Nadzorni svet

mag. Primož Karpe

Predsednik nadzornega sveta

Mandat: 2016–2020, podaljšan za obdobje 2020–2024

Izobrazba:

 • Magisterij z Univerze v San Diegu (Master of Science Business Administration - smer finance)
 • Univerzitetna diploma iz ekonomije, smer Finance Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Karierna pot:

 • Direktor Angler d.o.o., Zagreb, Hrvaška (od 2015)
 • Soustanovitelj in partner v družbi Cedars d.o.o., Ljubljana (od 2020)
 • Partner (pasivni - vlagatelj) v Blue Sea Capital SCSp, Luksemburg (od 2011)
 • Predsednik Nadzornega sveta, Aroma Global 3 d.o.o., Hrvaška (od marca 2022)
 • Partner (aktivni - operativni) v Blue Sea Capital SCSp, Luksemburg/Zagreb (20112015)
 • Soustanovitelj, vodilni partner v podjetju Vafer Ltd. (20082010)
 • Direktor družbe Publikum Korpfin d.o.o. (20072008)
 • Vodja službe za razvoj poslovanja (pripojitve in prevzemi) Telekoma Slovenije d.d. (2006-2007)
 • Pomočnik generalnega direktorja Mobitel d.d. (2002-2006)
 • Operativni direktor pri Eon d.o.o. (2000-2002)
 • Devizni trgovec/direktor Sektorja za Upravljanje z bilanco pri SKB banki d.d. (1996-2000)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Soustanovitelj in partner neodvisnega, izjemno uspešnega sklada zasebnega kapitala v regiji, ki si je ime ustvaril z vlaganjem v proticiklične sektorje zdravstvenih storitev, znanih prehrambnih blagovnih znamk in farmacevtske embalaže
 • Mentor številnih perspektivnih regionalnih zagonskih podjetij in specialist za zbiranje sredstev
 • Svetovalec upravi in član Odbora za naložbe v regionalnih skladih tveganega kapitala in regionalnih odkupov
 • Koordinator skupine EBRD za program IPO pred kotacijo
 • Obsežne delovne izkušnje z velikimi institucionalnimi in vladnimi investitorji, vključno z ameriškim AID (DAI) kot neodvisen pogodbeni izvajalec

mag. Shrenik Dhirajlal Davda

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Mandat: 2019–2023, podaljšan za obdobje 2023–2027

Izobrazba:

 • MBA, INSEAD, Fontainebleau, Francija
 • Diplomirani pravnik, London School of Economics & Political Science, London, Velika Britanija

Karierna pot:

 • Član upravnega odbora strokovne komisije za dobrodelne organizacije za Anglijo in Wales – Charity Commission for England and Wales, London, UK (od 27. 3. 2023)
 • Član strokovnega sveta Neodvisne organizacije za merila v tisku (IPSO), Velika Britanija (od 8. 3. 2022)
 • Neodvisni član nadzornega sveta, Ukrgasbank, Kijev, Ukrajina (2015-2023)
 • Partner, NECP LLP, London, Velika Britanija (2013-)
 • Izvršni direktor, Gryphon Emerging Markets Ltd, London, Velika Britanija (2011-2013)
 • Svetovalec, Blackfish Capital Ltd, London, Velika Britanija (2010-2011)
 • Direktor, Deutsche Bank Ltd, London, Velika Britanija (2007-2010)
 • Soustanovitelj reguliranega podjetja New Europe Capital Partners Ltd, London, Velika Britanija
 • Direktor investicijskega bančništva za področje Baltika, Balkana in Ukrajine, JP Morgan Ltd, London, Velika Britanija (1989-2005)
 • Direktor, Gulf International Bank Ltd, London, Velika Britanija (1982-1987)

André-Marc Prudent-Toccanier

Član nadzornega sveta

Mandat: 2023–2027

Izobrazba:

 • Diploma iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze Aix-en-Provence-Marseille II. (1978)
 • Magisterij iz ekonomije in financ na Inštitutu za politične študije Univerze za pravo in politične vede (»Science-Po«) Aix-en-Provence-Marseille III. (1978)

Karierna pot:

 • Notranji revizor pri Société Générale (1980-1987)
 • Vodja delovne skupine, združitve in prevzemi, dolžniško financiranje in naložbe pri Société Générale (1987-1994)
 • Namestnik direktorja finančnega oddelka Skupine Société Générale (1994-2001)
 • Finančni direktor mednarodnega poslovanja s prebivalstvom v Société Générale (2001-2006)
 • Podpredsednik uprave in od leta 2010 predsednik uprave v SKB banka Slovenija (Skupina Société Générale) (2006-2010)
 • Predsednik uprave SKB banke Slovenija (Skupina Société Générale) (2010-2011)
 • Predsednik uprave Splitske banke Hrvaška (Skupina Société Générale) (2011-2016)
 • Prvi namestnik generalnega direktorja, posebej zadolžen za nadzor nad strategijo, financami, tveganji, človeškimi viri in skladnostjo v Rosbank Rusija (Skupina Société Générale) (2016-2019)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Svetovalec za francosko zunanjo trgovino pri veleposlanikih Francije v Sloveniji in na Hrvaškem med bivanjem v teh državah.
 • Soustanovitelj in podpredsednik francosko-hrvaške gospodarske zbornice med bivanjem na Hrvaškem in član upravnega odbora francosko-ruske gospodarske zbornice med bivanjem v Rusiji.
 • V svoji karieri v Skupini Société Générale je opravljal več funkcij neizvršnega direktorja ustanov, ki se ukvarjajo z bančništvom, zavarovalništvom, lizingom ali specializiranim financiranjem.
 • Podjetniški svetovalec, samostojni podjetnik, osredotočen na mala podjetja (od 2020 do 2022).

mag. Mark William Lane Richards

Član nadzornega sveta

Mandat: 2019–2023, podaljšan za obdobje 2023–2027

Izobrazba

 • Accelerated management programme, London Business School (1995)
 • Chartered Institute of Bankers, Associate (1990)  
 • Diploma prve stopnje Univerze v Oxfordu iz sodobne zgodovine in ekonomije (1987)

Karierna pot

 • Predsednik družbe Vencap International (britanska investicijska družba, osredotočena na tvegani kapital) (od 2021)
 • Neizvršni direktor, Sheffield Haworth Ltd. (londonska družba za finančne storitve in iskanje vodstvenih delavcev na globalni ravni) (od 2016)
 • Neizvršni direktor, BPL Global (zavarovalnica Lloyds of London) (od 2020)
 • Neizvršni direktor in predsednik komisije za tveganja, CIB banka, Egipt (2014 - 2020)
 • Glavni izvršni direktor družbe IPGL Ltd.(družinsko podjetje za finančne storitve) (2016-2018)
 • Partner in vodja finančnih storitev družbe Actis Private Equity, enega vodilnih podjetij za vlaganja zasebnega kapitala na trgih v razvoju na svetu (2005–2016)
 • Vodilni položaji pri banki Barclays Bank Plc., med drugim vodja razvoja poslovanja s podjetji v skupini, direktor za strategijo in finančni direktor mednarodnega poslovanja, na začetku pa svetovalec za podjetja (1987–2005)

Cvetka Selšek

Članica nadzornega sveta

Mandat: 2023–2027

Izobrazba:

 • Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Ekonomska fakulteta Univerze v Zagrebu  

Karierna pot:

 • Siemens A.G. Avstrija, praksa v računovodstvu (1974-1975) 
 • Izvršni svet SR Slovenije, Komite za mednarodno sodelovanje, pomočnica in namestnica predsednika (1976-1986)
 • Članica Izvršnega sveta SRS in predsednica Republiškega Komiteja za mednarodno sodelovanje (1986-1990)  
 • Pomočnica direktorja, Namestnica direktorja in Izvršna direktorica za mednarodno poslovanje, SKB d.d. Ljubljana (1991-1997) 
 • Članica uprave, odgovorna za področje mednarodnega poslovanja, investicijskega bančništva in kapitalskih naložb, SKB d.d. Ljubljana (1997-1999)
 • Predsednica Uprave SKB d.d. Ljubljana (1999-2010, od 2001 dalje znotraj Skupine Societe Generale) 
 • Predsednica Upravnega odbora SKB d.d. Ljubljana, Skupina Societe Generale (2010-2018) 

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Članica Svetovnega gospodarskega foruma, Davos (1989-2013)
 • Članica BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD) (1994-2002)
 • Članica in od leta 1998 predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (1997-2001)
 • Članica nadzornega sveta zavarovalnice Generali, Ljubljana (1996-2005)
 • Članica nadzornega sveta Merkur d.d. (1996-2002)
 • Članica nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (1999-2010)
 • Članica Mestnega sveta Ljubljana (2000-2006)
 • Predsednica nadzornega sveta Pokojninske družbe SKB, d.d. (2001-2003)
 • Članica upravnega odbora Združenja Manager Slovenije (2002-2011)
 • Članica nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d. (2003-2010)
 • Članica Sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (2004-2020)
 • Članica nadzornega sveta IEDC, Bled (mednarodna poslovna šola) (2007-2011)
 • Članica Strateškega gospodarskega sveta Vlade RS (2008-2011)
 • Članica Nadzornega sveta Združenja Manager Slovenije (2011-2024)
 • Namestnica predsednika UO Združenja nadzornika Slovenije (od 2012)
 • Članica častnega razsodišča Združenja Manager Slovenije (od 2020) 

David Eric Simon

Član nadzornega sveta

Mandat: 2016–2020, podaljšan za obdobje 2020–2024

Izobrazba:

 • IFS School of Finance (1974)
 • City of London College, Združeno kraljestvo (1970)

Karierna pot:

 • Izvršni direktor za prestrukturiranje in svetovalec generalnemu direktorju, Czech Export Bank a.s. (2013-2014)
 • Svetovalec, PricewaterhouseCoopers, Praga (20122013)
 • Svetovalec (19942012), direktor sektorja prestrukturiranja (20042007), vodja enote za slaba posojila v srednji Evropi (od 2007) in višji referent za prestrukturiranje (20072012), Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s.
 • Neodvisni bančni svetovalec, sodeloval z USAID in EBRD (19921994)
 • Mednarodni bančni svetovalec, Morgan Grenfell & Co (19931994)
 • Pomočnik generalnega direktorja pri Tijari Finance Limited (odvisna družba v 100-odstotni lasti Commercial Bank of Kuwait), (19881992)
 • Direktor poslovalnice, Byblos Bank Sal, London (19861988)
 • Pomočnik podpredsednika, American Express Bank, London (19801986)
 • Višji kreditni analitik, Manufacturers Hanover Trust, London (19781980)
 • National Westminster Bank, London (19711977)

dr. Verica Trstenjak  

Članica nadzornega sveta

Mandat: 2020–2024

Izobrazba:

 • Dr. pravnih znanosti, Univerza v Ljubljani (1996)
 • Magisterij iz prava (1991)
 • Diplomirala iz prava (1985)

Karierna pot:

 • Profesorica za evropsko pravo na Univerzi v Ljubljani, na Sigmund Freud Univerzi na Dunaju in  Univerzi na Dunaju ( LLM program) (od 2018)
 • Članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (od 2019)
 • Profesorica evropskega prava na  Pravni fakulteti Univerze na Dunaju (2013-2018)
 • Članica odbora za reševanje sporov pri mednarodni organizaciji Energy Community, Avstrija 
 • Generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu (2006-2012)
 • Sodnica na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu (2004-2006)
 • Generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (2000)
 • Državna sekretarka na Ministrstvu za znanost in tehnologijo (1996-2000)
 • Vodja pravne službe na Ministrstvu za znanost in tehnologijo (1994-1996)

dr. Islam Osama Zekry

Član nadzornega sveta

Mandat: 2021-2025

Izobrazba:

 • Magisterij MBA, Mednarodno poslovanje, Univerza v Chicagu, Booth School of Business, ZDA
 • Doktorat iz filozofije, finančna matematika, bančno poslovanje, Univerza v Westbrooku, Minnesota, ZDA

Karierna pot:

 • Član uprave odgovoren za področje podatkovne znanosti, Commercial International Bank, Egipt (2015–  danes) 

 • Direktor področja za poslovne analize, merjenje poslovne uspešnosti in planiranje, Commercial International Bank, Egipt (2008-2015)

 • Vodja upravljavskih informacijskih sistemov (MIS) in skupine analitikov, Commercial International Bank, Egipt (2004-2008)

 • Samostojni računovodja, CIT Private Equity Global Fund, Toronto (2000-2004)  

 • Finančni analitik, Merrill Lynch, Investment Advisory JV (1998-2000)

 • Predsednik Nadzornega sveta CIB Housing Association (2014 - danes)

 • Član nadzorne skupine Smart Africa, mednarodnega združenja, ki pokriva polovico afriškega kontinenta z namenom pospeševanja digitalne prenove na osnovi trajnostnih podatkov (2019-danes)

 • Specialist in član projektne skupine za digitalno gospodarstvo EU-AU Digital Economy Task Force (2020-danes )

 • Član prvega egiptovskega sveta za umetno inteligenco Egyptian AI Council, ki ga sponzorira predsednik Egipta z namenom oblikovanja in izvedbe vizije EGYP AI Vision 2030 (2020-danes)

Članice nadzornega sveta, predstavnice delavcev

mag. Sergeja Kočar  

Članica nadzornega sveta

Mandat: 2020–2024

Izobrazba:

 • Magistra znanosti - Fakulteta za management, Univerza na Primorskem (2016)
 • Specialistka managementa - Fakulteta za management, Univerza na Primorskem (2006)
 • Diplomirana organizatorka - menedžerka - Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru (1999)

Karierna pot:

 • Profesionalna članica Sveta delavcev NLB, Predsednica odbora Kadri in poslovni procesi – NLB (2019 -2023)
 • Svetovalka področja, NLB Center inovativnega podjetništva – NLB (2016 - 2019)
 • Svetovalka področja, Nabava in upravljanje nepremičnin – NLB (2015 - 2016)
 • Članica nadzornega sveta, NLB Propria, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana (2012 - 2014)
 • Direktorica Sektorja za nabavo in upravljanje nepremičnin – NLB (2012 - 2015)
 • Predsednica Odbora za izobraževanje - Združenje bank Slovenije (2010 - 2012)
 • Namestnica direktorice Sektorja za kadrovske posle in vodja Izobraževalnega centra ter vodja Oddelka za razvoj in izobraževanje kadrov - NLB (2008 - 2012)
 • Vodja Oddelka za razvoj kadrov - NLB (2004 - 2008)
 • Raznovrstna strokovna delovna mesta na področju razvoja kadrov in izobraževanja, mednarodnega poslovanja s finančnimi institucijami ter poslovanja s prebivalstvom -  NLB (1989 - 2003)

mag. Tadeja Žbontar Rems 

Članica nadzornega sveta

Mandat: 2021–2025

Izobrazba: 

 • Magistrica znanosti – Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2001)
 • MBA program Poslovodenje in organizacija, smer Bančni management, Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1998) 
 • Univerzitetna diplomirana ekonomistka, smer Trženje - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1994)

Karierna pot:

 • Samostojni notranji revizor – NLB, Notranja revizija (2022 – do danes)
 • Vodja Projektne pisarne - NLB, Sektor za strategijo in poslovni razvoj  (2013 - 2022) 
 • Vodja IT kontrolinga - NLB, Sektor Podpora poslovanju IT (2008 - 2013)
 • Vodja tima na projektu uvedbe podpore za pravne osebe na področju kreditiranja, zavarovanja kreditov, poslovanja z akreditivi, garancijami in inkasi - NLB (2001 - 2008)
 • Vodja tima na projektu uvedbe podpore za fizične osebe na področju kreditiranja in zavarovanja kreditov - NLB (1997 - 2001)
 • Različna strokovna delovna mesta na področju kreditov, ugotavljanja bonitete strank ter sodelovanje na različnih projektih (npr. Podatkovni model banke, projekt NADIS/kreiranje informacijskega sistema za naložbe in depozite za fizične in pravne osebe) - NLB, Sektor za marketing in tehnologijo  (1994 -1997) 
   

         Že 9. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!