Finančni koledar

Vrsta objave
Predvideni datum  Tiha Obdobja Video predstavitev
Letni nerevidirani finančni izkazi 2019 Četrtek, 20. februar 2020 6. februar 2020 – 20. februar 2020 Petek, 21. februar 2020 ob 11:00
Letno poročilo 2019 Četrtek, 2 april 2020 - -
Medletno poročilo - marec 2020 Četrtek, 14 maj 2020 30. april 2020 – 14. maj 2020 Petek, 15. maj 2020 ob 11:00
Dan investitorjev Petek, 15. maj 2020 - -
Skupščina delničarjev 25. maj – 15. junij 2020 - -
Polletno poročilo 2020 Četrtek, 13 avgust 2020 30. julij 2020 – 13. avgust 2020 Petek, 14. avgust 2020 ob 11:00
Medletno poročilo - september 2020 Četrtek, 12 november 2020 29. oktober 2020 – 12. november 2020 Petek, 13. november 2020 ob 11:00
Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 12. 2019

NLB Skupina: 84,3 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si