NLB E-račun - Urnik Sistema za izmenjavo e-računov

Posredovanje e-računov in ostalih e-dokumentov ter vlaganje v e-arhiv med udeleženci sistema v NLB in medbančno, izvajamo po naslednjem urniku:

vsebina izvedba
posredovanje e-dokumentov od izdajatelja do končnega prejemnika isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje e-prijav/e-odjav do izdajatelja e-računov isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje dostavnic o dostavi oz. ne-dostavi e-dokumentov pošiljatelju isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
posredovanje e-povratnic na e-prijave do prejemnikov isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko
vlaganje izdanih/prejetih e-računov v e-arhiv isti oz. najkasneje naslednji delovni dan od prejema v banko

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!