Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Dogodki in utrinki

Sodelujemo pri različnih strokovnih in družbenih dogodkih, pri katerih smo še zlasti ponosni na tiste, ki vključujejo naše najmlajše ali ranljivejše skupine.


Dedek mraz za zaposlene

Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih v NLB predstavlja enega izmed najlepših dogodkov, ki jih organiziramo v banki; v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Če otrokom le znamo ali želimo prisluhniti, nas lahko veliko naučijo, med drugim tudi to, da se je včasih treba ustaviti in si vzeti čas za stvari, ki resnično štejejo.

Več kot 1.200 naših najmlajših je 12. in 13. decembra 2015 si je ogledalo predstavo s Piko Nogavičko in njenimi pomočniki, Dedek Mraz pa jim je kot vsako leto prinesel poln koš daril in se z njimi fotografiral. Otrokom zaposlenih v NLB so se pridružili tudi otroci zaposlenih iz NLB Skupine v Sloveniji, NLB Leasinga, Bankarta, Prospere plus, NLB Proprie in Pro-Rema. Dedek Mraz je ob odhodu vsem zaželel srečno in uspešno novo leto 2016 in obljubil, da nas naslednje leto spet obišče.

Dedek mraz za otroke socialno ogroženih družin

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine smo poskrbeli, da je čar prazničnih dni zažarel tudi v družinah, ki so se znašle v stiski.

V letu 2015 je na prvi zimski dan v Centru inovativnega podjetništva Dedek Mraz obdaril 100 otrok iz socialno ogroženih družin.

NLB Vesele počitnice

V okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje, dvakrat letno, v času zimskih in letnih počitnic, z zunanjimi izvajalci organiziramo dnevno ali tedensko varstvo otrok v različnih krajih po Sloveniji, odvisno od ponudbe na trgu. NLB Vesele zimske počitnice so namenjene šoloobveznim otrokom zaposlenih v NLB, v starosti od 5 do 15 let. Vsako leto se počitnic udeleži več kot 100 zadovoljnih otrok. Pohvale in zahvale staršev, ki so svoje otroke zaupali izkušenim mentorjem NLB Veselih počitnic, so pozitivna spodbuda za naprej. Odlična izvedba in prijetno vzdušje v organiziranih programih in taborih pa tista zmagovalna formula, s katero bomo tudi v bodoče poskrbeli za dobro počitniško počutje naših otrok.

V letu 2015 smo z desetimi ponudniki pripravili zanimiv in pester poletni program, od plavanja, jahanja in učenja tujih jezikov. Prvič smo organizirali tedenski tečaj sestavljanja in programiranja LEGO modelov, kjer so otroci izdelovali modele živali in strojev ter programirali in nadzorovali njihovo delovanje. NLB Veselih zimskih počitnic pa se je udeležilo 59 otrok. V sodelovanju z 11 ponudniki smo organizirali smučarske počitnice, dnevno smučanje na smučiščih v Sloveniji in tujini in dnevno varstvo. Naši otroci so se urili v tehnikah smučanja, plavanja, plesa, jahanja in doživeli olimpijske igre in spoznali dobitnike olimpijskih kolanj.

Srečanje novo zaposlenih

NLB ni samo institucija, je ustanova s širšo vlogo. Delo v NLB ni samo služba, je poslanstvo, ki ga vsi zaposleni v banki živimo. S temi vrednotami smo seznanili novo zaposlene na posebnem seminarju, na katerem smo jih seznanili tudi s področji delovanja banke in celotne bančne skupine, z notranjimi akti in predpisi, ki urejajo njeno delovanje, predstavili smo jim skladnost poslovanja in korporativno integriteto ter s procesom upravljanja z blagovne znamke. Predstavimo jim tudi možnosti osebnega razvoja. Kot primer dobre bančne prakse oblikovanja podpornega podjetniškega okolja so si udeleženci ogledali tudi Center inovativnega podjetništva in se seznanili z njegovim delovanjem.

Povezane vsebine:

Sporočila za javnost