Javni razpisi

KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO d.o.o.

Razpis za zavezujoče zbiranje ponudb za odkup terjatev Izjava o nepovezanosti z dolžnikom