Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Osebni račun - brez obiska banke

Za vse, ki vam primanjkuje časa za obisk poslovalnice ali pa si želite več zasebnosti v domačem okolju.

Prednosti

 • Osebni račun lahko enostavno in hitro odprete prek spleta.
 • Za identifikacijo in podpis dokumentacije vas bo obiskal naš mobilni svetovalec.
 • Če vam obisk mobilnega bančnika ne ustreza, vas bo dokumentacija čakala v vaši najbližji poslovalnici.

 • Storitev in svetovanje sta brezplačna.

   

Kako poteka

.

 • Izpolnite e-obrazec z vašimi podatki in v najkrajšem času vas bomo poklicali in se dogovorili za čas obiska.
 • Za vnos podatkov v spletni obrazec na varni spletni strani pripravite osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko.
 • Vaše podatke bomo uporabili samo za to, da vnaprej pripravimo potrebne dokumente.
 • Na dogovorjeni dan vas bo obiskal mobilni svetovalec, ali pa vas bo dokumentacija počakala v poslovalnici, ki ste jo izbrali . Takrat bomo uredili le še podrobnosti.

Odprite račun

Kaj potrebujete:

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • potrdilo o davčni številki.


Kje lahko odprete račun:

Sklenite račun

Če želite v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno uredite pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Mesečno nadomestilo  za vodenje računa je  2,60 EURObrestna mera:   0,01% letno za pozitivno stanje.

Osebni računi

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

Za preprosto brezgotovinsko poslovanje.

Kartice

NLB Vita Nezgoda & NLB Vita Tujina

Zima je čista radost. Razen, kadar ni. Zato poskrbite za ustrezno zavarovanje kjerkoli in kadarkoli. Preverite!

Skrita vsebina

Vloga za odprtje osebnega računa

* Podatki so obvezni.

Osebni račun lahko enostavno in hitro odprete tudi preko spleta. Izpolnite vsa polja e-obrazca.

Osebni podatki

Ime : *
Podatek je obvezen.
Priimek : *
Podatek je obvezen.
Spol : *
moški
ženska
Podatek je obvezen.
Stalni naslov:
Ulica in hišna številka : *
Podatek je obvezen.
Poštna številka : *
Podatek je obvezen.
Kraj : *
Podatek je obvezen.
Država : *
Podatek je obvezen.
Kontaktni podatki:
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov : *
Podatek je obvezen.
Email *

Osebni podatki

Osebni dokument
Vrsta : *
osebna izkaznica
potni list
vozniško dovoljenje
Podatek je obvezen.
Številka : *
Podatek je obvezen.
Datum izdaje : *
Podatek je obvezen.
Datum poteka : *
Podatek je obvezen.
Naziv izdajatelja : *
Podatek je obvezen.
Rojstni podatki
Datum : *
Podatek je obvezen.
Kraj : *
Podatek je obvezen.
Država : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka : *
Podatek je obvezen.
Davčni zavezanec : *
ne
da
Podatek je obvezen.

Podatki za odprtje računa

Status : *
občan
zaposlen
upokojenec
študent
Podatek je obvezen.
Namen otvoritve osebnega računa : *
prejemanje plače
prejemanje socialnih transferjev
prejemki izven delovnega razmerja
varčevanja
plačilo trajnikov
vračila dohodnine
prejemanje štipendije
plačilo študentskega dela
prejemanje pokojnine
Podatek je obvezen.
Predviden obseg mesečnega poslovanja : *
od 0,00 EUR do 200,00 EUR
od 200,00 EUR do 500,00 EUR
od 500,00 EUR do 1.000,00 EUR
od 1.000,00 EUR do 2.500,00 EUR
več kot 2.500,00 EUR
Podatek je obvezen.

Izbira tipa računa ali paketa

Tip računa ali paketa : *
NLB Osnovni račun več
NLB Osebno poslovni račun  več
Podatek je obvezen.
Redni limit na računu : *
da 

Seznanjen sem s pravico banke, da pred odobritvijo rednega limita opravi vpogled v zbirko osebnih podatkov SISBON, s čimer z oddajo te vloge tudi izrecno soglašam.
ne
Podatek je obvezen.
Zanimajo me naslednje storitve : *
Krediti
Depoziti
Varčevanja
Naložbe
Zavarovanja
Nezgodno zavarovanje Vita Nezgoda Junior z dodatno ugodnostjo
NLB Klik
NLB Klik z OTP dostopom brez pristopnine
Klikin
SMS alarmi in opomniki
Plačilne kartice
Drugo
Podatek je obvezen.

Izjave

Izjavljam, da odpiram račun, oziroma sklepam trajno poslovno razmerje v svoje imenu in za svoj račun, so navedeni podatki resnični, sem seznanjen, razumem in se strinjam s Splošnimi pogoji poslovanja z NLB Osebnimi računi ter Izvlečkom iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d. in Tarifo NLB d.d., nisem v postopku osebnega stečaja, sem seznanjen/a z »Izjavo o varstvu osebnih podatkov« in s tem s pravico banke, da bo osebne podatke, ki bodo vneseni preko spletnega obrazca obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo.*
Podatek je obvezen.
Izjavljam, da nimam blokiranega nobenega transakcijskega računa pri katerikoli banki v Sloveniji*
Podatek je obvezen.
Izjavljam, da nisem v postopku osebnega stečaja*
Podatek je obvezen.
Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki pravilni*
Podatek je obvezen.
Izjavljam : *
Da nisem politično izpostavljena stranka
Da sem politično izpostavljena stranka
Podatek je obvezen.
Bančno dokumentacijo : *
dostavi bančni svetovalec na dom
bom podpisal in prevzel na bančnem okencu v izbrani poslovalnici
Podatek je obvezen.
Naš bančni svetovalec vas bo kontaktiral in se z vami dogovorili za čas obiska. Zato navedite ustrezen termin za kontakt. Ob obisku svetovalca boste morali predložiti tudi kopijo potrdila o študentskem statusu.
Želim, da me bančni svetovalec pokliče:
Poslovalnica : *
Podatek je obvezen.
Datum : *
Podatek je obvezen.
Med : *
in
Podatek je obvezen.
Komentar : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Vloga je bila uspešno oddana.

Naš bančni svetovalec vas bo kontaktiral in se z vami dogovoril za čas obiska.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite kontaktni center na številko (01) 477 20 00 , ali nam pišite na info@nlb.si .