Finančna poročila

Izberite leto:

Letno poročilo

Medletna poročila

Prezentacije

Ključni finančni podatki

Webcast

Konferenčni klic NLB d.d. v zvezi z razmerami ob izbruhu Covid-19

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 9. 2019

NLB Skupina: 83,1 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si