Finančna poročila

Izberite leto:

Letno poročilo 

Medletna poročila 

   

Prezentacije 

Ključni finančni podatki

Predstavitve v živo 

   
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 12. 2020

NLB Skupina: 97,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si