Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Izobraževalni center

NLB ima lastni Izobraževalni center, ki je v letu 2014 praznoval 40 let. Učenje in usposabljanje so ključna podpora načrtovanemu razvoju zaposlenih. Na ta način povečujemo intelektualni kapital in konkurenčno prednost.


Na področju izobraževanja zaposlenih si prizadevamo za visoko kvaliteto in doseganje standardov učeče se organizacije. Zaposlenim nudimo pester nabor izobraževalnih vsebin, ki ustrezajo zahtevam zaposlenih tako pri poslovanju kot spremljanju trendov iz okolja; z izobraževalnimi aktivnostmi zaposleni pridobivajo strokovna in funkcionalna znanja ter izpopolnjujejo kompetence za doseganje poslovnih ciljev.

Center uporablja različne sodobne metode pri izpopolnjevanju znanja in usposabljanju ter razvoju zaposlenih, od trenerstva, coachinga in mentorstva. Kot sestavni del učne izkušnje je zaposlenim na voljo tudi bogat seznam literature v knjižnici NLB Izobraževalnega centra.

Zaposlenim so na voljo spletne strani na temo izobraževanja, brezplačna literatura, članki ter druga gradiva izobraževalnih programov. Napredne funkcionalnosti omogočajo boljšo učno izkušnjo, saj nova e-izobraževanja vsebujejo tudi video in avdio vsebine ter bolj razgiban način preverjanja znanja. Izobraževanje v največji meri izvajajo strokovnjaki iz NLB, ki znanje prenašajo skladno s Standardi za izvajalce izobraževalnih programov. Za vzdrževanje visokega nivoja strokovnosti vsako leto organiziramo Šolo za predavatelje in različne aktualne tematske delavnice.

V letu 2015 smo že tretjič zaporedoma prejeli nagrado TOP 10 Izobraževalni management. Skupno smo prejeli že 7 prizanj.