Podpora mladim pri zaposlovanju

Študentje in mladi iskalci zaposlitve, ki vstopajo na trg delovne sile, predstavljajo za nas poseben izziv in priložnost. Naš cilj je postati najbolj želen zaposlovalec za najbolj perspektivne kadre.


Kot največja slovenska banka in kot družbeno odgovorno podjetje nosimo odgovornost in dolžnost povezovati znanje s poslovno prakso.

Aktivnosti, s katerimi aktivno prispevamo k lažjemu zaposlovanju mladih:

  • NLB Poletna šola: 5-dnevni intenzivni program za študente, ki povezuje študij in poslovno prakso. Predavanja in delavnice študentom omogočajo učenje veščin poslovnega razmišljanja, planiranja in izvedbe.
  • Mentorstvo projektnim nalogam, diplomskim/magistrskim nalogam.
  • Usposobljeni strokovnjaki NLB predavajo na različnih fakultetah.
  • Nudimo nekatere finančne ugodnosti za mlade iskalce zaposlitve.

Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z aktivnim delom na tem področju in k naštetim in dodatnim dejavnostim.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!