Finančni koledar

Vrsta objave

Predvideni datum objave

Tiha Obdobja

Letni nerevidirani finančni izkazi 2019

Četrtek, 20. februar 2020

6. februar 2020 – 20. februar 2020

Letno poročilo 2019

Četrtek, 2 april 2020

-

Medletno poročilo - marec 2020

Četrtek, 14 maj 2020

30. april 2020 – 14. maj 2020

Skupščina delničarjev

25. maj – 15. junij 2020

-

Polletno poročilo 2020

Četrtek, 13 avgust 2020

30. julij 2020 – 13. avgust 2020

Medletno poročilo - september 2020

Četrtek, 12 november 2020

29. oktober 2020 – 12. november 2020

Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih.
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si