Vlagatelji

NLB za vlagatelje objavlja sporočila, finančna poročila, finančni koledar, bonitetne ocene, skupščine, delniški kapital, obveznice in upravljanje družbe.

Sporočila za vlagatelje

27. dec 2019
Nova Ljubljanska banka (NLB) in KBC sta v okviru skupnega prodajnega postopka podpisali pogodbo o prodaji življenjske zavarovalnice NLB Vita Savi Re
24. dec 2019
NLB d.d., Ljubljana bo izvedla predčasno odplačilo podrejenega posojila v višini 45 milijonov EUR
11. dec 2019
NLB d.d., Ljubljana objavlja obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico NLBR.

NLB Skupina

NLB Skupina je največja slovenska bančno-finančna skupina

Največje bančno-finančna skupina v Sloveniji ter hkrati tudi največja bančno-finančna skupina v JV Evropi, ki je osredotočena izključno na te trge.

O NLB Skupini

Družbe NLB Skupine

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si
Skrita vsebina

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji