Osebna izkaznica

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Skrajšano ime
 

Sedež
 

Telefon
 

Telefaks
 

E-pošta
 

Spletno mesto

NLB d.d.
 

Trg republike 2, 1520 Ljubljana
 

01 476 39 00, 01 477 20 00
 

01 252 24 22
 

info@nlb.si
 

www.nlb.si

SWIFT LJBASI2X
Reuter LB LJ
IBAN

SI56 0290 0000 0200 020

Št. računa 02900-0000200020
Matična št. 5860571
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 1/25578/00
Znesek osnovnega kapitala 200.000.000,00 EUR
Davčna št. 91132550
Identifikacijska številka zavezanca za DDV SI91132550

         Že 6. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo