Vodstvo banke

Uprava

Blaž Brodnjak

Predsednik uprave

Izobrazba:

 • MBA, IEDC poslovna šola Bled (2009)
 • Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998)

Karierna pot:

 • Predsednik in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) (od julija 2016 dalje), namestnik predsednika uprave (2016), član uprave (20122016) v NLB
 • Vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v celovški Hypo Alpe-Adria (20102012)
 • Pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav (20092010)
 • Član uprave Bawag banke (20052009)
 • Vodja poslovanja z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki (20042005)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 •  Več kot 20 let izkušenj na vodstvenih položajih na vseh stopnjah v mednarodnih bančnih skupinah.

 • Bil je predsednik ali član nadzornih svetov 13 komercialnih bank v 6 državah, 3 zavarovalnic v treh državah in ene družbe za upravljanje ter ene mednarodne proizvodno-storitvene skupine.

Andreas Burkhardt
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA, Univerza v Daytonu (1999)
 • Univerza v Augsburgu, diploma Fakultete za poslovno upravljanje in ekonomijo (Diplom-Kaufmann) (1999)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za področje upravljanja tveganj (CRO) (do 2013 dalje)
 • Vodja obvladovanja tveganj pri Volksbank na Madžarskem, vključen v nadgradnjo in racionalizacijo izterjave in postopka prestrukturiranja podjetja (do januarja 2013)
 • Član uprave v banki Volksbank v Romuniji, odgovoren za področje financ ter prestrukturiranje in izterjavo (20102011)
 • Član uprave v banki Volksbank BiH v Sarajevu, odgovoren za finančni del poslovanja in tveganj (20032009)
 • Od leta 2000 je opravljal druge funkcije v zgoraj navedeni banki.

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • 19 let izkušenj na področju bančništva, predvsem na območju srednje Evrope.
Archibald Kremser
Član uprave

Izobrazba:

 • MBA (INSEAD, Francija), specializacija iz vodenja bank in podjetniških financ (2004)
 • Univ. dipl. ing. strojništva, Tehnična univerza na Dunaju (1997)

Karierna pot:

 • Član uprave, odgovoren za finančno področje (CFO) (od 2013 dalje)
 • Osem let na različnih vodilnih položajih in direktorskih mestih v skupini Dexia/Kommunalkredit (prej v lasti Dexia SA in Volksbanken Austria AG)
 • Nadziral vzpostavitev in poslovanje hčerinskih družb banke Dexia Kommunalkredit Bank v SVE z bilančno vsoto približno 10 mrd EUR (20052008)
 • Vodil prizadevanja za prestrukturiranje skupine Kommunalkredit z ustanovitvijo »slabe banke« ter zapiranjem in dezinvestiranjem nestrateških sredstev in podjetij (20082011)
 • Vodil prizadevanja za ponovno uveljavitev Kommunalkredit Austria kot infrastrukturne banke, specializirane za svetovanja pri pripravah na njeno nadaljnjo privatizacijo (20112013)
 • Delal v vodilnih mednarodnih svetovalnih podjetjih Ernst & Young/Cap Gemini (19972004), Bain & Company (20042005) in tam vodil projekte strateškega preoblikovanja na področju IT/operative in projekte izboljšanja učinkovitosti v številnih mednarodnih finančnih ustanovah v Avstriji, Nemčiji, Švici in celotni SVE

Druge pomembne funkcije in dosežki:

 • Več kot 20 let izkušenj v panogi finančnih storitev v Avstriji, SVE in JVE z osredotočanjem na upravljanje financ in premoženja, strategijo in razvoj podjetij in naloge izboljševanja uspešnosti.

         Že 6. leto zapored.

        Podpisnica načel za odgovorno bančništvo
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!