Vodstvo banke

Uprava

Blaž Brodnjak

Predsednik uprave

Izobrazba:

 • MBA, IEDC poslovna šola Bled (2009)
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998)

Karierna pot:

 • Predsednik in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) (od julija 2016 dalje), namestnik predsednika uprave (2016), član uprave (20122016) v NLB
 • Vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v celovški Hypo Alpe-Adria (20102012)
 • Pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav (20092010)
 • Član uprave Bawag banke (20052009)
 • Vodja poslovanja z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki (20042005)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 •  Več kot 20 let izkušenj na vodstvenih položajih na vseh stopnjah v mednarodnih bančnih skupinah.

 • Bil je predsednik ali član nadzornih svetov 13 komercialnih bank v 6 državah, 3 zavarovalnic v treh državah in ene družbe za upravljanje ter ene mednarodne proizvodno-storitvene skupine.

Andreas Burkhardt
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA, Univerza v Daytonu (1999)
 • Univerza v Augsburgu, diploma Fakultete za poslovno upravljanje in ekonomijo (Diplom-Kaufmann) (1999)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za področje upravljanja tveganj (CRO) (do 2013 dalje)
 • Vodja obvladovanja tveganj pri Volksbank na Madžarskem, vključen v nadgradnjo in racionalizacijo izterjave in postopka prestrukturiranja podjetja (do januarja 2013)
 • Član uprave v banki Volksbank v Romuniji, odgovoren za področje financ ter prestrukturiranje in izterjavo (20102011)
 • Član uprave v banki Volksbank BiH v Sarajevu, odgovoren za finančni del poslovanja in tveganj (20032009)
 • Od leta 2000 je opravljal druge funkcije v zgoraj navedeni banki.

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • 19 let izkušenj na področju bančništva, predvsem na območju srednje Evrope.
Archibald Kremser
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA (INSEAD, Francija), specializacija iz vodenja bank in podjetniških financ (2004)
 • Univ. dipl. ing. strojništva, Tehnična univerza na Dunaju (1997)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za finančno področje (CFO) (od 2013 dalje)
 • Osem let na različnih vodilnih položajih in direktorskih mestih v skupini Dexia/Kommunalkredit (prej v lasti Dexia SA in Volksbanken Austria AG)
 • Nadziral vzpostavitev in poslovanje hčerinskih družb banke Dexia Kommunalkredit Bank v SVE z bilančno vsoto približno 10 mrd EUR (20052008)
 • Vodil prizadevanja za prestrukturiranje skupine Kommunalkredit z ustanovitvijo »slabe banke« ter zapiranjem in dezinvestiranjem nestrateških sredstev in podjetij (20082011)
 • Vodil prizadevanja za ponovno uveljavitev Kommunalkredit Austria kot infrastrukturne banke, specializirane za svetovanja pri pripravah na njeno nadaljnjo privatizacijo (20112013)
 • Delal v vodilnih mednarodnih svetovalnih podjetjih Ernst & Young/Cap Gemini (19972004), Bain & Company (20042005) in tam vodil projekte strateškega preoblikovanja na področju IT/operative in projekte izboljšanja učinkovitosti v številnih mednarodnih finančnih ustanovah v Avstriji, Nemčiji, Švici in celotni SVE

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Več kot 20 let izkušenj v panogi finančnih storitev v Avstriji, SVE in JVE z osredotočanjem na upravljanje financ in premoženja, strategijo in razvoj podjetij in naloge izboljševanja uspešnosti.

         Že 6. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo