Iščete naložbo za svoja presežna sredstva?

Kaj storiti, ko vašemu podjetju na računu ostajajo sredstva? Naj se sliši še tako smešno, sredstva na računu v času ničelnih obrestnih mer niso dobra novica. Seveda prenagljene investicije tudi nimajo smisla, lahko pa se odločite za naložbo, s katero boste tudi v tem obrestno neugodnem času svoja sredstva oplemenitili.


Danes se vse več poslovnežev odloča svoj presežek sredstev oplemenititi z naložbami v delnice in obveznice, hkrati pa so običajno manj naklonjeni tveganjem. Po drugi strani je možno investiranje tudi v naložbeno življenjsko zavarovanje. Čeprav je za dobre donose pri obeh investicijah potrebno veliko časa in tudi znanja o finančnih trgih in gospodarstvu, sta obe možnosti na voljo tudi poslovnežem, ki se sami ne želijo ukvarjati z varnim razporejanjem sredstev. Poglejmo, kaj ponujata obe možnosti.

Kako oceniti, koliko sredstev lahko naložite?

Ravnajte se po denarnem toku svojega podjetja. Večja kot je stabilnost denarnega toka podjetja, višji je lahko vložek v naložbe.

Vzajemni skladi

Poglejmo najprej osnove varčevanja v vzajemnih skladih. To je dostopno tako posameznikom kot podjetjem in ima kar nekaj pomembnih prednosti. Vzajemni skladi so razmeroma varna izbira za naložbo, ki ima hkrati dve za podjetnike pomembni prednosti: preprostost investicije in likvidnost vloženih sredstev. Kot pri vseh naložbah, tudi pri naložbah v vzajemne sklade vrednost naloženih sredstev niha. Kljub temu lahko trdimo, da so to varne naložbe, saj je praktično nemogoče, da bi bili vložki izgubljeni zaradi prevar ali slabega poslovanja družbe za upravljanje, saj je finančna industrija vzajemnih skladov strogo regulirana s strani države. Z naloženega vidika so vzajemni skladi večinoma tudi zelo dobro razpršeni.

Varčevanje v vzajemnih skladih je preprosto, saj vlagatelj ne potrebuje specializiranega znanja. O izbiri sklada vlagateljem svetujejo usposobljeni svetovalci. Prav tako s premoženjem skladov upravljajo strokovnjaki, ki spremljajo gibanje trga in ustrezno prilagajajo premoženje sklada ter si tako prizadevajo zagotoviti čim večji izkupiček. Naložba v sklade je med najbolj likvidnimi, saj lahko do svojega denarja dostopate kadarkoli - naložba praviloma nima časovne omejitve. Zato lahko varčujete in imate denar hkrati na razpolago za hitro kritje morebitnih finančnih izpadov.

Kaj sploh je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad združuje denarna sredstva velikega števila vlagateljev in jih zanje nalaga v različne vrednostne papirje v okviru investicijskih ciljev in politike, ki jih sklad vnaprej opredeli in so zapisane v prospektu vzajemnega sklada. Ob vplačilu v sklad postane vlagatelj lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada.

Seveda so skladi različni – od bolj do manj tveganih – zato velja premisliti in se posvetovati o tem, katerega izbrati. Pred izbiro se morate z naložbenim svetovalcem pogovoriti o tem, kakšno dobo varčevanja želite, namen varčevanja in kakšna je stabilnost denarnega toka vašega podjetja. Doba varčevanja bo vplivala na izbiro sklada in način razpršitve sredstev. Podjetja sicer običajno izbirajo varnejše naložbe, a pri daljši dobi varčevanja je možnost poseganja po bolj tveganih naložbah večja. Posledično lahko pričakujete tudi višjo pričakovano donosnost. Na izbiro bolj ali manj tvegane naložbe vpliva tudi namen izbranega varčevanja: ali želite svoja sredstva oplemenititi ali vam je pomembno predvsem, da ohranjajo svojo vrednost. Nazadnje pa denarni tok podjetja pokaže tudi, kolikšna sredstva imate na razpolago za investicijo – ne glede na to, da so sredstva, naložena v sklade, hitro dosegljiva, vseeno izhajajte iz dolgoročne investicije.

Več o naložbah v vzajemne sklade, lahko preberete v prispevku Višji donosi v svetu ničelnih obrestnih mer oziroma se pogovorite s svetovalci NLB Skladov.

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Če imate na razpolago prosta sredstva in v prvi vrsti želite ohraniti njihovo vrednost, hkrati pa si želite dodatne varnosti, je smiselno preveriti možnost investiranja v naložbena življenjska zavarovanja. Čeprav so bolj znana kot opcija za zasebne vlagatelje, so prav tako na voljo pravnim osebam. Naložbena življenjska zavarovanja združujejo naložbo v vzajemne sklade in življenjsko zavarovanje, zato je njihova donosnost podobna naložbi v vzajemne sklade, medtem ko omogoča zagotovitev dodatnih sredstev za nemoteno poslovanje podjetja v primeru smrti podjetnika ali nosilcev poslovodnih funkcij. Takšno varčevanje je ugodno predvsem, kadar govorimo o varčevanju na dolgi rok, saj je v tem pogledu lahko davčno ugodnejše od varčevanja neposredno v vzajemnih skladih, hkrati pa lahko z njim zavarujete tudi morebitne kredite.

Pomembno je vedeti, da so sredstva, vložena v naložbeno življenjsko zavarovanje, prvih deset let od sklenitve zavarovanja v primeru odkupa obremenjena z 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov. Dolgoročnost investicije torej prinaša davčne ugodnosti, saj je investitor po desetih letih od začetka zavarovanja ob odkupu oproščen plačila davka od prometa zavarovalnih poslov, medtem ko oprostitev dohodnine od kapitala po 10 letih za ustvarjene dobička velja zgolj za fizične osebe.

Dolgoročna naložba pomeni tudi, da je skozi vse to obdobje potrebna skrb, da so sredstva v pravih, dovolj donosnih in predvsem dovolj varnih vzajemnih skladih. Za to seveda skrbijo strokovnjaki, več informacij o naložbenih življenjskih zavarovanjih pa lahko dobite pri svetovalcih NLB, ki vam bodo pomagali pri izbiri najustreznejše naložbene strategije. Znotraj zavarovalnega dela naložbenih zavarovanj, ki ga ne gre spregledati, lahko izbirate med različnimi zavarovalnimi kritji in višinami zavarovalnih vsot kot tudi različnimi naložbenimi tveganji – glede na vaše potrebe in cilje.

Ne zamudite naslednjega dobrega nasveta

Če vas je vsebina pritegnila in želite prejemati več tovrstnih nasvetov, se prijavite na naše e-novice.

Naročite se

  

april, 2017

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Analize finančnih trgov

Naložbe za podjetja

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših ciljev.

vita kolektivno nezg zav 800x330px

Zavarovanja za podjetja

Ponudba zavarovanj življenjske zavarovalnice NLB Vita po novem tudi za podjetja in podjetnike.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!