Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Nadgradite verzijo!

Konec februarja 2016 bomo iz uporabe umaknili verzijo 18., zato staro verzijo čim prej nadgradite z najnovejšo.

Nadgradnja na verzijo NLB Proklika 19.0.1.00 (januar 2016) - enouporabniška exe (108 MB)

NLB Proklik verzija 19.0.1.00 uporabnikom e-računov omogoča izmenjavo v eSlogu 1.5 in 1.6 in vnos dodatnih podatkov pri ročnem vnosu e-računov za prejemnike v javnem sektorju. Primerna je za uporabnike z ustreznim operacijskim sistemom Microsoft Windows Vista, Win7 in Win8 in Win10. Za ostale operacijske sisteme si morate namestiti ustrezno emulacijo za delovanje Win OS.

Za starejše operacijske sisteme MS Win Microsoft ne ponuja več tehnične podpore, zato ne zagotavljamo ustreznega delovanja.

KONTAKTIRAJTE TEHNIČNO POMOČ 
01 477 2060
proklik@nlb.si

Prednosti

 • Dostopate lahko 24 ur na dan, vse dni v letu, prek interneta ali modema in od kjerkoli - na delovnem mestu, doma in v tujini.
 • Poslovanje je cenejše: e-obvestila in e-izpiski so brezplačni, nadomestila so nižja kot pri plačevanju na bančnem okencu.
 • Za oddajo vseh vrst plačil imate več časa, saj velja daljši urnik.
 • Kadarkoli lahko vpogledujete v stanje in promet na računih in karticah ter v e-izpiske in e-obvestila.
 • Preprosto lahko izmenjujete (uvoz/izvoz) plačila, izpiske in e-račune z računovodskimi programi.
 • Pooblastila lahko omejite le na določene aktivnosti.
 • Varno poslovanje s kvalificiranimi digitalnimi potrdili na pametni kartici ali pametnem ključku.

Kaj potrebujete

 • Poslovni račun.

 • Osebni računalnik z ustreznim operacijskim sistemom Windows Vista, WIN 7, WIN 8 ali WIN 10.

 • Povezavo do bančnega strežnika prek interneta, omrežja za klic ali modemskega dostopa.

 • Programsko opremo za NLB Proklik – programski paket s programom in druge namestitvene programe za pravilno delovanje.

 • Pametno kartico ali USB pametni ključek – za uporabo pametne kartice potrebujete še bralnik pametne kartice, ki ga naročite na prodajnih mestih, kjer ponujajo bralnike in preostalo zaščitno opremo.

Kaj omogoča

 • Plačila v domači in tujih valutah z datumom do 180 dni vnaprej.
 • Pregled stanja in prometa na vseh računih, poslovnih karticah in vrednostnih papirjih.
 • Pregled in izvoz vseh vrst izpiskov.
 • Pregled e-obvestil o bančnem poslovanju.
 • Delo z množičnimi plačili SEPA in direktnimi obremenitvami SEPA.
 • Delo z e-računi v vlogi izdajatelja in prejemnika.
 • Določanje limita za podpisovanje plačil.
 • Prejem SMS-Alarma o plačilih prek NLB Proklika.
 • Upravljanje denarnih sredstev vaših povezanih podjetij v tujini.
 • E-poslovanje na več tržiščih v NLB Prokliku.

Različice

Osnovno različico programa izberite glede na vaše poslovne potrebe in število uporabnikov.

 • Enouporabniška različica: NLB Proklik je nameščen samo na enem računalniku, kjer je tudi baza podatkov. Na tem računalniku lahko elektronske plačilne storitve opravlja eden ali več uporabnikov.

Različica je primerna za poslovanje z več bankami. Vsak uporabnik se mora identificirati s svojo pametno kartico/USB pametnim ključkom z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom Ena za vse.

Priporočena konfiguracija računalnika - enouporabniška:

 • na računalniku mora biti nameščen operacijski sistem Windows XP/Vista ali Windows 7,
 • pomnilnik (RAM) in procesor, ki zagotavljata nemoteno delovanje operacijskega sistema na računalniku, kjer bo nameščen NLB Proklik,
 • vsaj 200 MB prostora na trdem disku,
 • prosta komunikacijska vrata glede na uporabljen bralnik pametnih kartic- COM, USB ali PCMCIA,
 • ustrezno podporo za klicni dostop, modemsko ali internetno povezavo,
 • priporočljiv, vendar neobvezen je tudi tiskalnik.

Konfiguracija strojne opreme mora zagotavljati delovanje izbranega operacijskega sistema.

Dodatne podrobnosti o opremi za zagotovitev delovanja elektronske banke NLB Proklik si lahko preberete tudi na spletnih straneh podjetja Halcom d.d..

Več
 • Večuporabniška različica: elektronske plačilne storitve: plačila v domovini, čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami lahko izvajate na več računalnikih, povezanih v lokalno omrežje. 

Večuporabniška različica deluje v načinu odjemalec/strežnik in zato potrebuje skupno zbirko podatkov, ki je po navadi nameščena na posebnem, zmogljivejšem računalniku, ki ima vlogo baznega strežnika. Nanj je potrebno namestiti programsko opremo strežnika podatkov zbirke IBM DB2 UDB Workgroup Edition 6.1, na odjemalske delovne postaje pa IBM Client Application Enabler ter programsko opremo ustrezno konfigurirati. Nameščanje programske opreme IMB DB2 in konfiguriranje povezav mora opraviti za to usposobljena oseba. Vsak uporabnik se mora identificirati s svojo pametno kartico/USB pametnim ključkom z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom Ena za vse.

Priporočena konfiguracija računalnika- mrežna:

 • uporabniški računalniki morajo ustrezati priporočeni konfiguraciji računalnika, ki je navedena za enouporabniško različico,
 • računalniki morajo biti povezani v lokalno omrežje, nameščeno in pravilno morajo imeti konfigurirano podporo za komunikacijski protokol TCP/IP,
 • vsaj eden od računalnikov mora imeti pogon za branje zgoščenk (pogon CD-ROM), od koder boste namestili programsko opremo,
 • dovolj prostora na disku: najmanj 200 MB na strežniku in 100 MB na uporabniških računalnikih,
 • strežnik zbirke podatkov mora poleg navedenih ustrezati še naslednjim pogojem:
  • strežnik mora imeti stalno IP številko znotraj lokalnega omrežja- ne DHCP,
  • nameščen mora biti operacijski sistem Windows 2000/XP/Vista ali Windows 7,

za hitrejše delovanje priporočamo, da ima strežnik vsaj 256 MB pomnilnika in procesor s hitrostjo vsaj 350 Mhz.

Dodatne podrobnosti o opremi za zagotovitev delovanja elektronske banke NLB Proklik si lahko preberete tudi na spletnih straneh podjetja Halcom d.d..

Več
 • Glede na vaše potrebe lahko izbirate tudi med drugimi različicami, ki dopolnjujejo vašo osnovno izbiro.
 • WEB aplikacija je dopolnitev enouporabniški ali večuporabniški verziji in omogoča podpisovanje plačilnih nalogov (paketov), ki so bili pripravljeni v osnovni enouporabniški ali večuporabniški različici NLB Proklika in poslani v oddaljeno podpisovanje prek interneta in pregledovanje stanja in prometa na NLB Poslovnem računu. Pooblaščenci, ki imajo pooblastila za podpisovanje, ob aktiviranju WEB funkcije lahko plačilne naloge delno ali v celoti podpišejo prek povezave na internet.Ni namenjena samostojni pripravi plačilnih nalogov.

 • B2B različica: za podjetja, ki imajo velik obseg plačilnih nalogov in želijo avtomatsko izmenjavo podatkov med računovodskim programom podjetja in banko, ki jo B2B različica omogoča. Vsak uporabnik se identificira s svojo pametno kartico/USB ključkom Ena za vse.
 • Večtržna različica je na voljo v enouporabniški in večuporabniški različici. Z izbiro računa, odprtega na drugem trgu (npr. Srbija), je program prilagojen pravilom izvajanja plačilnega prometa in zakonodaji države, v kateri je odprt izbrani račun. Znotraj ene namestitve na računalniku, lahko uporabniki z vklopom večtržnosti, nemoteno poslujejo z vsemi računi, vključenimi v posamezne e-bančne rešitve  in v okviru izgleda posamezne rešitve. Z izbiro računa odprtega na drugem trgu (npr. Srbija) ima uporabnik program prilagojen pravilom izvajanja plačilnega prometa in zakonodaji države, v kateri je odprt izbrani račun. Ob ponovni izbiri računa, odprtega na slovenskem trgu, ponovno veljajo pravila slovenskega plačilnega sistema. Pooblaščenci na vsaki od bančnih rešitev v okviru pooblastil lahko izvajajo vse aktivnosti na posameznem računu, za katere so pooblaščeni.
Več

Kako uporabljate Proklik

Demonstracijska verzija NLB Proklika vas bo prepričala, da je njegova uporaba preprosta, hitra, enostavna in cenovno ugodna.

Demo verzija

Demonstracijska verzija deluje brez uporabe bralnika pametnih kartic, pametne kartice/USB pametnega ključka in brez povezave z banko. Pri aktiviranju programa v polje za vpis osebne številke (PIN) lahko vnesete katerikoli nabor znakov, saj ga demonstracijska verzija ne preverja. Omogoča uporabo večine opravil, ki jih ima pravi program: priprava nalogov, sporočil, pregled prometa, arhiva za plačila v domovini, čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami ter upravljanja denarnih sredstev (International cash management). Izjema so funkcije, povezane z varnostnimi elementi (menjava gesla za pametno kartico/USB ključek, povezavo z banko) ter funkcionalnosti, ki delujejo prek WEB storitev (e-računi, vrednostni papirji, soglasja in ugovori za direktne obrementive SEPA ...).

Pripravljene naloge lahko tudi podpišete in izvedete funkcijo pošiljanja. Program ne bo vzpostavil povezave z bančnim strežnikom, temveč bo sam simuliral bančne obdelave in naloge kot obdelane prenesel v arhiv, hkrati pa za njih izdelal prometne postavke v breme računa. 

Demo verzija
Za namestitev demo verzije na svoj računalnik potrebujete administratorske pravice na računalniku. Prevzeto datoteko razpakirajte in poženite "Setup.exe". Pri namestitvi lahko po želji spremenite lokacijo, kamor bo program nameščen. Vse ostalo potrjujte s klikom na gumb "Next".

Poslujte varno

NLB zagotavlja uporabniku NLB Proklika povezavo do strežnika elektronskega bančništva prek lastne vstopne točke. Povezavo vzpostavite prek omrežja na klic, modemskega dostopa ali prek interneta. Za varnost poslovanja prek elektronske banke NLB Proklika poleg varnostnih mehanizmov, ki jih zagotavljamo v banki, poskrbite tudi sami.

Kako varno poslovati prek interneta

Z upoštevanjem zlatih pravil in napotkov iz spodaj navedenih poblikacij boste tudi sami poskrbeli za to, da bo vaše e-poslovanje še naprej varno.

Zlata pravila za varno poslovanje prek NLB Proklika

 • Ne odpirajte e-pošte neznanih pošiljateljev oziroma ne aktivirajte priponk v primeru, če ste sporočilo odprli, saj priponke lahko vsebujejo zlonamerne programe, ki omogočajo vdor v računalnik na daljavo! NLB vam vsa sporočila, vezana na e-poslovanje, pošilja izključno prek sporočil v NLB Prokliku!
 • Vsak pooblaščenec naj za delo z NLB Proklikom uporablja svojo pametno kartico/USB ključek. Kvalificirano digitalno potrdilo, nameščeno na kartici/ključku, glasi na ime in priimek pooblaščenca. Je njegova elektronska osebna izkaznica, s katero so elektronsko podpisani plačilni nalogi, poslani prek NLB Proklika.
 • Pametne kartice/USB ključka ne puščajte v bralniku/računalniku brez nadzora. Pametno kartico/USB ključek vstavite v računalnik le takrat, ko prek NLB Proklika dejansko poslujete. Po zaključku dela z NLB Proklikom program zaprite, pametno kartico/USB ključek odstranite iz bralnika/računalnika in shranite kartico/ključek na varno mesto.
 • PIN koda in vstopno geslo naj bosta znana izključno imetniku pametne kartice/ključka. PIN kodo zamenjajte vsaj enkrat mesečno.
 • Pametne kartice/USB ključka, PIN kode in vstopnega gesla ne hranite skupaj.
 • Dostop do računalnika, kjer imate nameščen NLB Proklik, zaupajte izključno pooblaščenim osebam, ki ste jih določili sami.
 • Izogibajte se poslovanju prek računalnika "na daljavo". Ko računalnik oddate na servis, serviserju ne zaupajte v uporabo pametne kartice /USB ključka. V primeru, da vam serviser pomaga pri uporabi in nadgradnji NLB Proklika, bodite vedno prisotni in PIN kodo ter vstopno geslo vpisujte sami.
 • V primeru suma zlorabe takoj obvestite vašega poslovnega skrbnika v banki oz. se obrnite na tehnično pomoč uporabnikom na 01/477 20 60 ali proklik@nlb.si, izven delovnega časa pa se obrnite na NLB Kontaktni center 01/477 20 00. Sum zlorabe takoj prijavite Policiji in prekličite veljavnost pametne kartice/USB ključka na Halcom CA 01/200 33 69 ali prek ca@halcom.si.

Način varovanja podatkov v bančnem sistemu

Za varno poslovanje prek NLB Proklika smo poskrbeli s šifriranjem in elektronskim podpisovanjem sporočil med uporabnikom in banko. Tako banka kot uporabnik za šifriranje in elektronsko podpisovanje sporočil uporabljata metodologijo dvojnih ključev in metodologijo tajnega kriptografskega zapisa. Za varovanje omrežij v banki uporabljamo programsko in strojno računalniško opremo, ki jo običajno imenujemo požarna pregrada (firewall).

Identifikacija uporabnika in elektronsko podpisovanje

Oba postopka potekata prek pametne kartice ali USB pametnega ključka z nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki danes v svetu pomenita najvišjo stopnjo zaščite na komercialnem področju. Na pametni kartici je natiskano ime lastnika, v samem zapisu na pametni kartici/USB ključku pa so zapisani podatki o lastniku v obliki kvalificiranega digitalnega potrdila po standardih PKI. Če pametno kartico/ključek izgubite ali jo nepošteni najditelj poskuša uporabiti, se kartica/ključek zaklene po treh poskusih vpisa napačne osebne številke in nadaljna uporaba ni več mogoča.

Napotki za varovanje računalniškega okolja in opreme

Podjetje Microsoft  stalno objavlja pozive uporabnikom, da si namestijo zadnji paket varnostnih popravkov njihovih operacijskih sistemov in brskalnikov, ki jih uporabljate za delo prek interneta. Navedeno je še zlasti pomembno zaradi vedno pogostejših pojavov programske opreme, ki se na računalnik namesti s pomočjo različnih virusov, trojanskih konj ali črvov in ki omogoča popoln prevzem nadzora nad računalnikom na daljavo ter beleženje in krajo vnešenih podatkov (gesel itd.).

Zato vam ponovno priporočamo, da na vašem računalniku sproti nadgrajujete vaš operacijski sistem in programe, uporabljate zadnje različice antivirusnih programov ter programov za nadzor pretoka vsebin (t.i. firewall). Prav tako vam odsvetujemo nameščanje kakršnihkoli datotek, za katere ne poznate izvora ter namena delovanja. Še posebno pozornost namenite varni uporabi osebnih zaščitnih elementov na službenih računalnikih ter v primeru oddaje računalnika na servis.

Glede ukrepov za povečanje varnosti domačega računalniškega okolja vam svetujemo obisk spletnih strani podjetij, ki se specializirano ukvarjajo z računalniško varnostjo.

Pametna kartica - USB pametni ključek Ena za vse

Za varno poslovanje prek NLB Proklika v NLB vsi uporabniki prejmejo pametno kartico/USB pametni ključek Ena za vse. Na pametni kartici/USB ključku je nameščeno napredno kvalificirano digitalno potrdilo za pooblaščence pravne osebe. Pametno kartico/USB ključek Ena za vse lahko za poslovanje prek NLB Proklika naroči zakoniti zastopnik podjetja oz. zasebnik.

Osnovne informacije

 • ena infrastruktura javnih ključev je uporabna za vse rešitve elektronskega poslovanja z bankami, ki uporabljajo rešitev Hal E-bank,
 • s kvalificiranim potrdilom na kartici/USB ključku ima imetnik možnost poslovanja tudi z varnimi elektronskimi portali (eUprava, eDavki, Carinska uprava RS, eDohodnina, e-Storitve, Ajpes, eVem, eZaposlitve),
 • za varno izmenjavo podatkov med banko in uporabnikom se uporablja metodologija dvojnih ključev in tajnih kriptografskih zapisov,
 • cena pametne kartice ali USB ključka je za uporabnike, ki kartico/ključek naročijo v NLB, najugodnejša.

Glavne prednosti

 • varna identifikacija,
 • elektronsko podpisovanje,
 • z eno kartico/USB ključkom pooblaščenec podjetja lahko upravlja s finančnimi sredstvi in spremlja poslovanje na vseh računih podjetja, odprtih pri bankah, ki uporabljajo rešitev elektronskega bančništva Hal E-bank,
 • če poslujete z USB ključkom, ne potrebujete bralnika kartic.

Naročilo

Pametno kartico/USB ključek naročite v poslovalnicah NLB. Pametne kartice/USB ključke s kvalificiranim digitalnim potrdilom na podlagi oddane vloge v banki, izdelajo v certifikatski agenciji Halcom CA. Kvalificirano potrdilo, ki velja 3 leta, je na isti kartici/USB ključku je možno obnoviti le enkrat, po šestih letih je potrebno pametno kartico/ključek naročiti na novo.
Vlogo za izdajo/zamenjavo oddate pri svojem poslovnem ali operativnem skrbniku v NLB, kjer skrbnik opravi identifikacijo na podlagi osebnega dokumenta zakonitega zastopnika podjetja ter  Vpisa v register (Poslovni register Ajpes, sodni register), ki ne sme biti star več kot 60 dni.

Obnova

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko na kartici/ključku po poteku 3-letne veljavnosti obnovite prek interneta.

Prva obnova kvalificiranega potrdila na isti kartici/ključku
Za imetnike pametnih kartic/USB ključkov Ena za vse, ki vam poteče triletna veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila, je na voljo enostavna obnova potrdila na isti pametni kartici/ključku še za obdobje treh let. O potrebnih korakih vas, približno 30 dni pred potekom potrdila, obvestimo prek NLB Proklika in iz certifikatske agencije Halcom CA po elektronski pošti.

Druga obnova kvalificiranega potrdila z naročilom nove kartice/ključka 
Za imetnike pametnih kartic/USB ključkov Ena za vse, ki ste na isti kartici/ključku enkrat že obnovili kvalificirano digitalno potrdilo, ponovna obnova na isti kartici/ključku ni možna. Zato vam je na voljo enostavna obnova z naročilom nove kartice/ključka prek interneta. O potrebnih korakih vas, približno 30 dni pred potekom potrdila, obvestimo prek  NLB Proklika in iz certifikatske agencije Halcom CA po elektronski pošti.

POMEMBNO!! Enostaven postopek obnove/obnove z naročilom nove kartice/ključka, ki ga uporabnik izvedete prek interneta, je možen le do datuma in ureko je staro kvalificirano potrdilo na kartici/ključku še veljavno. Postopek imetnik v celoti izvede na spletnih straneh certifikatske agencije Halcom CA. Več podrobnih informacij vam je na voljo med pogostimi vprašanji za NLB Proklik.

Stroški in obrestne mere

Za uporabnike NLB Proklika, ki novo kartico/ključek naročijo v NLB Poslovalnici, je cena kartice/ključka najnižja na trgu.

Vrsta naročila

Cena (vključuje DDV)

Nova pametna kartica s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

70,00 EUR

Obnova KDP na pametni kartici in prevzem KDP na isti kartici – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na pametni kartici – nova kartica s KDP – naročilo po internetu

66,09 EUR

Nov pametni ključek s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

84,01 EUR

Obnova KDP na ključku s prevzemom KDP na istem ključku – naročilo po internetu

50,02 EUR

Obnova KDP na ključku – nov ključek s KDP – naročilo po internetu

79,30 EUR

Stroške nove kartice/ključka oziroma obnove kvalificiranega digitalnega potrdila poravna uporabnik NLB Proklika certifikatski agenciji Halcom CA, ki uporabniku pošlje predračun.

Obrazci

Se želite vključiti kot nov uporabnik? Ali želite kot aktivni uporabnik spremeniti matične podatke, podatke o pooblaščencih ali pooblastila za delo? Ali ste se morda odločili za uporabo novih funkcionalnosti? Kliknite ustrezen obrazec, ga preprosto izpolnite na računalniku ter natisnite, podpišite in odnesite poslovnemu skrbniku ali v poslovalnico, ki vodi vaš poslovni račun.

Obrazci za delo z NLB Proklikom

Voga za poslovanje prek NLB ProklikaPooblastilo za poslovanje prek NLB ProklikaSpremembe za uporabo NLB Proklika za firmoSpremembe za uporabo NLB Proklika za pooblaščeno osebo/zakonitega zastopnikaVloga za storitev SMS-Alarm za NLB Proklik

Obrazci za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila na pametni kartici ali pametnem ključku Ena za vse

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo
Krovna naročilnica

 

NLB Proklik - Verzija 19.0.1.00 (januar 2016)

Nadgradnja na novo enouporabniško verzijo za obstoječe uporabnike

Uporabniki enouporabniške (Personal) verzije NLB Proklika, ki imate na svojem računalniku že nameščen NLB Proklik na operacijskem sistemu Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Windows 8.1. in Windows 10 in za dostop do interneta uporabljate širokopasovno povezavo (ADSL, kabelski modem, optika, LAN omrežja), lahko nadgradnjo enouporabniške verzije izvedete prek spodnje povezave. Pri postopku nadgradnje uporabite Kratki vodnik. Pred nadgradnjo mora biti že nameščeni NLB Proklik zaprt!

Nadgradnja na novo večuporabniško verzijo za obstoječe uporabnike

Uporabniki večuporabniške (Corporate) verzije nam posredujte obvestilo prek NLB Proklika, prek elektronskega predala proklik@nlb.si ali po telefonu na 01/477 20 60 - tehnična pomoč uporabnikom. Na naslov podjetja vam bomo poslali zgoščenko z novo verzijo, ki jo obvezno nadgradite pri vseh pooblaščencih podjetja.

Nameščanje za nove uporabnike NLB Proklika

Vsi novi uporabniki NLB Proklika, ki nameščate verzijo prvič, boste od banke prejeli paket z zgoščenko. Poleg namestitve programskega paketa je potrebno za nemoteno delovanje NLB Proklika na računalnik namestiti tudi ustrezne gonilnike za vaš bralnik pametnih kartic, če boste za identifikacijo uporabljali pametno kartico. 

Novosti v novi verziji NLB Proklika

Razširjena podpora za delo z e-računi

  • popolna podpora eSlogu 1.6,
  • uvoz ovojnic za e-račun, ki jih je za izmenjavo predpisala Uprava za javna plačila (UJP),
  • razširjen ročni vnos e-računov z vnosom obrnjene davčne stopnje, podporo avtomatskemu formiranju BIC kod za izmenjavo do podjetij v javnem sektorju, možnost vnosa 8 % pavšalne davčne stopnje in vnos podatkov o pogodbah in povezovalnih dokumentih, ki jih od vas zahteva UJP,
  • kontrola sheme eSloga že pri uvozu datotek e-računa.
  Prenovljen plačilni nalog VP70 in ukinitev plačilnega naloga MT103+
  • iz uporabe smo umaknili plačilni nalog MT103+. Plačila na račune bank v okviru EGP in območju SEPA v EUR izvajajte na plačilnem nalogu UPN/SEPA,
  • v prenovljenem plačilnem nalogu VP70 upoštevajte naslednje spremembe:
   • izbirate datum bremenitve vašega poslovnega računa in ne več datuma poravnave. Datum bremenitve določate na enak način kot za domača plačila na nalogu UPN/SEPA,
   • datum poravnave se na podlagi datuma bremenitve avtomatsko določi skladno z Urnikom izvajanja plačilnih transakcij,
   • za nujno izvedbo plačila to označite v polju "nujno/krajšanje poravnave". Nadomestila za plačila s skrajšano poravnavo/nujnostjo so obračunana v skladu z NLB Tarifo,
   • prikaz razlik stari - novi obrazec VP70
  • spremenjen način določanja datuma bremenitve namesto datuma poravnave velja tudi za uvoz nalogov, ki jih plačujete v tujino!
  Uporabniške Izboljšave
  • Izpiske lahko sedaj enostavno shranite v pdf obliko na izbrano lokacijo. Do te dopolnjene funkcionalnosti pridete v mapi "Pregled - Izpiski - Drugo - Shrani kot PDF",
  • dopolnjene so funkcionalnosti za vse, ki izmenjujete naloge SDD (strukturirana referenca, uvoz preklicev in razveljavitev, dopolnjeni iskalni kriteriji ...) in
  • številne manjše izboljšave, ki so podrobno opisane med Nasveti, ko vstopite v novo verzijo NLB Proklika 19.
  Dopolnjene varnostne funkcionalnosti
  • ob izhodu iz programa boste uporabniki, ki niste izvlekli kartice/USB ključka iz bralnika/računalnika, na ekran računalnika prejeli "Varnostna priporočila - NUJNI VARNOSTNI UKREPI".  V primeru, da kartice/ključka ob izhodu iz programa ne boste odstranili,  boste prejeli še dodatno " Varnostno opozorilo".

  Postanite uporabnik

  2

  Naslednji koraki za aktivacijo NLB Proklika

  1. Plačajte predračun za kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku, ki vam ga bo poslala certifikatska agencija Halcom CA.
  2. Na svoj naslov boste prejeli kartico/ključek, po elektronski pošti pa ustrezne varnostne elemente.
  3. S kartico/ključkom boste prejeli tudi potrdilo o istovetnosti digitalnega potrdila. Dopolnite ga z zahtevanimi podatki in čim prej prinesite v banko.
  4. Ko bomo v banki prejeli izpolnjeno potrdilo, bomo aktivirali vaš NLB Proklik.

  Če z nami še ne poslujete, obiščite najbližjo poslovalnico, podjetniški ali poslovni center.

  Stroški in splošni pogoji

  Koliko stane NLB Proklik
  Poslovanje prek NLB Proklika je cenejše od poslovanja v enotah naše banke, saj poleg nižje cene za izvajanje plačil, uporabniki prejemate brezplačne e-izpiske in e-obvestila o vašem poslovanju.
  Poleg enkratne pristopnine ob vključitvi v delo z e-banko, uporabnik mesečno poravnava nadomestilo za uporabo e-banke. 
  Vrsta nadomestila Cena in način obračuna
  pristopnina za uporabo NLB Proklika 30,00 EUR
  enkratno
  pristopnina za uporabo NLB Proklika za proračunske uporabnike 20,00 EUR
  enkratno
  pristopnina za uporabo storitev Upravljanja denarnih sredstev prek NLB Proklika 30,00 EUR
  enkratno
  mesečno nadomestilo za uporabo: mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki, zasebniki in društva 4,93 EUR
  mesečno
  mesečno nadomestilo za uporabo: srednja in velika podjetja 8,21 EUR
  mesečno
  mesečno nadomestilo za uporabo: proračunski uporabniki 2,47 EUR
  mesečno
  Koliko stane pametna kartica /ključek?

  Za uporabnike NLB Proklika, ki novo kartico/ključek naročijo v poslovalnici, je cena kartice/ključka najnižja na trgu.

  Vrsta naročila

  Cena (vključuje DDV)

  Nova pametna kartica s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

  70,00 EUR

  Obnova KDP na pametni kartici in prevzem KDP na isti kartici – naročilo po internetu

  50,02 EUR

  Obnova KDP na pametni kartici – nova kartica s KDP – naročilo po internetu

  66,09 EUR

  Nov pametni ključek s KDP – naročilo v NLB Poslovalnici

  84,01 EUR

  Obnova KDP na ključku s prevzemom KDP na istem ključku – naročilo po internetu

  50,02 EUR

  Obnova KDP na ključku – nov ključek s KDP – naročilo po internetu

  79,30 EUR

  Stroške nove kartice/ključka oziroma obnove kvalificiranega digitalnega potrdila poravna uporabnik NLB Proklika certifikatski agenciji Halcom CA, ki uporabniku pošlje predračun.

  Pogosta vprašanja

  Naredite dve namestitvi NLB Proklika v dva različna direktorija (za prvo podjetje; c:\program files\halcom\proklik firma1),
  Nato je treba v c:\program files\halcom\proklik firma1\PersonalEBank.ini popraviti vnos DBName
  ...
  EBUPort=3604
  [HKS]
  TRN=A3011
  [Params]
  DBName=FIRMA1
  ABName=EIMENIK1
  x1=0
  y1=0
  x2=840
  y2=570
  ...
  Enako naredite za drugo namestitev:
  c:\program files\halcom\proklik firma2\PersonalEBank.ini
  ...
  EBUPort=3604
  [HKS]
  TRN=A3011
  [Params]
  DBName=FIRMA2
  ABName=EIMENIK2
  x1=0
  y1=0
  x2=840
  y2=570
  ...
  Nato greste v nadzorno ploščo v Skrbniška orodja, kjer izberete ODBC Data Source (32-bit) ter pod zavihkom "SYSTEM DSN" dodate (Add) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) in pritisnete "Dokončaj (Finish)".
  V naslednjem oknu vpišete FIRMA1 pod "Data Source Name". Nato kliknete na Izberi (Select) in postavite pot na c:\program files\halcom\proklik firma1\ ter izberete PERSONALEBANK in potrdite z "OK". Po enakem postopku, ter povezano na isto lokacijo, naredite povezavo tudi na EIMENIK1.
  Enako naredite za drugo podjetje, seveda mora biti enkrat vpisana FIRMA2, drugič pa EIMENIK2 ter v obeh primerih izbrana pot c:\program files\halcom\proklik firma2\.
  Če potrebujete namestitev za več podjetij, samo ponavljate postopek.

  Če bi za več podjetijuporabljati skupni imenik poslovnih partnerjev se obrnite na tehnično pomoč uporabnikom na 01/477 20 60.

  Pred prenosom NLB Proklika na nov računalnik:
  - na starem računalniku opravite nadgradnjo na najnovejšo verzijo,
  - v novi verziji na starem računalniku vstopite v Orodja- Servisni programi - Migracija podatkov,
  - sledite navodilom na ekranu - kreirala sem vam bo datoteka s celotnim naborom starih podatkov v zip. obliki, ki jo shranite na disk.
  Na novem računalniku namestite NLB Proklik in preverite delovanje, nato pa:
  - iz starega računalnika prenesite zip. datoteko s podatki,
  - na novem računalniku v NLB Prokliku vstopite v Orodja - Servisni programi - Migracija podatkov in podatke iz zip. datoteke po navodilu kopirajte,
  - podatke imate prenešene na nov računalnik v NLB Proklik.

  OPOZORILO: V verziji 18.0.0.00 in višjih verzijah klient ne bo deloval, če boste na novo namestitev prenesli le baze (*.accdb). Zato je pomembno, da med različnimi namestitvami NLB Proklika podatke prenašate po zgoraj opisanem postopku.

  Pri večuporabniški verziji se podatki shranjujejo v skupno bazo podatkov in so tako na voljo vsem uporabnikom, ki so vključeni v večuporabniško različico v podjetju. Za uporabo večuporabniške verzije se lahko odločite kadarkoli. V ozadju deluje IBM DB2 podatkovna baza, ki omogoča skupno rabo podatkov. Za namestitev DB2 baze, ki jo prejmete brezplačno priporočamo, da namestitev opravi za to usposobljen strokovnjak v podjetju ali pa se za namestitev povežite s podjetjem Halcom d.d. (http:www.halcom.si ).

  Pri nadgradnji večuporabniške verzije upoštevajte opozorilo, da mora biti za nemoteno delovanje verzija nameščena pri vseh pooblaščencih podjetja, ki večuporabniško verzijo uporabljajo. Podrobno navodilo za nadgradnjo najdete med vprašanji in odgovori v poglavju Nadgradnja programa NLB Proklik ali v Priročniku za nadgradnjo in namestitev ( http://www.nlb.si/proklik-prirocnik-namestitev ).

  E-račun za izdajatelje

  E-račun ni več izbira, je nuja za posel in nižje stroške.

  Domače plačilne transakcije

  Čim več plačil znotraj enega bančnega sistema prinaša prihranek pri stroških.

  Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

  Korespondenčni odnosi s 1.800 bankami in 116 državami sveta.

  Skrita vsebina

  Naročite se na sestanek!

  S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

  * Podatki so obvezni.

  Naziv podjetja: *
  Podatek je obvezen.
  Ime: *
  Podatek je obvezen.

  zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

  Priimek: *
  Podatek je obvezen.

  zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

  Telefon : *

  Podatek je obvezen.

  Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.

  E-naslov: *
  Podatek je obvezen.
  E-naslov *
  Matična številka : *
  Podatek je obvezen.
  Davčna številka: *
  Podatek je obvezen.
  Sporočilo: *
  Vpišete lahko največ 1500 znakov.
  Podatek je obvezen.
  V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

  Hvala za vaš interes.
  Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.