Dokumentarni inkaso

Namenjen je omejitvi tveganj, ki nastajajo pri pretoku blaga in storitev.

Kaj je dokumentarni inkaso?

Je navodilo prodajalca banki, da kupcu izroči predložene dokumente, vendar samo če prej plača ali akceptira menico oziroma izpolni druge dogovorjene pogoje.

Inkasno navodilo določa, pod kakšnimi pogoji banka kupcu izroči dokumente:

  • dokumenti proti plačilu;
  • dokumenti proti akceptu;
  • dokumenti proti akceptu in avalu.

Vloga banke

  • Hrani dokumente do izpolnitve pogojev, navedenih v inkasnem navodilu.
  • Ne prevzema obveznosti za plačilo.

Kdaj je inkaso prava izbira

  • Ko prodajalec v inkaso pošilja dokumente, ki imajo dejansko vrednost za kupca.
  • Ko kupec brez dokumentov ne more prevzeti blaga.
  • Če je kupčevo glavno tveganje odprema blaga in ne kakovost.

Potek plačila po inkasu

Najprej mora obstajati soglasje med kupcem in prodajalcem za plačilo z dokumentarnim inkasom.

Nato je na potezi prodajalec kot pobudnik posla (stranka, ki mora prva podati navodilo svoji banki), ki po odpremi blaga dokumente posreduje svoji banki z navodilom, naj jih izroči kupcu po izpolnitvi pogojev (plačilo ali akcept menice). Prodajalčeva banka dokumentom priloži svoje navodilo in jih pošlje banki kupca ali inkasni banki. Inkasna banka kupca obvesti o prejetih dokumentih in o pogojih, ki jih mora izpolniti, da jih bo lahko prevzel. Kupec izpolni pogoje (plača ali akceptira menico) in inkasna banka mu dokumente izroči. Inkasna banka prodajalčevo banko obvesti o izpolnitvi pogojev in izročitvi dokumentov kupcu. Prodajalec prek obeh bank prejme plačilo (v primeru D/P takoj, v primeru D/A ob zapadlosti akceptirane menice).

Več

Posvetujte se z nami

1

Možnosti za zavarovanje posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati. Svetovali vam bomo pri izbiri in pripravi dokumentov.

Vabimo vas, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika. Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

2

Za nasvet lahko povprašate tudi specialista za inkasno poslovanje:

Oddelek za akreditivno in inkasno poslovanje

Tanja Cimperman Lenasi
- telefon: 01 476 24 97
- e-naslov: tanja.cimperman@nlb.si

3

Zakaj nam lahko zaupate?

Zaposlujemo strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in celo z mednarodnim certifikatom Mednarodne trgovinske zbornice Certified Documentary Credit Specialist.

Predlagamo, da z nami navežete stik še pred sklenitvijo posla.

Stroški

Pogosta vprašanja

Ko pošiljate dokumente, ki imajo dejansko vrednost za kupca (npr. ladijski tovorni list).

Ko tveganje, da kupec ne bo odkupil dokumentov in prevzel blaga, ni veliko.

Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

Dokumenti vam zagotavljajo, da je bilo blago dejansko odpremljeno.
Ko ni tveganja kakovosti blaga, temveč samo dejanske odpreme.
Ko niste pripravljeni plačati višjih stroškov zavarovanja plačila.
Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

CAD pomeni izročitev dokumentov proti plačilu (angl. cash against documents).
Inkasna banka (uvoznikova banka) izroči dokumente le proti plačilu blaga ali storitev.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Potrebujete financiranje?

bela knjiga podpora mednarodnemu poslovanju

Bela knjiga: Podpora mednarodnemu poslovanju

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si belo knjigo o mednarodnem poslovanju.

Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Želite večjo varnost, kot jo ponuja inkaso?

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!