Enkratna plačilna transakcija

Plačnik plača posamezen plačilni nalog z gotovino, saj v banki nima odprtega računa.

Enkratna plačilna transakcija

Za enkratno plačilno transakcijo se šteje tista plačilna transakcija, ki jo plačnik odredi pri banki, v kateri nima odprtega transakcijskega računa, tako da predloži plačilni nalog.

Izvršitev plačilne transakcije

Banka izvede plačilo, če plačnik banki predloži pravilno izpolnjen plačilni nalog ter zagotovi denarna sredstva za plačilo naloga in nadomestilo banke, ki jih za plačilo zaračuna banka skladno s tarifo banke. Enkratna plačilna transakcija se izvaja skladno z zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS).​

Izvajanje storitve

Pogoji:

Plačilo mora biti izvedeno skladno s pogodbo:

Pogodba o izvršitvi enkratne plačilne transakcije

Stroški

Domače plačilne transakcije

Domače plačilne transakcije

Domače plačilne transakcije so transakcije v evrih in tujih valutah med plačnikom in prejemnikom plačila na območju Republike Slovenije.

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

V NLB se zavedamo pomembnosti mednarodnega poslovanja, zato nudimo pestro izbiro storitev na področju čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!