Sum in prijava škodljivih ravnanj

V NLB verjamemo, da odgovorno korporativno upravljanje ne pomeni le spoštovanja zakonov, predpisov in standardov. Pomemben del našega poslovanja predstavljata integriteta in transparentnost poslovanja.

Sistem za prijavo škodljivih ravnanj v NLB je namenjen vsem deležnikom, ki menijo, da je bilo storjeno dejanje na škodo banke ali v njej zaposlenih, ki ima lahko posledice v smislu regulatorne sankcije, kazenske odgovornosti ali ugleda banke. Škodljiva ravnanja so ravnanja, ki škodujejo tako banki, zaposlenim kot tudi ostalim deležnikom, in zato spodbujamo k prijavi tovrstnih ravnanj, ki jih bodo skladno z notranjimi pravili in postopki preučile pristojne službe znotraj banke. S tem vsak posameznik pripomore k temu, da se lahko zagotovi pravočasno ukrepanje in prepreči nastanek škode ali jo vsaj omili.

V primeru zaznave suma škodljivega ravnanja v NLB so vam na voljo naslednji (tudi anonimni) kanali za prijavo sum ov škodljivih ravnanj:

  • elektronsko preko spletne aplikacije Whistler
  • navadna pošta: NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2,  1520 Ljubljana, za SPKI - ne odpiraj!
  • po navadni pošti na poštni predal pri Pošti Slovenije: NLB dd, pp. 1726, 1001 Ljubljana.

Več o našem sistemu prijave škodljivih ravnanj si lahko preberete na strani https://whistler.nlb.si/faq-slo.

Skrita vsebina
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!