Skrb za zaposlene

Posvečamo se izobraževanju zaposlenih in smo zavezani visokim standardom kakovosti

V NLB se veliko posvečamo izobraževanju zaposlenih in smo zavezani visokim standardom kakovosti kot stalno učeča se organizacija. Zaposleni se izobražujejo s pomočjo strokovnjakov in prenašajo svoje znanje na druge zaposlene.

Pomembno vlogo imata pri nas zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. Zato izvajamo tako imenovani program zdravja, v okviru katerega poskušamo obravnavati vse ključne elemente dobrega počutja: fizičnega, čustvenega in psihičnega. Imamo različne dejavnosti, kot so športne igre NLB Skupine, delavnice o zdravem življenju, obvladovanje stresa, posebni zdravstveni pregledi itd.

Imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki omogoča zaposlenim dodatne ugodnosti in koriščenje družini prijaznih ukrepov. Ponosni smo, da te ugodnosti ceni in izkoristi večina naših zaposlenih.

Ponosni smo, da kar

97 %

izobraževanj izvedemo interno (z lastnimi strokovnjaki in z zunanjimi predavatelji).

Zadnje objave