Bančna garancija ali dokumentarni akreditiv? Morda oboje?

Instrumenti trgovinskega bančništva lahko prinesejo ključno prednost, zato je priporočljivo, da jih podjetja dobro poznajo. Na plastičnem primeru poglejmo, kako lahko podjetje uporabi dokumentarni akreditiv ali bančno garancijo, oziroma kdaj je najbolje uporabiti kombinacijo obeh.


Trgovinsko bančništvo je vedno veljalo kot zapleteno, marsikdo bi rekel celo skrivnostno. Storitve imajo zanimiva imena, njihovih pomenov pa ni vedno lahko razbrati. Kaj, na primer, pomeni beseda akreditiv? Niti angleški izraz Letter of Credit (dobesedni prevod: pismo kredita) ne pojasni vsebine instrumenta. Akreditiv ni pismo in tudi povezava s kreditom ni nujna. Še bolj uporabnika lahko zbega uporaba različnih imen, ki lahko označujejo isto ali pa različne storitve. Na primer: dokumentarni akreditiv in nepreklicni akreditiv pomenita isto storitev, »standby akreditiv« pa nekaj drugega. Tudi pri bančni garanciji se pojavljajo različna poimenovanja tako v domači (bančna garancija, garancija, zavarovanje banke, izjava garanta, ...) kot tudi mednarodni terminologiji (Bank Guaranty, Bank Guarantee, Bond, Garantie, Bankbürgschaft, Garanzia, Fideiussione ...). Pri tem je najbolj pomembna vsebina dokumenta in ne njegovo ime. Ob morebitnih dilemah glede ustreznosti vsebine garancije vam vaši bančni skrbniki kot dobri poznavalci garancijskega poslovanja nudimo našo strokovno pomoč.

A če ne dovolite, da vas ustavita tančica skrivnosti in terminologija, boste spoznali, da gre za povsem enostavne instrumente z nizkim tveganjem in veliko učinkovitostjo. Ker so urejeni z mednarodnimi pravili, so enako razlagani in presojani po vsem svetu.

S poznavanjem instrumentov do poslovne prednosti

Za podjetja lahko poznavanje instrumentov trgovinskega bančništva pomeni ključno prednost, saj z njimi lahko poslovnemu partnerju v pogajanjih ponudijo veliko različnih možnosti in lažje najdejo rešitev, ki ustreza obema. Preverite hiter pregled glavnih značilnosti in uporabnosti bančne garancije v primerjavi z dokumentarnim akreditivom v spodnji tabeli.

Primerjava med bančno garancijo in dokumentarnim akreditivom:

Bančna garancija

Dokumentarni akreditiv

Angleško ime:
Letter of Guarantee, Bank Guarantee, L/G Letter of Credit, Documentary Credit, L/C
Značilnosti:
 • Plačilno jamstvo banke
 • Nepreklicna
 • Neodvisna od osnovnega posla in odnosa med naročnikom in banko
 • Plačljiva na poziv upravičenca skladno s pogoji garancije
 • Instrument zavarovanja
 • Plačilno jamstvo banke
 • Nepreklicen
 • Neodvisen od osnovnega posla in odnosa med naročnikom in banko
 • Plačljiv na podlagi dokumentarnih dokazil o izpolnitvi pogojev
 • Instrument zavarovanja in plačila
Namen:
Zmanjševanje tveganj - zavaruje izpolnitev pogodbenih obveznosti s tem, da zagotavlja neke vrste odškodnino za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, ki jo plača banka.
 • Zmanjševanje tveganj
 • Izvedba plačila
 • Financiranje posla
Zavarovanje za:
Katerokoli pogodbeno obveznost, finančno ali nefinančno.
 • Plačilno tveganje (dobavitelj)
 • Tveganje dobave (kupec)
Oblika:
Vedno pisna Vedno pisna
Uporaba:
 • Zavarovanje vračila avansa
 • Zavarovanje pogodbenih obveznosti po najemni pogodbi
 • Zavarovanje obveznosti pri kupoprodajnih poslih in infrastrukturnih projektih na podlagi razpisov, povabil za oddajo ponudb (npr. za resnost ponudbe, vračilo avansa, za dobro izvedbo posla, za odpravo napak v garancijski dobi, za vračilo zadržanega zneska, ...)
 • Zavarovanje plačil
 • Zavarovanje tveganj pri nakupu / prodaji blaga, storitev, ...
Glavne prednosti:
 • Zagotavlja plačilo s strani banke v primeru kršitve pogodbenih obveznosti naročnika garancije
 • Uravnoteženo varuje oba poslovna partnerja
 • Omogoča financiranje tako kupca, kot dobavitelja

Kombinacija obeh instrumentov v praksi

Večkrat se izkaže, da je optimalno izbrati kombinacijo obeh instrumentov. Predstavljamo primer iz prakse, ko je bila pri razpisu za investicijo uporabljena kombinacija instrumentov.

Ob prijavi na razpis mora ponudnik predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5 % vrednosti ponudbe. Ko je ponudnik na razpisu izbran, se določijo plačilni pogoji.

20 % vrednosti se plača kot predplačilo, zavarovano z garancijo za vračilo avansa v korist kupca. Z garancijo za vračilo avansa bo kupec lahko zahteval svoj denar od banke, če material ne bo dobavljen v dogovorjenem roku. Kupec se zavaruje tudi z garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki kupcu zagotavlja odškodnino, če izvajalec oziroma dobavitelj ne bo izdelal dogovorjenega v določenem roku.

Za ostalih 80 % kupec odpre dokumentarni akreditiv. S tem ima dobavitelj jamstvo banke za plačilo, kupec pa zagotovilo, da bo njegov denar plačan šele, ko dobavitelj z dokumenti dokaže upravičenost do plačila.

Pogoji akreditiva določajo, da se 50 % plača po dobavi elementov na gradbišče, kar bo izvajalec dokazal z dobavnico, podpisano s strani nadzornika, 30 % pa po montaži, kar bo dokazal s predložitvijo primopredajnega zapisnika. Za odpravo skritih napak se kupec zavaruje še z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. S to garancijo banka jamči za povrnitev škode, če izvajalec ne bo odpravil napak.

Izbira katerega od instrumentov je odvisna od več dejavnikov: vrednosti posla, ročnosti, pogajalske moči strank, države vašega partnerja, stopnje zaupanja med partnerji, potrebe po financiranju, predmeta posla (blago/storitev) ... Vsak posel je edinstven. Najbolje, da nas vključite že v fazi pogajanj in pomagali vam bomo pri izbiri najboljšega instrumenta za vašo situacijo.

Vabimo vas, da se posvetujete z našimi strokovnjaki, pokličete jih lahko na telefonsko številko (01) 476 24 97. Če z nami še ne poslujete ali nimate svetovalca za podjetja, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

februar 2017, posodobljeno april 2024

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, povezanimi z vašimi podjetniškimi dejavnostmi.

Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim hkrati zavarujete tveganja in financirate svoje nakupe.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim se izognete tveganju neplačila s strani kupca in lahko financirate svoj posel.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!