Jože Šubic / Sonce v Zakojci 1992, akril, platno, 99,5 x 99,5 cm
Več informacij 01

LETNO POROČILO DRUŽBENO ODGOVORNE POLITIKE 2018

V NLB Skupini ravnamo odgovorno do naših strank, sodelavcev, družbe in okolja

Ključni stebri družbeno odgovornega ravnanja NLB Skupine so promoviranje podjetništva, finančno opismenjevanje, podpora športa mladih, humanitarnost, varovanje kulturne dediščine in skrb za zaposlene.

Nagovor Blaža Brodnjaka, predsednika uprave banke

NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju regije, želimo sodelovati tudi pri oblikovanju in izboljšanju družbenih niti v okolju, kjer živimo, ter prispevati k boljši kakovosti življenja. Jugovzhodna Evropa je naš dom. Tu sta glava in srce NLB Skupine, zaradi česar si želimo in si bomo na vso moč prizadevali, da bo ta regija uspešna.

Ta izziv sprejemamo s ponosom, vizije pa se lotevamo z veliko odgovornostjo – do zaposlenih, strank in okolja, v katerem delujemo.

Intenzivno vlagamo v znanje in dobrobit svojih zaposlenih. Verjamemo namreč, da je zadovoljen in učinkovit tisti zaposleni, ki zna po eni strani uskladiti zasebno in poslovno življenje, po drugi strani pa ve, da je njegov potencial prepoznan in cenjen. In prav temu posvečamo posebno pozornost – spodbujanju, usmerjanju in razvoju zaposlenih ter zagotavljanju podpore na njihovi poslovni poti.

Z mentorskim pristopom pa delimo svoje znanje in skrbimo za dvigovanje finančne pismenosti v okolju. Verjamemo namreč, da lahko le z znanjem ljudje in podjetja pridobijo potrebno samozavest za razvoj idej in celotnega podjetniškega potenciala. Na tej poti jih spremljamo, jim svetujemo in nudimo strokovno pomoč ter seveda naše inovativne in univerzalne finančne rešitve.

In če je znanje in spodbujanje podjetništva nekaj, pri čemer uporabljamo zlasti svojo glavo, so podpora profesionalnim in mladim športnikom ter humanitarnim projektom in varstvo kulturne dediščine področja, kamor usmerjamo svoje srce. Ker je jugovzhodna Evropa naš dom, zelo dobro poznamo lokalno okolje, jezike, kulturo in miselnost. Vemo, kam ljudje vlagajo svojo energijo in svoja čustva, ter skrbimo za to, da imajo čustva in energijo kam vložiti. 

Vsi ti stebri družbene odgovornosti, ki jih podpira NLB Skupina, nam omogočajo, da pozitivno vplivamo na kakovost življenja in stabilnost držav v regiji, kjer delujemo. Zavedamo se, da so na obzorju novi izzivi, vendar smo odločeni, da bo s pomočjo NLB Skupine celotna regija pripravljena – na vse, kar sledi.Blaž Brodnjak
predsednik uprave NLB d.d.

NLB Skupina ima tudi pomembno družbeno odgovorno poslanstvo. Posebno pozornost posveča predajanju znanja in vseživljenjskemu učenju. Ključni stebri družbeno odgovornega poslovanja NLB Skupine so promoviranje podjetništva, finančno opismenjevanje, podpora športa mladih, humanitarnost, varovanje kulturne dediščine in skrb za zaposlene.

Poslovanje s prebivalstvom v Sloveniji je glavni steber poslovanja. NLB zavzema vodilni položaj na trgu s ponudbo celovitih finančnih produktov in storitev. NLB Skupino odlikuje široka poslovna in razvejana mreža s kakovostnim kontaktnim centrum, ki je dostopna za vse svoje stranke in poslovne partnerje. V letu 2018 je področje poslovanja s prebivalstvom dosegalo dobre rezultate kljub zahtevnim razmeram na trgu. NLB Skupina ima pomembno poslanstvo družbene odgovornosti, in sicer prispevati k višji kakovosti življenja vseh prebivalcev v okolju, kjer posluje. Banka je odgovorna komitentom, svojim zaposlenim, okolju in družbi kot celoti.

Tudi na področju korporativnega bančništva ima NLB Skupina vodilni položaj in je ključni svetovalec podjetjem vseh velikosti. Svojim poslovnim komitentom ponuja celoten spekter finančnih produktov in storitev, ki vključujejo kreditiranje, upravljanje denarnih sredstev, plačilne storitve, storitve trgovinskega bančništva in svetovanje, ter opravljanje poslov na kapitalskih trgih, vključujoč ponudbo na trgih dolžniškega in lastniškega kapitala, združitev in prevzemov ter svetovalnih in zakladniških storitev. Na kapitalskih trgih ima banka tradicionalno vlogo povezovanja Slovenije s tujimi finančnimi trgi in obratno, saj ponuja celotno paleto borznoposredniških in skrbniških storitev za domače in mednarodne komitente. Odlični partnerski odnosi temeljijo na dolgoletnih izkušnjah ter dobrem razumevanju poslovnih potreb komitentov. NLB Skupina je strateško osredotočena na povečanje podpore malim in mikro podjetjem. Pri financiranju nefinančnih družb sledi skrbno postavljenim načelom, usmeritvam in postopkom. Dejavnosti, ki jih banka ne financira, vključujejo: nelegalne dejavnosti, proizvodnjo in trgovino z orožjem, politične stranke, politične forume in verske skupnosti.

Strateški del NLB Skupine sestavljajo NLB d.d. v Sloveniji, NLB Vita, NLB Skladi in šest bank v petih državah jugovzhodne Evrope. Vse banke v državah jugovzhodne Evrope odlikujejo dobičkonosno poslovanje, dobra kapitaliziranost in samofinanciranje, visok ugled ter prepoznavnost na podlagi sodobnih produktov, storitev in tržnih poti. Na ta način so v dobrem položaju za izkoriščanje potenciala rasti v regiji. Štiri banke med njimi izkazujejo več kot 10-odstotni tržni delež na svojem trgu. Vse hčerinske banke zasledujejo strategijo vzdržne rasti na lokalnem trgu ob smiselnem povezovanju na ravni NLB Skupine. Ne upoštevajoč poslovno mrežo v Sloveniji, ima tako Skupina na trgih jugovzhodne Evrope široko poslovno mrežo 233 podružnic ter oskrbuje 1,14 milijona aktivnih komitentov.

NLB Skupina predvideva nadzorovano in postopno ukinjanje nestrateškega dela segmenta. Proces še vedno traja, strategija pa se izvaja z različnimi ukrepi, kot so prodaja družb, portfelja in premoženja ter izterjava ali prestrukturiranje posameznih terjatev, kot tudi z zapiranjem odvisnih družb v postopku likvidacije.

Uvod

V NLB Skupini svoje družbeno odgovorno delovanje izkazujemo z odgovornim ravnanjem do zaposlenih in strank. Skupaj s strankami in ostalimi deležniki so bili ponovno postavljeni trdni temelji za vzpostavitev medsebojnega zaupanja in s tem uresničevanja dolgoročne vizije poslovanja banke.

Ker želi NLB Skupina poslovati odgovorno, skrbi za to, da so njene stranke ustrezno finančno izobražene in pripravljene na odgovorno upravljanje tveganj pri svojem vsakodnevnem finančnem poslovanju. NLB Skupina je svojim strankam skrben in odgovoren mentor, na katerega se lahko vedno oprejo in mu zaupajo.

Ključne prioritete družbeno odgovornega ravnanja NLB Skupine in partnerjev še naprej ostajajo skrb za zaposlene, spodbujanje podjetništva, podpora mladim in profesionalnim športnikom, finančnemu opismenjevanju in humanitarnim projektom. 

Naši glavni atributi so:

Dostopnost

Svetovanje

One stop shop  

Družbena odgovornost

Win win

Zaupanje

Smo skrben mentor

NLB je tudi v letu 2018 v raziskavi »Trusted Brand« prejela nagrado v kategoriji »najbolj zaupanja vredna banka«. Že 12. leto zapored. Raziskavo, v kateri je sodelovalo 5.700 naročnikov revije Reader's Digest Slovenija, je izvedel Inštitut za raziskavo trga in medijev Mediana. Nagrado so prevzeli sodelavci Kontaktnega centra NLB, ki strankam pomagajo 24 ur na dan in vse dni v letu, s čimer znatno pripomorejo k tej nagradi.

Že od samega začetka podeljevanja priznanja ‘Trusted Brand’ v Sloveniji je NLB najbolj zaupanja vredna banka. Ponosni smo, da nam je uspelo to zaupanje ne samo zadržati, ampak v primerjavi z lanskim letom celo povečati. S svojim ravnanjem in delovanjem bomo tudi v prihodnje to zaupanje upravičili, tako med našimi zaposlenimi in strankami kot tudi v okolju, v katerem delujemo.

Sodelavci NLB iz Kontaktnega centra so prevzeli nagrado »Trusted Brand« za leto 2018.

Skrita vsebina