Analitiki

Po naših informacijah naslednji analitiki aktivno spremljajo NLB Skupino:

Equity analitiki

CITI

Simon Nellis
Simon.Nellis@citi.com

DEUTSCHE BANK

Marlene Eibensteiner
Marlene.Eibensteiner@db.com

ERSTE BANK

Mladen Dodig
mladen.dodig@erstebank.rss

INTERCAPITAL SECURITIES

Tea Pevec
tea.pevec@intercapital.hr

HSBC

Andrzej Nowaczek
andrzej.nowaczek@hsbcib.com

ILIRIKA BPH

Lojze Kozole
Lojze.Kozole@ilirika.si

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Jovan Sikimić
jovan.sikimic@rbinternational.com

WOOD & COMPANY

Skupno pokrivanje

IPOPEMA

Vladan Pavlovic
vladan.pavlovic@ipopema.pl

PKO BP

Robert Brzoza
robert.brzoza@pkobp.pl

J.P. MORGAN

Samuel Goodacre  
samuel.goodacre@jpmorgan.com
Mehmet Sevim                            
mehmet.sevim@jpmorgan.com

Debt analitiki

BANK OF AMERICA

Katharine Lennon

katharine.lennon@bofa.com

Konsenz

Analyst Consensus February 2024

Analyst Consensus November 2023

Zgoraj navedeni finančni analitiki delujejo neodvisno od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (NLB), kar pomeni, da svojih analiz ne izvajajo na zahtevo ali proti plačilu banke. Vsa mnenja, ocene in/ali napovedi, vključene v analizo posameznih analitikov, predstavljajo mnenje, oceno in/ali napoved analitika, ki je analizo pripravil, ter tako ne predstavljajo mnenja, ocene in/ali napovedi NLB ali vodstva banke, zato se jih ne sme obravnavati kot priporočila za sklenitev kateregakoli posla, ki se nanaša na vrednostne papirje NLB. Kljub predstavitvi omenjenih informacij na svoji spletni strani NLB ne pritrjuje posameznemu mnenju, oceni in/ali napovedi niti z njimi ne soglaša ter v celoti zavrača kakršnokoli odgovornost za popolnost, točnost ali izbor predstavljenih informacij. Omenjeni seznam je bil pripravljen izključno z namenom obveščanja zainteresirane javnosti o finančnih analitikih, ki pri svojem delu vključujejo NLB in področje vrednostnih papirjev banke v svoja neodvisna mnenja, ocene in/ali napovedi v delu, ki se nanaša na NLB.

Seznam analitikov kot tudi vse informacije v zvezi s tem niso sestavni del ponudbe za prodajo ali nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev NLB, ravno tako pa ne predstavljajo podlage ali dejstev, na osnovi katerih bi lahko katerikoli prejemnik teh informacij sprejel kakršnokoli odločitev o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev NLB. Prejemnik omenjenih informacij, ki namerava kupiti kateregakoli od finančnih instrumentov ali sredstev NLB, mora sam opraviti neodvisen pregled finančnega poslovanja in stanja banke ter sam presoditi glede bonitete NLB. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi vlagati v finančne instrumente ali finančna sredstva podjetja, se mora predhodno posvetovati s strokovno usposobljenimi finančnimi svetovalci in tako pridobiti dodatne informacije.   

Delovanje NLB urejajo in nadzirajo Evropska centralna banka, Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 12. 2023

NLB Skupina: 139,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!