Vodstvo banke

Uprava

Blaž Brodnjak

Predsednik uprave

Izobrazba:

 • MBA, IEDC poslovna šola Bled (2009)
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998)

Karierna pot:

 • Predsednik uprave NLB (od maja 2022); Predsednik uprave in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) (od julija 2016 dalje); Namestnik predsednika uprave (2016), Član uprave (2012–2016) v NLB
 • Vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v celovški Hypo Alpe-Adria (20102012)
 • Pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav (20092010)
 • Član uprave Bawag banke (20052009)
 • Vodja poslovanja z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki (20042005)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Banke Skopje 

 • Predsednik Upravnega odbora NLB Banke Priština 

 • Član Upravnega odbora NLB Komercijalne Banke, Beograd 

 • Predsednik Združenja bank Slovenije 

 • Predsednik Odbora guvernerjev AmCham Slovenija

 • Član Izvršnega odbora Rokometne zveze Slovenije 

 • Član Upravnega odbora Cedevite Olimpije (od 1. februarja 2022)

 • Več kot 22 let izkušenj na vodstvenih položajih na vseh stopnjah v mednarodnih bančnih skupinah.

 • Manager leta 2022 po izboru Združenja Manager 

 • Bil je predsednik ali član nadzornih svetov 13 komercialnih bank v 6 državah, 3 zavarovalnic v treh državah in ene družbe za upravljanje ter ene mednarodne proizvodno-storitvene skupine.

Antonio Argir

Član uprave

Izobrazba:

 • MBA, IEDC poslovna šola Bled (2016)
 • Ekonomska fakulteta, Univerza Cirila in Metoda, Skopje (1999)

Karierna pot:

 • NLB d.d. (2022 naprej)
  • član Uprave NLB d.d. odgovoren za upravljanje skupine, plačilni promet in kartično poslovanje
  • pomočnik uprave za upravljanja NLB Skupine (2022 – maj 2022)
 • NLB Banka Skopje (2016-2021)
  • predsednik uprave CEO/CMO (2016)
 • NLB Tutunska Banka (1999 – 2015) 
  • Član uprave CMO/COO (2015)
  • Direktor divizije (2007 – 2015), pred tem pomočnik direktorja divizije (2005–2007), Divizija bančništva na drobno 
  • vodja podružnice, Podružnica Skopje Center (2003-2005) 
  • od leta 1999 je opravljal različne funkcije v zgoraj navedeni banki.

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Pod vodstvom Antonia Argirja je NLB Banka Skopje zabeležila izjemno rast na vseh področjih poslovanja in pomembno rast dobičkonosnosti ter je bila prepoznana kot najbolj inovativna banka na trgu, cena delnice banke pa je zrasla za petkrat.
 • Podpredsednik Gospodarske zbornice Severne Makedonije (2018 – 04/2023)
 • Član Nadzornega sveta NLB Lease&Go, Ljubljana

 • Član Združenja bank Severne Makedonije (2018–2021)

Andreas Burkhardt

Član uprave

Izobrazba:

 • MBA, Univerza v Daytonu (1999)
 • Univerza v Augsburgu, diploma Fakultete za poslovno upravljanje in ekonomijo (Diplom-Kaufmann) (1999)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za področje upravljanja tveganj (CRO) (do 2013 dalje)
 • Vodja obvladovanja tveganj pri Volksbank na Madžarskem, vključen v nadgradnjo in racionalizacijo izterjave in postopka prestrukturiranja podjetja (do januarja 2013)
 • Član uprave v banki Volksbank v Romuniji, odgovoren za področje financ ter prestrukturiranje in izterjavo (20102011)
 • Član uprave v banki Volksbank BiH v Sarajevu, odgovoren za finančni del poslovanja in tveganj (20032009)
 • Od leta 2000 je opravljal druge funkcije v zgoraj navedeni banki.

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Lease&Go, Ljubljana

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Banke Banja Luka

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Banke Sarajevo

 • 21 let izkušenj na področju bančništva, predvsem na območju srednje Evrope.

Archibald Kremser

Član uprave

Izobrazba:

 • MBA (INSEAD, Francija), specializacija iz vodenja bank in podjetniških financ (2004)
 • Univ. dipl. ing. elektrotehnike, Tehnična univerza na Dunaju (1997)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za finančno področje (CFO) (od 2013 dalje)/Namestnik predsednika uprave (od 2023 dalje) 
 • Osem let na različnih vodilnih položajih in direktorskih mestih v skupini Dexia/Kommunalkredit (prej v lasti Dexia SA in Volksbanken Austria AG)
 • Nadziral vzpostavitev in poslovanje hčerinskih družb banke Dexia Kommunalkredit Bank v SVE z bilančno vsoto približno 10 mrd EUR (20052008)
 • Vodil prizadevanja za prestrukturiranje skupine Kommunalkredit z ustanovitvijo »slabe banke« ter zapiranjem in dezinvestiranjem nestrateških sredstev in podjetij (20082011)
 • Vodil prizadevanja za ponovno uveljavitev Kommunalkredit Austria kot infrastrukturne banke, specializirane za svetovanja pri pripravah na njeno nadaljnjo privatizacijo (20112013)
 • Delal v vodilnih mednarodnih svetovalnih podjetjih Ernst & Young/Cap Gemini (19972004), Bain & Company (20042005) in tam vodil projekte strateškega preoblikovanja na področju IT/operative in projekte izboljšanja učinkovitosti v številnih mednarodnih finančnih ustanovah v Avstriji, Nemčiji, Švici in celotni SVE

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Banke, Podgorica

 • Predsednik Nadzornega sveta NLB Komercijalne Banke, Beograd

 • Več kot 22 let izkušenj v panogi finančnih storitev v Avstriji, SVE in JVE z osredotočanjem na upravljanje financ in premoženja, strategijo in razvoj podjetij in naloge izboljševanja uspešnosti.

Andrej Lasič

Član uprave

Izobrazba:

 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1997)

Karierna pot:

 • NLB d.d. (od 2013 dalje): 

  • član uprave (CMO), odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo (od maja 2022)

  • pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo (2020-2022)
  • izvršni direktor Sektorja ključnih strank (2013-2020)
 • SKB d.d., Société Générale Group (1997-2013)

  • direktor za ključne in institucionalne stranke (2009-2013)
  • direktor oddelka velikih podjetij (200-2009)
  • od leta 1997 je opravljal različne funkcije v zgoraj navedeni banki

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Več kot 25 let izkušenj na področju korporativnega in investicijskega bančništva v mednarodnih bančnih skupinah
 • Predsednik nadzornega sveta N Banke (2022 - do 1. 9. 2023)
 • Član upravnega odbora NLB Banke Sarajevo (2021- do sedaj)
 • Član nadzornega sveta NLB Lease&Go (2021 - 2022)
 • Član Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine (2021- do sedaj)

Hedvika Usenik

Članica uprave

Izobrazba:

 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2000) – magistrica znanosti

Karierna pot:

 • NLB d.d. (od 2018 dalje): 

  • članica uprave (CMO), odgovorna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo (od maja 2022),
  • pomočnica uprave za bančništvo na drobno in privatno bančništvo (2020-2022)
  • področna vodja v upravljanju skupine (2018 – 2019)
 • UniCredit Banka Slovenija d.d., prej Bank Austria Creditanstalt d.d. (2001-2018)

  • vodja divizije bančništvo na drobno in članica uprave (2014-2018)
  • regijska vodja v Diviziji bančništva na drobno (2013-2014)
  • vodja marketinga in segmentov v Diviziji bančništva na drobno (2009–2014)
  • vodja trgovinskega bančništva in upravljanja z denarnimi sredstvi v Diviziji korporativnega bančništva (2005-2009)
  • podjetniški analitik in svetovalka za podjetja v Diviziji korporativnega bančništva (2001-2004)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Več kot 20 let izkušenj v mednarodnih bančnih skupinah in več kot 16 let vodstvenih izkušenj
 • Predsednica nadzornega sveta NLB Skladov (2021 - do sedaj)
 • Članica nadzornega sveta NLB Banke Banja Luka (2021- do sedaj)
 • Članica Odbora za trajnostni razvoj NLB Skupine (2021 - do sedaj)
 • Članica nadzornega sveta NLB banke Skopje in NLB banke Priština (2019-2021)

         Že 9. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!