NLB prejela prvo trajnostno bonitetno oceno

12. december 2022

»Izboljšanje kakovosti življenja v naši domači regiji, Jugovzhodni Evropi, je eden ključnih strateških ciljev NLB Skupine. Na to pot smo stopili premišljeno, odločeni ustvariti boljše sledi v regiji, ki jo razumemo kot svoj dom. Izjemno smo ponosni, da so bila naša prizadevanja in naš napredek prepoznana na način, ki ne pušča dvoma v očeh investitorjev in javnosti,« je ob razkritju, da je NLB prejela svojo prvo oceno tveganja ESG, ki nam jo je podelilo eno od vodilnih neodvisnih podjetij za raziskave, bonitetne ocene in podatke o ESG na svetu – Sustainalytics, poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

NLB d.d. je decembra 2022 prejela oceno tveganja ESG 17,7; tveganje vidnejših finančnih vplivov dejavnikov ESG pa je podjetje Sustainalytics ocenilo kot nizko, in sicer zaradi srednje izpostavljenosti in močnega obvladovanja pomembnih vprašanj, povezanih z ESG. »NLB je znana po močnem korporativnem upravljanju, kar zmanjšuje splošno tveganje. Poleg tega ni doživela večjih polemik na področju ESG,« pojasnjuje ocena Sustainalytics, ki NLB uvršča med 15 % najboljših bank med vsemi podjetji, ki jih ocenjuje omenjena družba.

Ustvarjamo boljše sledi v domači regiji

Ocena tveganja ESG, podobno kot bonitetna ocena, je merilo ocene uspešnosti podjetja, sklada ali vrednostnega papirja, le da se osredotoča na izpolnjevanje okoljskih (E), družbenih (S) in upravljavskih (G) standardov, namesto kreditne sposobnosti. V finančnem svetu postaja vse pomembnejša kategorija, ki jo vlagatelji in analitiki vse pogosteje spremljajo in na njeni podlagi ocenjujejo, v katera podjetja vlagati in v katera ne. NLB je prva banka s sedežem in izključnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila to oceno, ter prva med družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.

»Čeprav razprav o trajnosti ne manjka na vsakem vogalu, so ocene ESG v našem okolju še vedno razmeroma slabo poznane. Zato ne preseneča, da se je NLB kot pionir in organizacija, ki si prizadeva biti gibalo razvoja in napredka v JVE regiji, prva spoprijela s tem izzivom,« je pojasnil predsednik uprave NLB. »Ocene ESG niso le črka na papirju – so rezultat pregleda neodvisnih in svetovno priznanih strokovnjakov, so motivacija za nas in spodbuda za naše deležnike, da zaupajo našim poslovnim odločitvam in dejanjem,« je dodal.

Prizadevanja NLB na področju trajnosti obsegajo okoljski, socialni in upravljavski vidik. Če naštejemo zgolj nekatera:

  • V preteklem letu smo postavili Okvir trajnostnega razvoja NLB Skupine; usmeritve in cilje trajnostnega poslovanja, trajnostnega financiranja in prispevka k družbi.

  • NLB se je tudi kot prva banka iz Slovenije zavezala Načelom OZN za odgovorno bančništvo, spomladi letos pa se je pridružila tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking Alliiance), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.

  • NLB že desetletja velja za enega od večjih in vidnejših promotorjev in sponzorjev športnih zvez in prireditev v Sloveniji, predvsem pa smo ponosni na dolgoletni projekt Šport mladim.

  • Vlagamo v kulturo in kulturno dediščino – pod okriljem NLB je bil junija 2021 odprt Bankarium, prvi Muzej bančništva v Sloveniji.

  • Priložnosti in odgovornost za pomoč gospodarstvu prepoznamo tudi izven okvirjev bančništva, kar dokazuje prav projekt #OkvirPomoči.

  • Doniramo socialno ogroženim skupinam.

  • Intenzivno zagovarjamo tudi enake možnosti ter neodvisno in strokovno korporativno upravljanje.

V NLB Skupini smo trajnost svojih odločitev in dejanj umestili v središče svojega poslovanja. Kot sistemsko pomembni akterji na vseh trgih, kjer delujemo, imamo namreč možnost, da resnično vplivamo na kakovost življenja v svoji domači regiji – Jugovzhodni Evropi ter zagotovimo, da bo postala ne le uspešnejša, temveč tudi bolj vključujoča, raznolika in trajnostna. Več o naših prizadevanjih na področju trajnosti najdete tukaj.

O Sustainalytics in oceni tveganja ESG

Morningstar Sustainalytics je vodilno podjetje za raziskave, bonitetne ocene in podatke o ESG, ki vlagatelje po vsem svetu podpira pri razvoju in implementaciji odgovornih naložbenih strategij. Podjetje je že skoraj 30 let je v vrhu razvoja visokokakovostnih, inovativnih rešitev, ki pripomorejo k izpolnjevanju hitro razvijajočih se potreb globalnih vlagateljev. Podjetje dandanes sodeluje s stotinami vodilnih svetovnih upravljavcev premoženja in pokojninskih skladov, ki v svoje naložbene procese vključujejo ocene ESG ter podatke in ocene korporativnega upravljanja. Družba sodeluje tudi s stotinami drugih podjetij in njihovimi finančnimi posredniki ter jim pomaga pri razmisleku o trajnosti v politikah, praksah in kapitalskih projektih. Za več informacij obiščite www.sustainalytics.com.

Ocene tveganja ESG podjetja Sustainalytics merijo izpostavljenost podjetja materialnim tveganjem ESG, značilnim za panogo, in kako dobro podjetje obvladuje ta tveganja. Večdimenzionalni način merjenja tveganja ESG združuje koncepta upravljanja in izpostavljenosti, da se doseže ocena tveganja ESG, tj. skupna neupravljana ocena tveganja ESG ali ocena tveganja ESG, ki je primerljiva v vseh panogah. Ocene tveganja ESG podjetja Sustainalytics zagotavljajo kvantitativno merilo nenadzorovanega tveganja ESG in razlikujejo med petimi stopnjami tveganja: zanemarljivo, nizko, srednje, visoko in resno. Več o ocenah tveganja ESG najdete tukaj.

Avtorske pravice ©2022 Sustainalytics. Vse pravice pridržane.

Ta članek vsebuje informacije, ki jih je razvilo podjetje Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Takšne informacije in podatki so last podjetja Sustainalytics in/ali njegovih tretjih dobaviteljev (podatki tretjih oseb) in so na voljo samo v informativne namene. Ne predstavljajo odobritve katerega koli izdelka ali projekta ali naložbenega nasveta in ni zajamčeno, da so popolni, pravočasni, točni ali primerni za določen namen. Njihova uporaba je predmet pogojev, ki so na voljo na https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!