Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

At a Glance

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Headquarters
 

Telephone
 

Telefax
 

E-mail
 

Website

Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana, Slovenia
 

+386 1 476 39 00
 

+386 1 252 25 00
 

info@nlb.si
 

www.nlb.si

SWIFT LJBASI2X
Reuter LB LJ
IBAN SI56-0100-0000-0200-097
Account number 01000-0000200097
VAT identification number SI91132550
Winner of the Trusted Brand Award
For 10 consecutive years.
Global Finance - logo
The best bank in Slovenia
For 16 consecutive years.