Pravno obvestilo

Nahajate se na spletnem portalu www.nlb.si Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Avtorske pravice

Spletni portal NLB d.d. je registriran pri Avtorski agenciji za Slovenijo v Ljubljani. Spletni portal NLB d.d. je njena intelektualna lastnina. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja NLB d.d. prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu NLB d.d. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema NLB d.d.

Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2
1520 Ljubljana
Telefon: (01) 476 51 21
e-naslov: info@nlb.si

NLB si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve.

Omejitev odgovornosti

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem portalu NLB d.d., je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših bančnih delavcih. Podatki na spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. NLB d.d. prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstnih povezav, ki niso last NLB d.d.

NLB d.d. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani, dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.nlb.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!