Analitiki

Po naših informacijah naslednji analitiki aktivno spremljajo NLB Skupino:

Equity analitiki

CITI

Simon Nellis
Simon.Nellis@citi.com

DEUTSCHE BANK

Marlene Eibensteiner
Marlene.Eibensteiner@db.com

EFG HERMES

Ronak Gadhia
rgadhia@efg-hermes.com  

PKO BP

Robert Brzoza
robert.brzoza@pkobp.pl

HSBC

Andrzej Nowaczek
andrzej.nowaczek@hsbcib.com

ILIRIKA BPH

Lojze Kozole
Lojze.Kozole@ilirika.si

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Jovan Sikimić
jovan.sikimic@rbinternational.com

WOOD & COMPANY

Skupno pokrivanje

INTERCAPITAL SECURITIES

Tea Pevec
tea.pevec@intercapital.hr

J.P. MORGAN

Samuel Goodacre  
samuel.goodacre@jpmorgan.com
Mehmet Sevim                            
mehmet.sevim@jpmorgan.com

Debt analitiki

BANK OF AMERICA

Katharine Lennon

katharine.lennon@bofa.com

Konsenz

Analyst Consensus November 2023

Analyst Consensus August 2023

Analyst Consensus May 2023

Analyst Consensus February 2023 

Zgoraj navedeni finančni analitiki delujejo neodvisno od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (NLB), kar pomeni, da svojih analiz ne izvajajo na zahtevo ali proti plačilu banke. Vsa mnenja, ocene in/ali napovedi, vključene v analizo posameznih analitikov, predstavljajo mnenje, oceno in/ali napoved analitika, ki je analizo pripravil, ter tako ne predstavljajo mnenja, ocene in/ali napovedi NLB ali vodstva banke, zato se jih ne sme obravnavati kot priporočila za sklenitev kateregakoli posla, ki se nanaša na vrednostne papirje NLB. Kljub predstavitvi omenjenih informacij na svoji spletni strani NLB ne pritrjuje posameznemu mnenju, oceni in/ali napovedi niti z njimi ne soglaša ter v celoti zavrača kakršnokoli odgovornost za popolnost, točnost ali izbor predstavljenih informacij. Omenjeni seznam je bil pripravljen izključno z namenom obveščanja zainteresirane javnosti o finančnih analitikih, ki pri svojem delu vključujejo NLB in področje vrednostnih papirjev banke v svoja neodvisna mnenja, ocene in/ali napovedi v delu, ki se nanaša na NLB.

Seznam analitikov kot tudi vse informacije v zvezi s tem niso sestavni del ponudbe za prodajo ali nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev NLB, ravno tako pa ne predstavljajo podlage ali dejstev, na osnovi katerih bi lahko katerikoli prejemnik teh informacij sprejel kakršnokoli odločitev o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev NLB. Prejemnik omenjenih informacij, ki namerava kupiti kateregakoli od finančnih instrumentov ali sredstev NLB, mora sam opraviti neodvisen pregled finančnega poslovanja in stanja banke ter sam presoditi glede bonitete NLB. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi vlagati v finančne instrumente ali finančna sredstva podjetja, se mora predhodno posvetovati s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in tako pridobiti dodatne informacije.   

Delovanje NLB urejajo in nadzirajo Evropska centralna banka, Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 9. 2023

NLB Skupina: 132,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!