Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb v postopku prodaje deleža podjetja Interenergo sh.p.k. Albanija

Na podlagi pravnomočnega sklepa o drugi prodaji Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 847/2010 z dne 16.8.2017 je stečajni upravitelj stečajnega dolžnika Poteza naložbe d.o.o. – v stečaju dne 18.9.2017 objavil javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo premoženja stečajnega dolžnika.

Predmet prodaje:

39.421 delnic družbe Interenergo sh.p.k. Bullevar Deshmoret e Kombit, Twin Towers Kulla 2, Tirana, Albania.

Način prodaje in rok za oddajo ponudb:

Gre za javno zbiranje nezavezujočih ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena. Rok za oddajo ponudb je 20.11.2017. Ponudbe je potrebno poslati na naslov stečajnega dolžnika Poteza naložbe, podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. – v stečaju, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana s pripisom »Nezavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj«.

Dodatne informacije:

Potencialni ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na spletnem portalu Ajpes pod opravilno št. St 847/2010 oz. pri stečajnem upravitelju preko e-pošte: bojan.klenovsek@siol.net.

NLB d.d., Odnosi z vlagatelji