NLB Skupina leto 2023 zaključila na trdnih temeljih, ki letos omogočajo izplačilo dividend v znesku 220 milijonov evrov. Nadaljuje s spodbujevalnim in odgovornim delovanjem do deležnikov in družbe

22. februar 2024

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

NLB Skupina je v letu 2023 ustvarila 550,7 milijonov evrov dobička po obdavčitvi,  obenem pa nadaljevala z odgovornim ravnanjem ter z dobro pretehtanim strateškim načrtovanjem in s svojimi poslovnimi odločitvami postavila temelje za stabilno, v rast usmerjeno in vzdržno dobičkonosno poslovanje tudi v prihodnje. Poleg tega je z donacijami in sponzorstvi podpirala humanitarne, zdravstvene, kulturne, športne in druge podjeme v družbi, s čimer še naprej ustvarja boljše sledi in prispeva k izboljšanju kakovosti življenja v naši domači regiji.

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v četrtem četrtletju 2023 in za celotno leto 2023, predstavitev za vlagatelje in ključne informacije o NLB Skupini najdete na spodnjih povezavah:

•    Ključni poudarki poslovanja v letu 2023

•    Prezentacija za vlagatelje

•    Ključne informacije o NLB Skupini

Zavezanost Skupine družbeni odgovornosti je prišla še posebej do izraza ob poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Za odpravo posledic poplav je banka donirala skupno 9,5 milijona evrov. Od tega zneska je 4 milijone evrov namenila dvajsetim najbolj prizadetim slovenskim občinam za trajnostno obnovo in naložbe. Oblikovan je bil solidarnostni sklad v višini pol milijona evrov za več deset zaposlenih v NLB, ki jih je ta ujma prizadela, medtem ko je bilo decembra v proračun Republike Slovenije za iste namene vplačanih dodatnih 5 milijonov evrov. Poleg tega bo NLB po decembra sprejetem zakonu o obnovi, ki s 1. januarjem 2024 uvaja davek na bilančno vsoto bank, naslednjih pet let dodatno plačevala namenski davek na bilančno vsoto v višini več kot 30 milijonov evrov letno. V skupnem znesku bo NLB tako v obliki donacij in davka na bilančno vsoto za obnovo po naravnih nesrečah prispevala več kot 170 milijonov evrov.

Poleg ustvarjanja vrednosti za naše delničarje in prizadevanj za izboljševanje bančnih storitev je v letu 2023 posebej vredno omeniti v septembru uspešno zaključeno pravno in operativno združitev z N Banko. Postopek je bil zaključen v skladu s predvidenim časovnim in finančnim načrtom, kar je še en pokazatelj večkrat dokazane sposobnosti Skupine za izvedbo prevzemov ter uspešne naknadne združitve . Pomemben mejnik za Skupino predstavlja tudi podpis kupoprodajne pogodbe za nakup družbe Summit Leasing Slovenija v novembru. Po pridobitvi soglasij s strani pristojnih organov bo ta pridobitev NLB Skupini pomagala pospešiti aktivnosti v strateško pomembnem segmentu storitev finančnega in poslovnega najema ter prispevala k izpolnjevanju namere Skupine po ustvarjanju dodatne vrednosti za delničarje in zagotavljanju dodatnih storitev za stranke.

V tem znova prelomnem letu je Skupina dosegla znaten napredek na področju okoljske, družbene in upravljavske politike (ESG). Konec leta 2023 je družba Sustainalytics to pripoznala ter NLB dodelila oceno 16,0 (izboljšanje za 1,7 točke), s čimer jo je uvrstila med trinajst odstotkov najboljših bank, ocenjenih s strani omenjene družbe.

»Dobri poslovni rezultati NLB Skupine v letu 2023 pozivajo k občutkom zadovoljstva, hkrati pa k zavedanju še večje odgovornosti močno povezane ekipe, ki trdo dela. Omogočajo nam znatno povišanje izplačila dividend na 40-odstotno izplačilo dobička preteklega leta, kar za leto 2024 znaša 220 milijonov evrov. Predvideno izplačilo predstavlja 100-odstotno povišanje glede na izplačilo dividend v letu 2023. Tako izplačilo predstavlja več kot 75-odstotkov prejšnje napovedi glede izplačil preostalih dividend do predvidenega skupnega zneska v višini 500 milijonov evrov do konca leta 2025. Hkrati pa banka s tem izplačilom ohranja stabilno sposobnost za organsko rast oziroma rast, preko nadaljnjih prevzemov,« je ob objavi rezultatov poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Kot je še pojasnil, NLB Skupina gradi izredno trdne temelje, ki omogočajo nadaljnjo rast vrednosti Skupine na vseh obstoječih trgih, morebiti pa tudi na nekaterih novih v ciljni domači regiji. »Podrobnosti o novi srednjeročni poslovni strategiji NLB Skupine bomo razkrili na Dnevu vlagateljev 9. maja v Ljubljani,« je dodal.

Zadovoljstvo nad uspešnim poslovanjem NLB Skupine v preteklem letu je v imenu Nadzornega sveta izrazil tudi njegov predsednik Primož Karpe. »Nadzorni svet je še posebej zadovoljen s tem, da Skupina ustrezno razume svojo vlogo v gospodarstvih in družbi znotraj regije ter da deluje proaktivno pri spoprijemanju z izzivi in prihodnostjo. Skupina se zaveda nenehne potrebe po vlaganju v talente, temeljno tehnologijo, ki je pripravljena na prihodnost, poslovno okolje in prepoznavanje prihodnjih priložnosti za rast, ne glede na to, ali so organske ali anorganske narave, ter da primerno ukrepa že danes, da bo lahko tudi jutri njeno poslovanje stabilno in uspešno.«

Vljudno vabljeni k spremljanju spletne predstavitve rezultatov

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k spremljanju spletne predstavitve poslovnih rezultatov za četrto četrtletje 2023 in za celotno leto 2023, ki jih bodo predstavili člani Uprave NLB d.d. Predstavitev bo potekala v četrtek, 22. februarja 2024, ob 16.00 CET/15.00 GMT, in bo dostopna na naslednji povezavi: https://www.nlb.si/ir-events.  

Člani Uprave bodo, kot običajno, vaša vprašanja sprejemali in nanje odgovarjali v živo, a če morda že veste, kaj jih želite vprašati, lahko vprašanja pošljete že zdaj. Če se prijavite na dogodek, boste vprašanja lahko postavili v spletni aplikaciji, lahko pa jih preprosto pošljete tudi na elektronski naslov IR@nlb.si.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!