Nagrade, priznanja in certifikati

Certifikat Top Employer​

NLB je februarja 2017 prejela certifikat Top Employer. Certifikat Top Employer se dodeli le najboljšim zaposlovalcem po vsem svetu. Podjetja, ki prejmejo certifikat, morajo oblikovati spodbudno in razvojno naravnano delovno okolje in neprestano izboljševati kadrovske prakse ter slediti svetovnim trendom na različnih področjih upravljanja s kadri. Podjetja za prejem certifikata Top Employer potrditi neodvisna inštitucija Top Employers Institute.

HORUS Slovenska nagrada za družbeno odgovornost

Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado organizator IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti želi krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti. Za vsako dejanje je najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in izven nje.  In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito, odgovorno oziroma neodgovorno organizacijo.

NLB je za uvrstitev med finaliste v kategoriji velika podjetja prejela Priznanje Horus Finalist 2015.

Nagrada TOP 10 Izobraževalni management

Ustanovitelj projekta "TOP 10 Izobraževalni management" je SOFOS, Inštitut za izobraževalni management, ki skupaj s Planetom GV priznanja podeljujeta organizacijam, ki sistematično vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Ocenjujejo, na kakšen način organizacija izkazuje neposredno povezanost izobraževalnih in poslovnih strategij,  kako sistematično zbira novo znanje in spodbuja odkrivanje ter prenašanje tihega znanja, na kakšen način zagotavlja zaposlenim preskušanje in širjenje novo pridobljenega znanja ter kako spodbuja in skrbi za izobraževanje vseh zaposlenih.

NLB je priznanje za deset najboljših slovenskih organizacij v izobraževalnem upravljanju prejela leta 2013, 2014 in 2015. Od začetka podeljevanj pa smo prejemniki že 7 priznanj.

Polni certifikat Družini prijazno podjetje

Projekt Družini prijazno podjetje je projekt družbene odgovornosti, ki ga izvaja neprofitna in neodvisna organizacija Ekvilib Inštitut. V svetovalno-revizijskem postopku in analizi vrzeli posameznih področij organizacije usmerja, kako prisluhniti in pomagati svojim zaposlenim pri usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.


NLB je Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobila leta 2011, po uspešni implementaciji številnih ukrepov pa konec leta 2014 pridobila Polni certifikat Družini prijazno podjetje.

HRM Projekt

V "HRM projektu" organizator Planet GV raziskuje, odkriva in nagrajuje dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Njihovo poslanstvo je dobre HRM prakse narediti vidne in spodbujati podjetja ter organizacije, da se zgledujejo po najboljših. S HRM projektom organizator ocenjuje, kako organizacija spodbuja zaposlene k večji učinkovitosti, kako skrbi za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje, ter kako skrbi za njihov osebni in profesionalni razvoj.

NLB je nagrado HRM Projekt v letu 2014 prejela za projekt "Sprememba sistema nagrajevanja".

Okoljski certifikat EGO European green office – Evropska zelena pisarna

Projekt Evropske zelene pisarne je bil uveden na podlagi tematske mreže programa Leondardo Da Vinci in Network for Green Office Standardization in the EU. Certifikat je namenjen organizacijam, ki s svojim delovanjem želijo opozarjati na okoljsko problematiko ter jo na ustrezen način in po svojih močeh tudi reševati.  Projekt je finančno podprla Evropska komisija.

Za leto 2013 je NLB prejela priznanje in mednarodni certifikat »Evropska zelena pisarna«, ki nam ga je podelila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Za pridobitev certifikata smo morali izpolniti vse zahtevane pogoje in dokazati, da je poslovanje banke trajnostno naravnano.  

101 Top družbeno odgovorno podjetje v Sloveniji

V decembru 2013 se je NLB d.d. po oceni Poslovnega dnevnika Finance uvrstila med 101 Top družbeno odgovornih podjetij v Sloveniji. V Financah že deveto leto zapored objavljajo prilogo Top družbeno odgovorni. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika, v katerem je NLB d.d. pojasnila svoja stališča, poslovne politike in vrednote ter ukrepe na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v banki, se je na seznam najbolj odgovornih podjetij v Sloveniji uvrstila tudi NLB d.d.