Finančno svetovanje

Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj.

Svetovanje pri pridobivanju virov financiranja

Svetujemo pri izboru cenovno najugodnejšega vira financiranja na podlagi vrednotenja finančnih ponudb za najem posojila ali izdajo vrednostnih papirjev, ki jih pravna oseba pridobi na domačem ali mednarodnem trgu kapitala.

Svetovanje je namenjeno pravnim osebam, ki se za financiranje izvedbe svojih projektov zadolžujejo doma ali v tujini in javnim podjetjem, ki morajo pri zadolževanju skladno s slovensko zakonodajo najeti neodvisnega finančnega svetovalca.

Odvisno od zahtev stranke izvajamo naslednje aktivnosti:

  • pripravo nabora bank in kreditnih institucij,
  • pripravo povabila za oddajo ponudb in zbiranje prispelih ponudb,
  • vrednotenje ponudb in določitev cenovno najugodnejšega ponudnika,
  • svetovanje pri pogajanjih v zvezi s pogoji zadolževanja in pri pripravi pogodbene dokumentacije.

Svetovanje pri določanju optimalne kapitalske strukture

Svetujemo pri določitvi optimalne kapitalske strukture virov financiranja, ki stranki zagotavlja najugodnejšo ceno virov ob sprejemljivem tveganju. Oblikujemo modele poslovanja glede na projekcije poslovanja podjetja in načrtovane investicije ter svetujemo pri zagotavljanju optimalnega denarnega toka, ki omogoča podjetju servisiranje obstoječih ter novih finančnih in poslovnih obveznosti.

Svetovanje pri projektnem financiranju

Svetujemo podjetjem, državi, občinam in drugimi, ki nameravajo izvesti projektno financiranje investicije, v katerem se investicija izloči v ločeno projektno družbo, ustanovljeno izključno za financiranje te investicije.

Organiziramo in izvajamo naslednje aktivnosti, ki so potrebne pri projektnem financiranju:

  • pregled predinvesticijske študije,
  • analizo poslovnih rezultatov sponzorjev projekta in projekcij poslovanja novo ustanovljene družbe,
  • ugotovitev vseh projektnih tveganj in porazdelitev le-teh med udeležence v projektu,
  • opredelitev modela financiranja ter komercialne in finančne strukture projekta,
  • ustanovitev projektne družbe za izvedbo projekta,
  • organizacijo financiranja.


Reference

Naročnik
Hrastnik1860 - Steklarna Hrastnik d.o.o.
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
HSE Holding slovenske elektrarne, d.o.o.

Splošni pogoji in politike


Kontakti

Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana

Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si

Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si

Boštjan Kavčič
telefon: (01) 470 71 31
e-naslov: bostjan.kavcic@nlb.si

Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si

Taja Mohorčič
telefon: (01) 476 38 31
e-naslov: taja.mohorcic@nlb.si

Mitja Ahčin
telefon: (01) 476 91 55
e-naslov: mitja.ahcin@nlb.si

Zgornje informacije predstavljajo tržno sporočilo, ki je prvenstveno namenjeno obveščanju strank in potencialnih strank NLB d.d. o storitvah poslovalnice Podjetniške finance v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah in pomožnih investicijskih storitvah poslovalnice Podjetniške finance ter o s temi storitvami poveznih tveganjih , so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., ki so dostopni na spletni strani NLB (https://www.nlb.si/podjetniske-finance) in v poslovalnici Podjetniške finance, kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih  storitev. Poslovalnica Podjetniške finance opravlja investicijske storitve in pomožne investicijske storitve le na pobudo stranke.

Prevzemi in združitve (M&A)

Prevzemi in združitve (M&A)

Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.

Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni.

Izdajanje vrednostnih papirjev

Izdajanje vrednostnih papirjev

Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!