NLB E-račun - storitev, ki vam omogoča enostavno, hitro in naravi prijazno izmenjavo, plačevanje, pregled in hrambo elektronskih računov

NLB je bila v letu 2008 ena od dveh bank v Sloveniji, ki sta svojim strankam prvi ponudili uporabo nove storitve e-račun. Pilotska faza uporabe je trajala do sredine leta 2010, ko je bil med sedmimi bankami vzpostavljen začasen sistem izmenjave in junija 2011 centralni Sistem e-račun. V sistem je danes, glede na združevanje, razdruževanje in ukinjanje bank in hranilnic, vključenih 15 bank, Uprava za javna plačila kot vstopno/izstopna točka za podjetja v javnem sektorju, ki prejemajo račune izključno v e-obliki, in prek 24.400 malih in velikih izdajateljev.


Vsak mesec se povečuje tudi število prejemnikov e-računa. Prek sistema teče izmenjava e-računov, e-prijav, in e-dokumentov, ki so neposredno povezani z e-računi. Pred nami pa je nov izziv, saj bomo v drugi polovici leta 2017 v sistemu omogočili izmenjavo novih tipov e-dokumentov, neposredno povezanih z e-računom (e-predračun, e-opomin, e-dobropis, e-bremepis, e-naročilnica...) in dodali možnost, da prejemnik e-račun prek sistema tudi zavrne neposredno do izdajatelja.

Skupni cilj je v sistem privabiti nove izdajatelje in prejemnike in povečati število tistih, ki z uporabo e-računa postajamo del družbe ekološko odgovornih in ki nam je mar za ohranjanje narave.

Pri pošiljanju e-računov prejemnikom v javni sektor bodite posebej pozorni na to, da e-račune pripravite po zahtevanih navodilih UJP. Dodatna pojasnila lahko poiščete med pogostimi vprašanji.

Kaj je e-račun?

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa za opravljeno storitev ali prodano blago v elektronski obliki. Podjetja v javnem sektorju so že v celoti prešla na e-obliko, čas je, da enak korak naredimo tudi med podjetji v gospodarskem sektorju in med potrošniki.

Vsi udeleženci v Sistemu e-račun prihranimo:

 • pri stroških tiska, kuvertah, poštnini in porabi papirja, saj je proces priprave, uvoza, izvoza in izmenjave učinkovitejši, preglednejši in hitrejši,
 • pri spremljanju izmenjave, saj za vse poslane e-dokumente pošiljatelj prek sistema prejme povratne informacije,
 • pri kontroli plačil, saj se podatki za plačilo e-računa avtomatsko prenesejo v plačilni nalog in jih prejemnik/plačnik ne more sam popravljati,
 • izračunani prihranki pri vseh stroških izmenjave e-računov se za podjetja gibljejo v višini prek 50 odstotkov,
 • največ pa vsi skupaj prihranimo naravi, saj je za 1 tono papirja potrebno posekati več kot 2.700 dreves.

Kako kot izdajatelj izkoristite prednosti izdajanja e-računov prek Sistema e-račun?

S preudarnimi koraki:

 • se odločite za vam ustrezen način priprave e-računov: uvoz v e-banko iz računovodske aplikacije ali ročni vnos e-računov prek NLB Proklika,
 • z dobaviteljem vaše računovodske aplikacije preverite, ali so aplikacijo, ki jo uporabljate, že prilagodili tudi za delo z e-računi. Če pri odločitvi, katero od možnosti izmenjave uporabiti, potrebujete pomoč, nam pišite na eracun@nlb.si, radi vam bomo svetovali in pomagali poiskati ustrezno rešitev,
 • se povežite s svojim poslovnim skrbnikom v NLB, kjer boste sklenili poslovno razmerje za izmenjavo e-računov in uredili vse potrebno, da bodo vaši pooblaščenci, ki bodo z e-računi delali prek NLB Proklika, za delo imeli ustrezna pooblastila,
 • poskrbite tudi za e-arhiviranje izdanih e-računov, ki mora biti zakonsko. Izdajatelji v NLB se lahko odločite za vlaganje e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, ki e-račune zakonsko skladno arhivira za vas,
 • se ob vključitvi v Sistem e-račun odločite, ali boste prek sistema sprejemali tudi elektronske prijave na prejem e-računa, saj vam v NLB lahko pomagamo pri pridobivanju novih uporabnikov.

Zakaj e-račune prejemati elektronsko?

Pravne osebe, podjetniki in zasebniki lahko e-račune preprosto prejemate prek elektronske banke NLB Proklik, potrošniki pa prek spletne banke NLB Klik. Za tako odločitev je kar nekaj pravih razlogov:

 • pregledno: vse prejete in plačane e-račune v NLB Prokliku in NLB Kliku spremljate na enem mestu,
 • enostavno: prijava na prejem e-računov prek e-banke, izvoz prejetih e-računov v zaledne sisteme ali v vašo lokalno bazo in za pravne osebe tudi avtomatsko knjiženje podatkov v vašo računovodsko aplikacijo,
 • uporabniku prijazno: vsi podatki, ki so potrebni za plačilo, se avtomatsko prenesejo v plačilni nalog, ko kliknete na gumb "Izvedi plačilo". Če svoje obveznosti poravnavate z direktno obremenitvijo prek banke, boste e-račun v NLB Prokliku in NLB Kliku le pregledali, možnosti plačila pa vam program ne bo ponudil, da ne bi računa po nepotrebnem plačali dvakrat,
 • nižji stroški: za prejem e-računov vam ne zaračunavamo nadomestila, za spremljanje prejetih e-računov in pripravo plačil potrebujete manj časa, saj je postopek delno ali v celoti avtomatiziran.

NLB Proklik in NLB Klik sta najpreprostejša načina za izmenjavo e-računov

Če še niste uporabnik elektronske banke NLB Proklik ali spletne banke NLB Klik, pa bi želeli elektronsko izmenjevati e-račune in svoje posle z banko urejati na sodoben in učinkovit način, je pravi čas, da to postanete.

Za učinkovito elektronsko poslovanje in delo z e-računi prek NLB Proklika ali NLB Klika mora vsak izdajatelj in/ali prejemnik urediti naslednje:

 • pri svojem skrbniku v NLB oddajte vlogo za uporabo NLB Proklika in e-računov znotraj e-banke,
 • izdajatelji e-računov pri poslovnem skrbniku v NLB podpišete Izjavo izdajatelja in na podlagi le-te vas vključimo v Sistem za izmenjavo e-računov, ki vam omogoča posredovanje e-računov prejemnikom v vseh vključenih bankah,
 • na prejem e-računa se prijavite prek NLB Proklika, za prejem e-računov za svoje osebne potrebe pa e-prijavo oddate prek spletne poslovalnice NLB Klik, izdajatelj, ki bo vašo e-prijavo prejel, vas bo vključil med prejemnike e-računov in vam z naslednjim mesecem že posredoval e-račun v NLB Proklik ali NLB Klik.

Več informacij

Podrobne informacije o e-računu najdete na NLB Spletnem portalu

Dodatne informacije dobite pri vašem poslovnem/operativnem skrbniku v NLB, na elektronski naslov info@nlb.si pa se lahko vedno obrnete po dodatna pojasnila in tehnično pomoč pri uvajanju in uporabi.

januar, 2017

e racun za izdajatelje

E-račun za izdajatelje

Z izdajanjem e-računa znižate stroške poslovanja, saj poenostavite svoje procese, postopno ukinete papirno poslovanje in avtomatizirate procese knjiženja v računovodski aplikaciji.

E račun za prejemnike

E-račun za prejemnike

E-račun, ki ga prejmete v e-banko, lahko izvozite v računovodsko aplikacijo, avtomatsko knjižite in v e-banki pripravite plačilo brez prepisovanja v plačilni nalog.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!