Zdrava banka

Zdrava banka je program, ki vključuje različne aktivnosti, vezane na promocijo zdravja na delovnem mestu. V sklopu Zdrave banke organiziramo krajše in daljše delavnice, kjer vsak zaposleni lahko najde sebi primerno vsebino.


Poudarek je na preventivi in uvajanju sprememb v življenje za izboljšanje zdravja in kvalitete življenja, s poudarkom na ozaveščanju in vzpodbujanju zaposlenih k zdravemu pristopu življenja. Naši vsakdanjiki so čedalje bolj stresni in časovno preobremenjeni, zato je pomembno, da skupaj najdemo načine, kako kljub vsem obremenitvam najti čas za svoje dobro počutje in kako se izogniti slabim navadam hitrega življenja.

S programi zdrave banke poskušamo pokrivati vse 4 nivoje, iz katerih posamezniki črpamo energijo. Če je na kateremkoli od njih premalo energije, potem ne delujemo optimalno.

Ponosni smo, da so program Zdrave banke zaposleni odlično sprejeli in so programi dobro obiskani. Še vedno so zaposlenim najbolj aktualne vsebine o zdravi prehrani in telesnem zdravju - Zdrav vid ter Gib in funkcija.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!