Notifikacija prejete garancije

Za vas pregledamo garancijo domače ali tuje banke, izdano v korist vašega podjetja.

Zakaj notifikacija?

  • Kot posredniška banka preverimo podpisnike na garanciji oz. dodatku k njej in verodostojnost samega dokumenta.
  • Pregledamo garancijsko besedilo in vas opozorimo na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz samega besedila garancije.

Pomembno

Z notifikacijo banka ne prevzema nikakršne obveznosti plačila po garanciji!

Unovčenje prejete garancije

Če vaš poslovni partner ne izpolni svojih pogodbenih obvez, zavarovanih z garancijo, vam s strokovnim nasvetom pomagamo tudi pri pripravi ustrezne zahteve za plačilo in pri pregledu morebitnih dokumentov, katerih predložitev je zahtevana v besedilu garancije, izdane v vašo korist.

Tako zmanjšate tveganje, da bi banka garant unovčenje zavrnila zaradi formalnih nepravilnosti.

Ob zahtevi po posredovanju unovčenja prek vaše poslovne banke poleg potrditve podpisnikov pregledamo vašo zahtevo in vam na podlagi izkušenj strokovno svetujemo.

Pošljite nam v pregled garancijo ali zahtevek za plačilo po garanciji

1

Vabimo vas, da se obrnete na svojega poslovnega skrbnika ali neposredno na Oddelek za garancijske posle, kontakt:

Polona Žižmund,
vodja Oddelka za garancijske posle
telefon: 01 476 91 11
e-naslov: polona.zizmund@nlb.si

Če z nami še ne poslujete ali nimate poslovnega skrbnika, lahko tudi pokličete naš Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 20 00 ali se naročite na sestanek.

Naročite se na sestanek

2

Zahtevajte izdajo garancije po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ) št. 758.

Pravila priznavajo mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, priznane banke po vsem svetu pa jih uporabljajo pri svojem poslovanju.

Zakaj nam stranke zaupajo garancije v pregled?

  • Smo tim vrhunsko usposobljenih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami iz garancijskega poslovanja, ki vam svetujejo že v fazi sklepanja posla.

  • Kot prvi v Sloveniji imamo specialista s certifikatom na področju garancij na poziv (angl. Certificate for Specialists in Demand Guarantees).

  • Usmerjeni smo k individualnemu pristopu in strankam zagotavljamo kompleksne storitve z najvišjimi strokovnimi standardi.

  • Smo člani Mednarodne trgovinske zbornice, glavnega motivatorja mednarodnega poslovanja.

  • Sodelujemo v široki mednarodni mreži korespondenčnih bank in bančne skupine NLB.

Naročite se na brezplačne jutranje novice in spremljajte dogajanje na finančnih trgih.

Naročite se na jutranje novice

Stroški

Pogosta vprašanja

• Kadar od poslovnega partnerja prejmete garancijo v obliki garancijskega pisma in si želite zagotoviti strokovni pregled besedila ter potrditev podpisnikov in avtentičnosti garancije;
• z notifikacijo si zagotovite verodostojnost izdanega dokumenta in se izognete tveganju posedovanja ponarejenega dokumenta;
• pravočasno ste opozorjeni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz besedila garancije.

- Kadar besedilo prejete garancije zahteva, da je zahtevek za plačilo predložen garantu prek vaše poslovne banke s potrditvijo  podpisnikov na zahtevku;

- Kadar se želite izogniti zavrnitvi zahtevka za plačilo po garanciji zaradi neujemanja s pogoji v garancijskem besedilu.

V takem primeru vam svetujemo, da nam izročite izvirnik prejete garancije in za vas bomo opravili notifikacijo garancije. Z notifikacijo prejete garancije preverimo podpisnike na garanciji in verodostojnost dokumenta. Hkrati strokovno pregledamo besedilo garancije in vas opozorimo na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz samega besedila garancije.

Izdaja bančne garancije

Izdaja bančne garancije

Zavarujte izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Poslujete s tujino? Bi radi vedeli več o zavarovanju in financiranju uvozno - izvoznega poslovanja? Prenesite si priročnik za mednarodno poslovanje.

Priročnik za podporo mednarodnemu poslovanju

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Na podlagi prejetega dokumentarnega akreditiva lahko tudi financirate svoj posel.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Vpišite svoj elektronski naslov in obveščali vas bomo o aktualnih informacijah in dogodkih iz NLB.

Pošlji

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!