NLB Izobraževalni center

Zavedamo se, da so kontinuirano nadgrajevanje strokovnega znanja, bogatitev izkušenj ter učenje veščin od najboljših najboljši recept za učinkovit razvoj zaposlenih.


Investiramo v znanje

Izobraževalni center NLB že 43 let skrbi za razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Z našim timom strokovnjakov skrbimo, da zaposlenim ponudimo najaktualnejša znanja, doma in v tujini, s čimer sledimo strateškemu cilju – zaposlovati najboljše vodje in strokovnjake. Zato skrbimo za pester nabor izobraževalnih vsebin, ki jih načrtno izbiramo in oblikujemo, da povsem ustrezajo zahtevam zaposlenih za delo in za osebni razvoj. Trudimo se, da zaposlenim omogočamo raznoliko učno izkušnjo, s kombiniranim modelom učenja (učenje od sodelavcev, treningi, udeležba na seminarjih, e – učenje, literatura, video, itd.) Pohvalimo se lahko tudi z bogatim seznamom literature v bančni knjižnici. 

Ponosni smo, da kar 97% izobraževanj izvedemo interno (z lastnimi bančnimi strokovnjaki in v večjem delu z zunanjimi predavatelji).

Ponosni smo, da se je v enem letu udeležilo delavnic in predavanj prek 8.960 slušateljev.

Ponosni smo, da imamo preko 100 internih predavateljev, 16 usposobljenih internih coachev, veliko število zagnanih strokovnih mentorjev ter številne specializirane trenerje za (agilnost, kaizen, NLP…). Naš cilj je zagotoviti prav vsakemu zaposlenemu kvalitetno izobraževanje.