Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?
BOOK VALUE OF NLB SHARE

30.9.2016

63.0 EUR

CONTACT

Investor Relations
E: vlagatelji@nlb.si

Public Relations
E: oj@nlb.si