Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Podpora mladim pri zaposlovanju

Študentje in mladi iskalci zaposlitve, ki vstopajo na trg delovne sile, predstavljajo za nas poseben izziv in priložnost. Naš cilj je, da se NLB po obdobju stagnacije in težkega prestrukturiranja čim prej povrne na trg kot želen zaposlovalec za najbolj perspektivne kadre.


Aprila 2015 smo podpisali Deklaracijo o sodelovanju v regiji na področju zaposlovanja mladih. Kot največja slovenska banka in kot družbeno odgovorno podjetje nosimo odgovornost in dolžnost povezovati znanje s poslovno prakso.

Aktivnosti, s katerimi aktivno prispevamo k lažjemu zaposlovanju mladih:

  • NLB Poletna šola 2016: 5-dnevni intenzivni program za študente, ki povezuje študij in poslovno prakso. Predavanja in delavnice študentom omogočajo učenje veščin poslovnega razmišljanja, planiranja in izvedbe.
  • Razpisujemo in smo mentorji projektnim nalogam, diplomskim/magistrskim nalogam.
  • Usposobljeni strokovnjaki NLB predavajo na različnih fakultetah.
  • Nudimo nekatere finančne ugodnosti za mlade iskalce zaposlitve.

Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z aktivnim delom na tem področju in k naštetim in dodatnim dejavnostim.