Dolžniški vrednostni papirji

EMTN program za izdajo obveznic

Okvir za izdajo zelenih obveznic

Obveznice

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je izdajateljica naslednjih nezapadlih serij obveznic:

Tip obveznice

Oznaka

ISIN koda

Datum izdaje

Datum končne zapadlosti

Obrestna mera

Skupni nominalni znesek

Uvrstitev v trgovanje

Podrejena Tier 2 obveznica

NOVALJ 3.65 11/19/29

XS2080776607

19. november 2019

19. november 2029(i)

3,65% p.a. (iii)

EUR 120.000.000

(od 26.1.2024: EUR 9.900.000(x))

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF
Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.4 02/05/30 XS2113139195 5. februar 2020 5. februar 2030(i) 3,40 % p.a.(iv) 

EUR 120.000.000

(od 26.1.2024: EUR 10.500.000(x))

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF

Senior Preferred obveznica

NOVALJ 6 07/19/25

XS2498964209

19. julij 2022

19. julij 2025(i)

6,000 % p.a.(v)

EUR 300.000.000

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF
Podrejena Additional Tier 1 obveznica NLB28 SI0022104275 23. september 2022 Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti(i) 9,721 % p.a. (vi) EUR 82.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF
Podrejena Tier 2 obveznica

NOVALJ

10 3/4

11/28/32
XS2413677464 28. november 2022 28. november 2032(i)

10,750 %

p.a. (vii)
EUR 225.000.000

Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF

Senior Preferred obveznica

(zelena)

NOVALJ 7 1/8

06/27/27

XS2641055012 27. junij 2023 27. junij 2027(i) 7,125 %    p.a. (viii) EUR 500.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg
Podrejena Tier 2 obveznica

NOVALJ 6 7/8

01/24/34

XS2750306511 24. januar 2024 24. januar 2034(i) 6,875 % p.a. (ix) EUR 300.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg

(i) Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

(iii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 19. novembra 2024 (vendar brez 19. novembra 2024), 3,65%;

(b) od vključno 19. novembra 2024 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 3,833%.

(iv) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025), 3,40 %;

(b) od vključno 5. februarja 2025 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,658 %.

(v) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v obdobju od 19. julija 2022 do 19. julija 2024 (vendar brez 19. julija 2024), 6,000 % letno;

(b) v obdobju od vključno 19. julija 2024 do 19. julija 2025 (vendar brez 19. julija 2025), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 4,835 % letno.

(vi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 %;

(b) za vsako naslednje 5-letno obdobje dokler so obveznice v obtoku se obrestna mera določi kot referenčna obrestna mera (5-letni MS), veljavna na dan določitve obrestne mere, povečana za pribitek 7,20 %.

(vii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v obdobju od 28. novembra 2022 do 28. novembra 2027 (vendar brez 28. novembra 2027), 10,750 % letno;

(b) v obdobju od vključno 28. novembra 2027 do 28. novembra 2032 (vendar brez 28. novembra 2032), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 8,298 % letno.

(viii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v obdobju od 27. junija 2023 do 27. junija 2026 (vendar brez 27. junija 2026), 7,125 % letno;

(b) v obdobju od vključno 27. junija 2026 do 27. junija 2027 (vendar brez 27. junija 2027), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,606 % letno.

(ix) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(a) v obdobju od 24. januarja 2024 do 24. januarja 2029 (vendar brez 24. januarja 2029), 6,875 % letno;

(b) v obdobju od vključno 24. januarja 2029 do 24. januarja 2034 (vendar brez 24. januarja 2034), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 4,230 % letno.

(x) Dodatne informacije so dosegljive na: https://www.nlb.si/sporocilo-za-vlagatelje-24-01-2024.

Seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1

Skladno s šestim odstavkom 230. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami; ZRPPB-1) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1:

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje

Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje

Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji

Datum izdaje dolžniških instrumentov

Datum  pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov

Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 230. člena ZRPPB-1

1.

NOVALJ 3.65 11/19/29

(ISIN XS2080776607)

120 mio EUR in obresti 

(od 26.1.2024: 9,9 mio EUR in obresti(i))

1200 apoenov 

(od 26.1.2024: 99(i))

19. november 2019

19. november 2029*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

2.

NOVALJ 3.4 02/05/30

(ISIN XS2113139195)

120 mio EUR in obresti

(od 26.1.2024: 10,5 mio EUR in obresti(i))

1200 apoenov

(od 26.1.2024: 105(i))

5. februar 2020

5. februar 2030*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

3.

NOVALJ 6

07/19/25

(ISIN XS2498964209)

300 mio EUR in obresti

3000 apoenov

19. julij 2022

19. julij 2025*

8. točka 2. odstavka

4.

NLB28

(ISIN SI0022104275)
82 mio EUR in obresti 410 apoenov 23. september 2022 Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti*

10. točka 2. odstavka;

3. točka 4. odstavka

5.

NOVALJ 10 3/4

11/28/32

(ISIN XS2413677464)
225 mio EUR in obresti 2250 apoenov 28. november 2022 28. november 2032*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka

6.

NOVALJ 7 1/8

06/27/27

(ISIN XS2641055012)
500 mio EUR in obresti 5000 apoenov 27. junij 2023 27. junij 2027* 8. točka 2. odstavka
7.

NOVALJ 6 7/8

01/24/34

(ISIN XS2750306511)
300 mio EUR in obresti 3000 apoenov 24. januar 2024 24. januar 2034*

10. točka 2. odstavka;

2. točka 4. odstavka
8.

NOVALJ 4 4/8

05/29/30

(ISIN XS2825558328)

500 mio EUR in obresti

5000 apoenov

29. maj 2024

29. maj 2030*

8. točka 2. odstavka

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

(i) Dodatne informacije so dosegljive na: https://www.nlb.si/sporocilo-za-vlagatelje-24-01-2024.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!