Objava rezultatov zbiranja ponudb za odkup obstoječih podrejenih Tier 2 obveznic

24. januar 2024

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja rezultate zbiranja ponudb na podlagi povabila z dne 15. januarja 2024, s katerim je povabila imetnike obstoječih podrejenih Tier 2 obveznic (ISIN: XS2080776607 in ISIN: XS2113139195), da te obveznice ponudijo družbi v odkup.

Rezultati zbiranja ponudb:

Opis obveznic

ISIN obveznic

Skupen znesek glavnice obveznic, ki so bile veljavno ponujene in sprejete v odkup

Odkupna cena obveznic

Višina glavnice obveznic po zaključku ponudbe za odkup

Tier 2 obveznice z zapadlostjo 2029

XS2080776607

EUR 110.100.000,00

98,50 %

 EUR 9.900.000,00

Tier 2 obveznice z zapadlostjo 2030

XS2113139195

EUR 109.500.000,00

98,00 %

EUR 10.500.000,00

Poravnava je predvidena dne 26. januarja 2024. Odkupljene obveznice bodo razveljavljene.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!