Izdaja podrejenih Tier 2 obveznic

17. januar 2024

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) je dne 15. 1. 2024 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital (Tier 2) (v nadaljevanju: obveznice). Družba se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati obveznice v skupnem nominalnem znesku 300 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 24. 1. 2024, v izplačilo pa bodo dospele dne 24. 1. 2034, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 24. 1. 2029. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 6,875 % letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 100 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo XS2750306511.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!