Izračunajte sami, koliko kredita potrebujete?

S časovno analizo predvidenih prilivov in odlivov lahko vsak podjetnik kaj hitro izračuna, koliko sredstev in kdaj jih bo potreboval za nemoteno poslovanje.


Tomaž Kupnik, NLB

V analizi denarnega toka podjetja Avto, d. o. o., lahko spoznate, kako je podjetnik opredelil višino in termin potrebnih sredstev.

Prednosti redne analize so:

  • Poslovanje podjetja je veliko bolj predvidljivo in varno, poleg tega pa tudi bolj optimalno.
  • Podjetje ugotovi ali kredit /limit sploh potrebuje, v kakšni višini in kdaj.
  • Podjetje lahko presežek sredstev celo nakaže na NLB Depozitni račun in s tem še zasluži.

Vsebina:

  1. Najprej analiza predvidenega denarnega toka
  2. Potem pregled z dodatnim financiranjem
  3. Na koncu izbira pravega produkta

1. Najprej analiza predvidenega denarnega toka

Podjetje Avto, d. o. o., se ukvarja s prodajo rabljenih vozil. Mesečno odkupi okoli deset rabljenih vozil, ki jih plača takoj ob nakupu in jih v dveh mesecih proda naprej. Prav tako iz tujine uvozi še deset, prav tako rabljenih vozil, ki jih plača v roku 90 dni in jih prav tako proda v dveh mesecih.

Podjetje ima v začetku meseca na NLB Poslovnem računu 10.000 evrov sredstev. Za odkup desetih rabljenih vozil (vsako po 4.000 evrov) mora plačati v tekočem mesecu 40.000 evrov. Ta znesek pomeni odliv s transakcijskega računa podjetja in ga vpišemo med odlive iz rednega poslovanja.

V istem mesecu podjetje proda dve vozili po 5.000 evrov in zanju dobi tudi takojšnje plačilo. Teh 10.000 evrov bomo vpisali med prilive iz rednega poslovanja v januarju 2012. Osem vozil proda v naslednjem mesecu (tudi po 5.000 evrov), vendar dobi za šest vozil plačilo takoj (v februarju 2012), za preostali dve pa šele v naslednjih 30 dneh, kar pomeni, da bo priliv za te dve vozili na transakcijskem računu podjetja šele v marcu 2012.

Tabela 1: Denarni tok brez dodatnega financiranja (v evrih)*

Mesec

Jan. 2012

Feb. 2012

Mar. 2012

Apr. 2012

Začetno stanje denarja

10.000

-20.000

10.000

20.000

Prilivi skupaj

10.000

30.000

10.000

0

+ prilivi iz rednega poslovanja

+10.000
(prodaja 2 vozil)

+30.000
(prodaja 6 vozil)

+10.000
(prodaja 2 vozil)

+ izredni prilivi
+ prilivi iz financiranja
+ prilivi iz dezinvestiranja
Odlivi skupaj

-40.000

0

0

0

- odlivi iz rednega poslovanja

-40.000
(odkup 10 vozil po 4.000 evrov vsako)

- izredni odlivi
- odlivi iz financiranja
- odlivi iz investiranja
Končno stanje denarnih tokov

-20.000

10.000

20.000

20.000

*V realnosti moramo ob tem upoštevati tudi druge stroške in odlive, ki se pojavljajo v podjetju in jih v našem primeru ne upoštevamo.

Podjetje Avto, d. o. o., z nakupom in prodajo ustvari 10.000 evrov dobička, vendar večino denarja dobi šele v februarju 2012, nekaj pa celo v marcu 2012. V januarju 2012 ima negativno končno stanje denarnih tokov, kar pomeni, da mu toliko denarja primanjkuje. Ker ne razpolaga z zadostno količino denarja na NLB Poslovnem računu, omenjenega posla ne more izpeljati.

2. Potem pregled z dodatnim financiranjem

Podjetje potrebuje dodatno bančno financiranje v januarju 2012. V banki si januarja izposodi 25.000 evrov, ki ga v mesecu februarju 2012 skupaj z obrestmi vrne.

Tabela 2: Denarni tok skozi dodatno financiranje v višini 25.000 evrov (v evrih)

Mesec

Jan. 2012

Feb. 2012

Mar. 2012

Apr. 2012

Začetno stanje denarja

10.000

5.000

9.850

19.850

Prilivi skupaj

35.000

30.000

10.000

0

+ prilivi iz rednega poslovanja

+ 10.000

+ 30.000

+ 10.000

+ izredni prilivi
+ prilivi iz financiranja

+ 25.000
(Črpanje kredita pri banki pomeni priliv na račun)

+ prilivi iz dezinvestiranja
Odlivi skupaj

- 40.000

- 25.150

0

0

- odlivi iz rednega poslovanja

- 40.000

- izredni odlivi
- odlivi iz financiranja (glavnica)
(obresti)

- 25.000
- 150

(Vračilo kredita in obresti pomeni odliv z računa)

- odlivi iz investiranja
Končno stanje denarnih tokov

5.000

9.850

19.850

19.850


S tem, ko si podjetje zagotovi dovolj denarja, lahko izpelje posel, ki ga pred tem ni moglo. Ko v februarju 2012 dobi svež priliv denarja na račun, kredit banki vrne, ob tem pa poravna tudi obresti, ki v našem primeru znašajo 150 evrov.

3. Na koncu izbira pravega produkta

V omenjenem primeru je podjetje Avto, d. o. o., potrebovalo kratkoročno financiranje zgolj za mesec dni. S poslovnim skrbnikom se bosta odločila:

Več informacij o značilnostih in prednostih vsakega izmed navedenih produktov vam je na voljo na spletnih straneh.

Za kakršnakoli vprašanja o najprimernejšem produktu za predviden denarni tok vašega podjetja se obrnite na poslovnega skrbnika ali se oglasite v najbližjem NLB Podjetniškem centru

december, 2012

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? V vseh primerih boste v nas našli zanesljivega in strokovnega partnerja, pripravljenega prisluhniti vašim željam in potrebam.

Krediti za podjetja

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!