Metka Krašovec / Semiramidini vrtovi 2003, akril, platno, 115 x 135,2 cm
Več informacij 01

LETNO POROČILO DRUŽBENO ODGOVORNE POLITIKE 2017

Ravnamo odgovorno do naših strank, sodelavcev, družbe in okolja

NLB v 2017: odgovornost do strank, sodelavcev, družbe in okolja.

Nagovor Blaža Brodnjaka, predsednika Uprave NLB d.d.

NLB Skupina ima pomembno družbeno odgovorno poslanstvo – poleg uspešnega poslovanja banke želi prispevati tudi k večji kakovosti življenja širše družbe.

NLB Skupina je odgovorna za svoje stranke, zaposlene in družbeno okolje in želi postati njihov odgovoren in skrben mentor. Posebno pozornost banka posveča znanju in vseživljenjskemu učenju. Ključni stebri družbeno odgovornega poslovanja NLB Skupine so promoviranje podjetništva, finančno opismenjevanje, podpora športa mladih, humanitarnost, varovanje kulturne dediščine in skrb za zaposlene. 
NLB Skupina s promoviranjem mentorstva svojim strankam sporoča, kako pomembni so tisti, ki nam stojijo ob strani v dobrem in slabem – v vsem, kar sledi. S skrbnimi mentorji lahko hitreje premagujemo izzive, razvijemo svoj potencial in dosežemo odlične rezultate. Strankam želimo svetovati na način, ki bo zanje razumljiv in z njimi transparentno komunicirati.

Vsi smo imeli mentorje in smo tudi sami mentorji na različnih področjih, oziroma jih v različnih fazah osebnega ali poslovnega razvoja mentorje potrebujemo ali bi si jih vsaj želeli. 

Pri finančnih temah smo ti mentorji NLB-jevci, in sicer našim strankam ter sodelavcem. Mentorskemu odnosu bomo tudi v prihodnje posvetili veliko pozornosti. Tako znotraj, kot zunaj banke, bomo gradili zavedanje, da je NLB banka z največ znanja, izkušenj in strokovnosti ter ponovna banka z najbolj inovativnimi in naprednimi rešitvami. 

NLB d.d. je institucija, ki se resnično posveti svojim strankam in ve, kaj le-te potrebujejo, torej banka, ki svojim strankam zna ponuditi pravo rešitev, na pravem mestu in ob pravem času. 
 
Tudi v bodoče bomo vlagali v znanje, ga nadgrajevali in delili. Razvijali bomo inovativne, a jasne in enostavne rešitve, ki so strankam na voljo takrat, ko jih potrebujejo, in na takšen način, ki jim je najbližji. Za stranke je potrebo zagotoviti rešitve, ki jim glede na njihovo finančno situacijo zagotavljajo čim varnejšo prihodnost. Strankam se moramo posvetiti, jih poslušati in razumeti. Naši nasveti, s katerimi jim pomagamo premagati finančne izzive, morajo temeljiti na znanju, strokovnosti in izkušnjah. Predvsem pa moramo spoštovati in izpolnjevati sprejete dogovore. Pri vsem tem nas mora voditi odgovornost – odgovornost ne le do strank, ampak tudi do sodelavcev, družbe, okolja in samega sebe. 
 
Le tako bomo zaposleni v NLB drug drugemu in našim strankam dejansko postali skrbni mentorji z odgovori na in za vse, kar sledi.Blaž Brodnjak
predsednik Uprave NLB d.d.

NLB Skupina želi postati svojim strankam skrben in odgovoren mentor, na katerega se lahko vedno oprejo in mu zaupajo.

NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s strateško osredotočenostjo na izbrane trge jugovzhodne Evrope. Prisotna je na trgih s skupno 17,4 milijonov prebivalcev. NLB Skupina je sestavljena iz NLB d.d. kot glavne družbe v Sloveniji, šestih hčerinskih bank v jugovzhodni Evropi, skupino pa sestavlja še več družb, ki opravljajo druge storitve (upravljanje premoženja, zavarovanje, upravljanje nepremičnin itd.). NLB je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Ključna strateška področja poslovanja Skupine v letu 2017 so bila Korporativno bančništvo v Sloveniji, Poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji in Strateški tuji trgi.
Glavni steber poslovanja NLB Skupine je Poslovanje s prebivalstvom, kjer banka zavzema vodilni položaj na slovenskem trgu s ponudbo celovite, vendar preproste storitve. NLB d.d. v Sloveniji odlikuje močna navzočnost in velika dostopnost za stranke prek razvejane mreže 108 poslovalnic in 557 bankomatov po vsej Sloveniji ter kontaktnega centra. Na področju korporativnega bančništva v Sloveniji ima banka vodilni položaj kot ključni svetovalec slovenskih podjetij vseh velikosti, ki svojim komitentom ponuja celoten spekter finančnih storitev, kar vključuje kreditiranje, upravljanje z denarnimi sredstvi, plačilne storitve, storitve trgovinskega bančništva in svetovanje ter opravljanje poslov na kapitalskih trgih, vključujoč ponudbo na trgih dolžniškega in lastniškega kapitala, združitev in prevzemov ter svetovalnih in zakladniških storitev. Na kapitalskih trgih ima banka tradicionalno vlogo povezovanja Slovenije s tujimi finančnimi trgi in obratno, saj ponuja celotno paleto borznoposredniških in skrbniških storitev za domače in mednarodne komitente. Odlični partnerski odnosi temeljijo na globokem in resničnem razumevanju poslovanja komitentov. Banka je strateško osredotočena na povečanje podpore malim in mikro podjetjem.
NLB Skupina ima pomembno družbeno odgovorno poslanstvo – poleg uspešnega poslovanja banke želi prispevati tudi k večji kakovosti življenja širše družbe. NLB Skupina je odgovorna do svojih strank, zaposlenih in družbenega okolja in želi postati njihov odgovoren in skrben mentor. Posebno pozornost banka posveča znanju in vseživljenjskemu učenju. Ključni stebri družbeno odgovornega delovanja NLB Skupine so promoviranje podjetništva, finančno opismenjevanje, podpora športa mladih, humanitarnost, varovanje kulturne dediščine in skrb za zaposlene.

Uvod

NLB Skupina svoje družbeno odgovorno delovanje izkazuje z odgovornim ravnanjem do svojih zaposlenih in do svojih strank. Skupaj s strankami in ostalimi deležniki so bili ponovno postavljeni trdni temelji za vzpostavitev medsebojnega zaupanja in s tem uresničevanja dolgoročne vizije poslovanja banke. Ker želi NLB Skupina poslovati odgovorno, skrbi za to, da so njene stranke ustrezno finančno izobražene in pripravljene na odgovorno upravljanje s tveganji pri svojem vsakodnevnem finančnem poslovanju. 
NLB Skupina želi postati svojim strankam skrben in odgovoren mentor, na katerega se lahko vedno oprejo in mu zaupajo.

Ključne prioritete družbeno odgovornega ravnanja NLB Skupine in partnerjev še naprej ostajajo skrb za zaposlene, spodbujanje podjetništva, podpora mladim in profesionalnim športnikom, finančnemu opismenjevanju in humanitarnim projektom.

Področja družbene odgovornosti

NLB Skupina je predan mentor in sponzor

  • Podpora poslovnemu okolju
  • Izboljšanje finančne pismenosti
  • Spodbujanje mladih k športni aktivnosti
  • Finančna podpora porodnišnicam

NLB Skupina bo z zavezanostjo k odgovornemu in trajnostnemu razvoju še naprej pozitivno prispevala k dobrobiti naših deležnikov in družbe.
NLB CIP je gostil 7.754 udeležencev različnih izobraževalnih in poslovnih dogodkov. Z organizacijo takih dogodkov NLB d.d. pomaga mladim razumeti svet financ ter jim svetuje kako doseči finančno neodvisnost in odgovorno ravnanje.

V okviru projekta »NLB Šport mladih« je NLB d.d. v 26 različnih občinah sponzorirala 13 športnih disciplin: rokomet, nogomet, odbojka, košarka, hokej na ledu, alpsko smučanje, smučarski skoki, alpinizem, plavanje, badminton, ples, karate in rafting.
Za organizacijo Finančnega opismenjevanja za otroke in mladostnike je NLB d.d. v letu 2017 prejela nagrado Horus za Družbeno odgovorni projekt.

Tako ni naključje, da je NLB d.d. v letu 2017 že enajsto leto zapored v raziskavi Trusted Brand prejela nagrado v kategoriji najbolj zaupanja vredna banka. Raziskavo, v kateri je sodelovalo 5.700 naročnikov revije Reader's Digest Slovenija je izvedel Inštitut za raziskavo trga in medijev Mediana.

Že od samega začetka podeljevanja priznanja Trusted Brand v Sloveniji je NLB najbolj zaupanja vredna banka. Ponosni smo, da nam je tudi v nekoliko bolj turbulentnih časih uspelo to zaupanje ne samo zadržati, ampak v primerjavi z lanskim letom celo povečati. S svojim ravnanjem in delovanjem bomo tudi v prihodnje to zaupanje upravičili, tako med našimi zaposlenimi in strankami kot tudi v okolju, v katerem delujemo.
Alenka Rozman,
vodja Dogodkov, družbene odgovornosti in aktivacij

Nagrada Trusted Brand

Skladnost, odgovornost in integriteta poslovanja

Za dolgoročno uspešno poslovanje banke ni dovolj le upoštevanje ekonomskih zakonitosti ter pravnih predpisov, ki sestavljajo zakonski okvir, znotraj katerega banka deluje. Pri poslovanju banke je potrebno upoštevati tudi njeno družbeno odgovornost, ki se tesno prepleta s področjem etike in integritete. 
NLB Skupina zadnja leta še posebej postavlja v ospredje potrebe strank in svojih zaposlenih. Za banko in za nas, zaposlene v NLB Skupini, je pomembno, da se zavedamo, kako ostajati v okviru etičnih standardov, kako ustrezno zagotoviti strankam storitve ki jih želijo in jim pri tem tudi pravilno svetovati. 
Pri tem želimo, da stranke prepoznajo NLB d.d. kot zaupanja vredno, iskreno, korektno, diskretno in transparentno finančno ustanovo, ki jim pomaga pri zagotavljanju finančne varnosti in ravnanju s tveganji. Tudi stranke in ostali deležniki NLB d.d. morajo vedeti, kako pomembna sta za banko etičnost poslovanja in odgovorno ravnanje.
Velik poudarek pri skrbi za zaposlene v NLB d.d. je zagotavljanje pozitivne klime med zaposlenimi, zagotavljanje etičnosti poslovanja, zagotavljanje enakosti vseh zaposlenih, preprečevanje kakšnekoli sovražnosti in nasilja nad zaposlenimi ter spodbujanje svobode govora. Z zagotavljanjem zadovoljstva zaposlenih pri delu se dviga tudi njihova učinkovitost pri delu in njihovo osebno zadovoljstvo.

Pozitivna notranja kultura, ki jo gradi vodstvo vsakega podjetja je predpogoj in ne posledica skladnosti poslovanja. S tem vodstvo z besedami in dejanji demonstrira, kakšno kultro in obnašanje zaposlenih želi v podjetju. Odločen in odgovoren vodja bo ekipo tako pripeljal na vrh.
Rok Praprotnik,
direktor CPZSI  v reviji MQ

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d.d. je od Danice Purg, direktorice IEDC, Poslovne šole Bled, v letu 2017 prejel nagrado Generali AAA za izredne dosežke posameznikov, ki potrjuje zlasti njihove vodstvene sposobnosti.

Skrita vsebina


Ustvarili smo prostor za povezovanje, v nadaljevanju pa bomo ustvarili še navidezno skupnost, v kateri bomo povezovali podjetnike, investitorje, dobavitelje in kupce, skratka ljudi, ki imajo ideje in ki razmišljajo o socialnih komponentah. Tudi tako bomo skušali vplivati na večje blagostanje v celotni družbi.


Z razumevanjem potreb zaposlenih krepimo njihovo strokovnost in njihovo zadovoljstvo. Spodbujamo zdrav način življenja ter primerno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.


Odgovorno skrbimo za spodbujanje in širjenje zavedanja o pomembnosti umetnosti in kulture.

Podpiramo športne in vzgojne vsebine, s katerimi mlade osveščamo o vrednotah in pravičnosti. Spodbujamo zdrav duh v zdravem telesu. Pomagamo jim razviti se v celovito in odgovorno osebnost.


Izobraženim, toda poklicno ali poslovno neizkušenim mladostnikom omogočamo usposabljanja, zaradi katerih bodo hitreje našli zaposlitev.


Kot ena najpomembnejših finančnih inštitucij v regiji se zavedamo poslanstva, da moramo naše finančno znanje deliti. Izvajamo projekt Finančno opismenjevanje mladih, ki poteka po osnovnih in srednjih šolah, izobražujemo pa tudi mlajše in starejše.