Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Financial Reports

Select year:

Annual Reports

Interim Reports

Presentations

NLB Group Presentation FY'17 Results

BOOK VALUE OF NLB SHARE

31.12.2017

69.1 EUR

CONTACT

Valerija Pešec
Head of Investor Relations
T: + 386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Investor Relations

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Investor Relations
E: vlagatelji@nlb.si

Public Relations
E: oj@nlb.si