Obvestilo o predčasnem izplačilu podrejenih obveznic

2. april 2024

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja spodnje obvestilo:

Obveščamo vas, da bo NLB d.d. na podlagi pridobljenega dovoljenja Evropske centralne banke izplačala podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku EUR 45.000.000, ki so bile izdane 6. 5. 2019 in zapadejo 6. 5. 2029 (ISIN: SI0022103855), pred njihovo zapadlostjo. V skladu s pogoji obveznic bo predčasno izplačilo glavnice in še ne plačanih obresti izvedeno na peto obletnico od izdaje, in sicer dne 6. 5. 2024.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!