2. korak: Poskrbite za finančno varnost

Za finančno varnost je poskrbljeno takrat, ko imamo:

  • oblikovano varnostno rezervo za nepričakovane izdatke ali izpad rednih prejemkov
  • ustrezna zavarovanja zdravja, življenja in premoženja
  • ustrezno varčevanje za pokojninsko rezervo

Koliko varnostne rezerve potrebujete?

Varnostna rezerva je denar, ki smo ga prihranili  "za hude čase". Za razliko od pokojninske rezerve nudi finančno varnost v sedanjosti. Omogoča kritje nujnih in rednih izdatkov vsaj v višini 70 %, za dobo od 3 do 24 mesecev, razlika v mesecih pa izhaja iz razlik v tveganosti gospodinjstev. Izpolnite kviz in opredelite tveganje vašega gospodinjstva, seštevek vseh vaših mesečnih obveznosti pa bo podlaga za izračun, koliko varnostne rezerve potrebujete.

Pokojninska rezerva nam pomaga ohraniti življenjski stil

Pokojninska rezerva so sredstva različnih oblik, ki nam omogočajo črpanje rente za varnejšo finančno prihodnost. Renta naj vsaj 30 let po upokojitvi zagotavlja dodatno pokojnino v višini 30 % zadnjih mesečnih neto prihodkov. S tem bo naša starostna pokojnina dosegla 80 % zadnje neto plače, kar nam bo omogočalo ohraniti dosežen življenjski stil. Izračunajte, kolikšno bi moralo biti vaše pokojninsko varčevanje!

Zakaj je pomembno zavarovanje?

Zavarovanje zdravja, življenja in premoženja potrebujemo zato, da preprečimo nepredvidene stroške iz naslova premoženja in zaščitimo finančno odvisne člane družine. Zavarovanja uredimo z ločenimi policami glede na obseg tveganj, ki smo mu izpostavljeni, za vsako tveganje pa opredelimo ustrezno visoko zavarovalno vsoto, ki nas bo varovala pred njim. Preverite, kako visoko zavarovalno vsoto za življenjsko zavarovanje potrebujete!

Koraki do finančne varnosti

Najprej izračunajte, koliko znaša vaša stopnja varčevanja. Če še ne dosega 10 %, odprite varčevalni račun in nastavite trajni nalog za avtomatski prenos zneska v višini 10 % vaše plače na dan, ko jo prejmete iz vašega osebnega računa na vaš varčevalni račun. Tako se vam bodo prihranki nabirali, ne da bi vam bilo potrebno skrbeti za to. 

Potem zberite pogodbe in podatke o zapadlosti, donosnosti in stanju vseh prihrankov, ki jih imate pri različnih bankah in finančnih institucijah. Poiščite tudi vse veljavne zavarovalne police. Sami ali s partnerjem se odpravite k finančnemu svetovalcu, ki vam bo glede na vašo finančno situacijo predlagal potreben obseg sredstev za zagotovitev vaše finančne varnosti in potrebne višine mesečnih obrokov ter vam pomagal pri izbiri najbolj primernih produktov za vas.

Finančni nasveti


Najmanj 10 % vsakega prihodka privarčujte.

Od vsakega prihodka privarčuj najmanj 10 %. Četudi nimate jasnih namenov in se o tem še niste pogovorili s svojim finančnim svetovalcem, vam bo taka stopnja varčevanja omogočila ustvarjanje prihrankov vsaj za zagotovitev osnovne finančne varnosti.


Izračunajte znesek varnostne rezerve, ki jo potrebujete.

Priporočeni znesek varnostne rezerve je 12-kratnik 70 % mesečnega neto prihodka, da v primeru izgube zaposlitve omogoča kritje osnovnih življenjskih stroškov za dobo 1 leta. S tem lahko tudi krijete nepredvidene stroške (npr. okvara gospodinjskih aparatov) in se tako izognete najemanju kreditov.

Denar, ki je namenjen varnostni rezervi, razporedite v nizko tvegane naložbe, kot so varčevalni računi in (kratkoročni) bančni depoziti. Pomembno je, da je del teh naložb visoko likviden, kar pomeni, da so vam lahko hitro na razpolago, saj ob pričakovanih dogodkih denar običajno potrebujete takoj. 


Izračunajte, koliko pokojninske rezerve potrebujete in koliko morate za to varčevati.

Pokojninska rezerva pri 65-ih letih naj znaša 6-kratnik naših letnih neto prihodkov. Če začnete varčevati pri 30-ih, naj bo stopnja mesečnega pokojninskega varčevanja vsaj 6,5 % vaših prihodkov, da boste do 65. leta ustvarili zadostno pokojninsko rezervo. Če začnete varčevati pozneje, boste morali za enak ciljni znesek mesečno namenjati več denarja.  

Obliko varčevanja izberite tudi glede na tveganje:

  • depoziti v bankah kot nižje tvegane naložbe;
  • obveznice (obvezniški ali mešani skladi) kot srednje tvegane naložbe;
  • delnice (delniški skladi) kot višje tvegane naložbe.

Za dodatno pokojnino po navadi varčujemo najmanj 10 let, saj le s postopnim varčevanjem zberemo dovolj sredstev. Ko se približuje datum upokojitve, prenesite prihranke iz bolj tveganih naložb v nižje tvegane naložbe, na primer iz delnic v bančne depozite.


Prej ko pričnete z varčevanjem, večji znesek boste privarčevali.

Čeprav se zneski postopnega varčevanja zdijo na prvi pogled nizki in celo zanemarljivi, lahko na postopen način privarčujemo znaten delež denarja, ki bi ga drugače porabili za vsakdanje nepomembnosti. Temeljni razlog, zakaj je dobro začeti varčevati čim prej, je izkoriščanje časovne vrednosti denarja. Denar, ki ga imamo na razpolago danes, lahko vlagamo in za čas vlaganja nam bo prinesel obresti, dividendo.


Sklenite življenjsko zavarovanje.

Skupaj s partnerjem se odločite za ustrezno zavarovanje, saj bi nesreča ali izguba partnerja, ki skupaj z vami ustvarja prihodke, lahko imela negativne posledice za vaš način življenja. Tudi če ste samski, je zavarovanje smiselno, saj obstaja tveganje invalidnosti in nezmožnosti opravljanja poklica zaradi hujše bolezni.


Redno preverjajte svoje zavarovalne police.

Pogosto sklenemo neko zavarovanje, nato pa leto za letom plačujemo premijo, ne da bi preverili, ali je sploh še ustrezno. Kaj potrebujemo in koliko, je odvisno od vsakega posameznika, a vendarle mora vsakdo imeti pregled nad sklenjenimi policami. Če ste na primer sklenili zavarovanje za nepremičnino, nato pa vanjo vlagali, je smiselno prilagoditi zavarovalno vsoto, sicer boste ob nastopu zavarovalnega primera dobili manjše izplačilo, kot je bila dejanska škoda. Ob najemu kredita je smiselno zavarovalno vsoto prilagoditi večjemu tveganju. Najbolje je, da imate vse sklenjene police shranjene skupaj in na varnem mestu. Smotrno je imeti zbirni spisek z navedbo vsebine polic in kontaktnimi podatki. Police pregledujte praviloma enkrat na leto oziroma ob kakršni koli spremembi finančnega ali osebnega stanja.


Obvladujte razmerje med varnostno rezervo in zavarovanji.

Varnostne rezerve ni treba ustvariti v priporočeni višini, če imate veliko zavarovanj, zavarovanje pa ni smiselno, če imate zelo visoko varnostno rezervo.


Finančni nasvet za vsak posamičen korak

V okviru osebne obravnave bodo naši svetovalci za osebne finance analizirali vaše obstoječe stanje, izračunali za vas najboljšo situacijo in predlagali možne smeri za dosego cilja. Brezplačno!

Želim, da me pokličete

    

360 Finančni nasvet

Svetovalna storitev za vse tiste, ki uporabljate ponudbo NLB Premium Osebno in želite, da vam finančni svetovalec izdela celovit pregled osebnih in družinskih financ. Pri tem boste prejeli tudi pisen rezultat pregleda in predlog ukrepov za izboljšanje.

Varčevanje je pogosto prvi korak k uresničitvi osebnih ciljev in želja. Morda pa si želite le ustvariti finančno rezervo za vsak primer?

Varčevanja in depoziti

Poglejte si ponudbo življenjskih zavarovanj

NLB Vita 

vita kalkulator

Naredite izračun vaše pokojnine! 

Pri varčevanju velja preprosto pravilo: pričeti je potrebno danes.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!