Uvodni nagovor00 01

LETNO POROČILO O DRUŽBENI IN OKOLJSKI POLITIKI 2016

Odgovorno do strank, zaposlenih, družbe in okolja

Odgovorno do strank, zaposlenih, družbe in okolja.

Uvodni nagovor

Kot največja banka v Sloveniji in JV regiji Evrope imamo pomembno družbeno odgovorno poslanstvo – poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov smo aktivno vpeti v okolje, kjer banka deluje z namenom, da prispevamo k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju vseh prebivalcev. Odgovorni smo do naših strank, zaposlenih, do celotne družbe in okolja.

Posebno pozornost posvečamo znanju in vseživljenjskemu učenju, ob zavedanju, da je učenje postalo način življenja, ne le priprava nanj. Mladim pomagamo na njihovi poti finančnega osamosvajanja, z različnimi spodbudami pa jih usmerjamo k odgovornemu ravnanju za uspešnejšo prihodnost. Ena izmed takšnih je dolgoletna podpora športu, s poudarkom na športu mladih.

V banki smo aktivni pri spodbujanju podjetništva, z ustanovitvijo Centra inovativnega podjetništva pa aktivno prispevamo k izboljšanju podjetniške klime in finančnega mentorstva v Sloveniji.

Ob tem ostajamo podporniki umetnosti in skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine. Še posebej ponosni pa smo na tradicijo vključevanja v številne humanitarne projekte, ki jih podpiramo skupaj z našimi strankami in zaposlenimi.

Blaž Brodnjak
predsednik uprave NLB d.d.Blaž Brodnjak
predsednik uprave NLB d.d.

Področja družbene odgovornosti

Skrita vsebina


Ustvarili smo prostor za povezovanje, v nadaljevanju pa bomo ustvarili še navidezno skupnost, v kateri bomo povezovali podjetnike, investitorje, dobavitelje in kupce, skratka ljudi, ki imajo ideje in ki razmišljajo o socialnih komponentah. Tudi tako bomo skušali vplivati na večje blagostanje v celotni družbi.


Z razumevanjem potreb zaposlenih krepimo njihovo strokovnost in njihovo zadovoljstvo. Spodbujamo zdrav način življenja ter primerno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.


Odgovorno skrbimo za spodbujanje in širjenje zavedanja o pomembnosti umetnosti in kulture.

Podpiramo športne in vzgojne vsebine, s katerimi mlade osveščamo o vrednotah in pravičnosti. Spodbujamo zdrav duh v zdravem telesu. Pomagamo jim razviti se v celovito in odgovorno osebnost.


Izobraženim, toda poklicno ali poslovno neizkušenim mladostnikom omogočamo usposabljanja, zaradi katerih bodo hitreje našli zaposlitev.


Kot ena najpomembnejših finančnih inštitucij v regiji se zavedamo poslanstva, da moramo naše finančno znanje deliti. Izvajamo projekt Finančno opismenjevanje mladih, ki poteka po osnovnih in srednjih šolah, izobražujemo pa tudi mlajše in starejše.