb.si  z zadevo »Kadrovska štipendija«.

     

Več o sami dodani vrednosti kadrovske štipendije v NLB pa si lahko ogledate tudi sami.
 

     

Imate vprašanja o kadrovskih štipendijah?
KONTAKT

         Že 8. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!