KYC/AML dokumentacija

NLB AML/CFT and Sanctions Policy Statement and Important General Information

Statut NLB d.d. 

Letna poročila NLB d.d. 

Wolfsberg Anti-Money Laundering Questionnaire

US Patriot Act - Certification regarding correspondent accounts for foreign banks

Zgoraj navedeni podpisani dokumenti so na voljo v specializiranih bazah podatkov, ki se nahajajo na naslednjih povezavah:

SWIFT KYC Registry

Bankers Almanac Due Diligence Depository 

Za dokazila o dovoljenjih za opravljanje storitev kreditne institucije v državah EGP vam priporočamo, da se obrnete na Register kreditnih institucij na straneh Evropskega bančnega organa (EBA: Credit institutions register) ali na strani Banke Slovenije 

Skrita vsebina