Vodstvo banke

Uprava

Blaž Brodnjak

Predsednik uprave

Izobrazba:

 • MBA, IEDC poslovna šola Bled (2009)
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998)

Karierna pot:

 • Predsednik in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) (od julija 2016 dalje), namestnik predsednika uprave (2016), član uprave (20122016) v NLB
 • Vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v celovški Hypo Alpe-Adria (20102012)
 • Pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav (20092010)
 • Član uprave Bawag banke (20052009)
 • Vodja poslovanja z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki (20042005)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Bil je predsednik ali član nadzornih odborov v 11 bankah, treh zavarovalnicah in enem proizvodnem podjetju
Andreas Burkhardt
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA, Univerza v Daytonu (1999)
 • Univerza v Augsburgu, diploma Fakultete za poslovno upravljanje in ekonomijo (Diplom-Kaufmann) (1999)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za področje upravljanja tveganj (CRO) (do 2013 dalje)
 • Vodja obvladovanja tveganj pri Volksbank na Madžarskem, vključen v nadgradnjo in racionalizacijo izterjave in postopka prestrukturiranja podjetja (do januarja 2013)
 • Član uprave v banki Volksbank v Romuniji, odgovoren za področje financ ter prestrukturiranje in izterjavo (20102011)
 • Član uprave v banki Volksbank BiH v Sarajevu, odgovoren za finančni del poslovanja in tveganj (20032009)
 • Od leta 2000 je opravljal druge funkcije v zgoraj navedeni banki.

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • 17 let izkušenj na področju bančništva, predvsem na območju srednje Evrope
Archibald Kremser
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA (INSEAD, Francija), specializacija iz vodenja bank in podjetniških financ (2004)
 • Univ. dipl. ing. strojništva, Tehnična univerza na Dunaju (1997)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za finančno področje (CFO) (od 2013 dalje)
 • Osem let na različnih vodilnih položajih in direktorskih mestih v skupini Dexia/Kommunalkredit (prej v lasti Dexia SA in Volksbanken Austria AG)
 • Nadziral vzpostavitev in poslovanje hčerinskih družb banke Dexia Kommunalkredit Bank v SVE z bilančno vsoto približno 10 mrd EUR (20052008)
 • Vodil prizadevanja za prestrukturiranje skupine Kommunalkredit z ustanovitvijo »slabe banke« ter zapiranjem in dezinvestiranjem nestrateških sredstev in podjetij (20082011)
 • Vodil prizadevanja za ponovno uveljavitev Kommunalkredit Austria kot infrastrukturne banke, specializirane za svetovanja pri pripravah na njeno nadaljnjo privatizacijo (20112013)
 • Delal v vodilnih mednarodnih svetovalnih podjetjih Ernst & Young/Cap Gemini (19972004), Bain & Company (20042005) in tam vodil projekte strateškega preoblikovanja na področju IT/operative in projekte izboljšanja učinkovitosti v številnih mednarodnih finančnih ustanovah v Avstriji, Nemčiji, Švici in celotni SVE

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Več kot 19 let izkušenj v panogi finančnih storitev v Avstriji, SVE in JVE z osredotočanjem na upravljanje financ in premoženja, strategijo in razvoj podjetij in naloge izboljševanja uspešnosti

 László Pelle
  Član uprave

Izobraževanje in usposabljanje:

 • Magister elektrotehniških znanosti, Tehnološka univerza v Budimpešti (1991)
 • Diplomirani inženir elektrotehnike, Visoka šola za elektrotehniko Kandó Kálmán v Budimpešti (1988)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za operativno področje (COO) (2016 - 31. januar 2020)
 • COO, odgovoren za IT, poslovanje, prostore in nabavo v ERSTE Bank Zrt., Madžarska (20092015)
 • COO v HSBC CEE (PL, CZ, SK, HU), odgovoren za regionalno poslovanje HSBC Premier v SVE. Uvedba regionalne platforme za IT in poslovanje OneBank. HSBC CEE, Češka republika (20072009)
 • Direktor za operacije in tehnologijo v banki za podjetja in potrošnike, odgovoren za upravljanje celotnega poslovanja, procesov IT, storitev za stranke Ustanovil skupni storitveni center Citi v Citibank Rt v Budimpešti, Madžarska (20022007)
 • Direktor za operacije in tehnologijo v banki za potrošnike, odgovoren za upravljanje poslovanje in tehnologijo Vzpostavitev začetne bančne infrastrukture za kreditne kartice in potrošniško bančništvo v Citibank Handlowy v Varšavi, Poljska (19972002)
 • Direktor za regionalno poslovno načrtovanje in analize za kartične produkte, vodil funkcijo poslovnega načrtovanja in analiz (pacifiške države in države SVE, Bližnjega vzhoda in Afrike CEEMEA) v Citibank N.A. Azijsko-pacifiška regionalna poslovalnica CEEMEA, Singapur (19961997)
 • Direktor kartičnega poslovanja, sistemskega razvoja in podpore uporabi, uvedba platform banke za prebivalstvo in kartične produkte (Diners Club) v svetovni potrošniški banki Citibank Budapest Rt, Madžarska (19941996)
 • Vodja oddelka za kartice, vodja projekta za izvedbo VISA, začel program kartice VISA na Madžarskem Uvedba omrežja bankomatov in POS v poslovalnicah Postbank and Savings Bank Corporation na Madžarskem (19921994)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • 24 let izkušenj na področju vodenja bančnih operacij in IT v različnih državah Srednje in JVE

         Že 4. leto zapored.