Kje je meja?

Samostojna poslovna pot, tudi ko se je lotimo kot postranski poklic, lahko prinese marsikatero prednost, a se hkrati lahko hitro zgodi, da je posuta s trnjem. Eno najbolj zapletenih vprašanj je to, kako primerno razmejiti osebne in poslovne finance. Kako se torej izogniti pastem prepletanja osebnih in podjetniških financ?


Odgovorov na to vprašanje je seveda več, saj primerno ločevanje osebnih in poslovnih financ vseh malih podjetnikov in tistih, ki kakšno delo opravijo po službi, ne bremeni v enaki meri. Ker se lahko zelo razlikujejo po statusu in poslovanju – eni so samostojni podjetniki (s.p.), drugi fizične osebe z dejavnostjo, tretji vodijo enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – morajo biti njihovemu statusu in poslovanju posebej prilagojene tudi bančne rešitve.

S.P.: Meja je manj stroga, a pazite, kje jo prečkate

Le na videz je razmejevanje osebnih in poslovnih financ najpreprostejše pri samostojnih podjetnikih in fizičnih osebah z dejavnostjo. Zanje velja, da s prihodki iz opravljanja dejavnosti razpolagajo povsem prosto: vse, kar zaslužijo kot podjetniki, lahko porabijo tudi v gospodinjstvu. Seveda, paziti morajo le na to, da pravočasno in v primerno visokih zneskih od dohodkov plačajo akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.

Zaradi te prepletenosti osebnih in poslovnih financ pri (popoldanskih) samostojnih podjetnikih in zasebnikih nekateri med njimi najraje ne bi imeli poslovnega računa, ampak bi dohodke iz poslovanja prejemali kar na osebni račun. Še nedavno to ni bilo možno, saj je vsak podjetnik moral imeti dva bančna računa – osebnega zase kot fizično osebo in poslovnega za opravljanje dejavnosti. Zdaj je drugače.

Vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in bi želele vse svoje prihodke imeti na enem mestu, lahko v NLB odprejo NLB Osnovni račun ali katerega od NLB Paketov (Osnovni, Mladostni, Aktivni ali Premium), ki so na voljo tudi za osebno poslovni namen. Prek tega računa/izbranega paketa hkrati upravljajo tako osebne kot poslovne finance, obenem pa vsak mesec prihranijo nekaj evrov, ki bi jih poleg stroškov vodenja osebnega računa oziroma paketa sicer morale plačevati še za vodenje poslovnega računa. Kot fizične osebe uporabljajo tudi vse ostale bančne storitve, na primer NLB Klik ali Klikin, plačilne kartice in drugo.

Navkljub udobju in ugodnostim, ki jih ponujajo NLB Osebni račun in drugi paketi za fizične osebe, pa le-ti niso primerni za vse samostojne podjetnike. Namenjeni so tistim, ki imajo manj dobaviteljev in kupcev in med drugim izdajajo tudi manjše število računov. Tem pri poslovanju zadostujejo produkti in storitve imetnikov NLB Osebnih računov oziroma paketov.

Bančni svetovalci zato novopečenim podjetnikom najprej predstavijo ponudbo »polnopravnih« poslovnih računov. »Ti računi so tisti, ki so zares prilagojeni potrebam poslovanja poslovnih subjektov. Z NLB Poslovnim računom ali izbranim NLB Poslovnim paketom podjetniki dobijo dostop do naše poslovne elektronske banke NLB Proklik in/ali mobilne banke Klikpro, ki omogočata nekatere storitve, ki v NLB Kliku ali Klikinu, namenjenem fizičnim osebam, niso na voljo. Samo imetniki poslovnega računa lahko sklepajo tudi kreditno-garancijske posle, ki so v sodobnem poslovanju nekaj običajnega in včasih celo nujnega,« pojasnjuje Nives Ilc, višja upravljalka ponudbe v NLB.

Še en pomemben razlog, zakaj osebno poslovni račun ali paket ni vedno primerna izbira, pa je prav razmejevanje osebnih in poslovnih financ. Pri tem »mešanem« računu je težko ohraniti pregled nad izdatki in prihodki. Treba je nenehno raziskovati, katera plačila so bila namenjena poslovnemu in katera osebnemu življenju, zaradi česar podjetniki le z naporom dobijo jasen pogled na to, kaj se dogaja z njihovimi poslovnimi financami. Za primerno in odgovorno poslovanje pa je pregled nad tokom denarja v podjetje in iz njega ključen.

D.O.O.: Pravila so jasna in striktna

Medtem ko imajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, praviloma možnost izbirati, ali bodo za poslovanje uporabljale ločen račun, pa tisti, ki se odločijo svoje podjetniške sanje uresničevati z ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – tudi če v tej delajo sami brez drugih zaposlenih, te izbire nimajo. Čeprav je njihova vloga v podjetju dejansko lahko zelo podobna tisti, ki jo imajo samostojni podjetniki, so dohodki podjetja v tem primeru povsem ločeni od dohodkov posameznika, ki je podjetje odprl. Zato je za d.o.o. vedno nujno odpreti poslovni račun, lastniki družbe pa imajo ob tem še osebni račun za svoje osebne finance.

Pri takšnem podjetništvu težav z razmejevanjem osebnih in poslovnih financ praviloma ne bi smelo biti. Kar tako vzeti denar podjetja in ga porabiti za zasebne stvari, ni možno. »Podjetnik ali družbenik enoosebnega d.o.o. včasih potrebuje finančna sredstva v svojem zasebnem življenju za večje izdatke in investicije. Ko zasebnih virov za tako financiranje nima, velikokrat najprej pomisli na premoženje svojega podjetja. Če njegovo podjetje deluje kot s.p., potem je to enostavno, saj so pretoki denarja med podjetnikovim podjetjem in njegovim gospodinjstvom temeljna značilnost te oblike poslovanja. Kadar podjetje deluje v okviru d.o.o., pa je tako financiranje zasebnega življenja težje. Če do pretakanja sredstev med ustanoviteljem podjetja in podjetjem že pride, mora biti to pretakanje vedno formalizirano,« opozarja Kristinka Vuković iz računovodske hiše Unija.

S pravo odločitvijo skrbi ni

Z nujo ali skušnjavo prepletanja osebnih in poslovnih financ se vsaj občasno srečuje večina podjetnikov in tistih, ki so podjetni le občasno. To prepletanje je torej nekaj povsem običajnega, a vedno ne mine brez posledic.

Pri izogibanju težavam lahko pomaga že izbira pravega bančnega računa. Ta izbira je tistim, ki se s podjetništvom šele spoznavajo oziroma vanj vstopajo prvič, v NLB olajšana. Na voljo je namreč paket NLB Poslovni zacetek. Mala podjetja, enoosebni d.o.o. ter samostojni podjetniki in zasebniki, ki poslujejo manj kot eno leto, s tem paketom kar 18 mesecev plačujejo le od enega do sedem evrov na mesec za poslovni račun in izbrane storitve za vsakodnevno poslovanje.

Tisto najbolj učinkovito zdravilo proti težavam prepletanja osebnih in poslovnih financ pa je na koncu vedno le eno – samodisciplina. »Nebrzdana poraba in preveliko trošenje sredstev za osebni namen lahko privedeta do pomanjkanja sredstev za nemoteno izvajanje poslovne dejavnosti,« še opozarja Andreja Hribar, višja upravljalka ponudbe v NLB.

Najučinkovitejše zdravilo proti težavam prepletanja osebnih in poslovnih financ je na koncu vedno le eno – samodisciplina.

Vestno nadzirajte odhodke in prihodke

Za podjetnike je posel praviloma tako pomembna stvar, da so zanj pripravljeni žrtvovati tudi osebno premoženje. Dogaja pa se tudi obratno: da so podjetniki na prisluženi denar tako zelo navezani, da ta sredstva v celoti jemljejo za svoja, čeprav so dejansko last njihovega podjetja oziroma njihovega »podjetniškega jaza«. Oboje lahko pomeni težavo – tako enim kot drugim se namreč lahko zgodi, da izgubijo pregled nad tem, koliko sredstev sploh imajo na razpolago za plačevanje sprotnih življenjskih stroškov ali stroškov poslovanja. To pa ne prinese nič dobrega. Ko brez denarja za plačevanje življenjskih stroškov ostanejo posamezniki, se morajo skozi mesec prebiti s prihranki ali pa si denar izposoditi. In podobno je, ko brez denarja za poslovanje ostane podjetje. Zato se je vedno treba zavedati, da je vsaj toliko kot dobičkonosnost poslovanja pomemben denarni tok. Denarni tok pove, koliko sredstev je podjetje v določenem obdobju prejelo in koliko jih je v tem istem obdobju porabilo za poravnavanje obveznosti. Ko nad tem ni pregleda, lahko podjetje naenkrat postane nezmožno sproti plačevati dobavitelje in/ali zaposlene: dovolj je že, da naročniki še niso plačali blaga ali storitev, podjetje pa mora v trenutku poplačati dobavitelje in/ali izplačati plače. Če podjetje ali samostojni podjetnik nima dovolj denarnih rezerv, dejansko lahko bankrotira oziroma si mora sredstva, ki bodo omogočila nadaljnje poslovanje, priskrbeti iz drugih virov. Ko je nadzor nad porabo in prejemki stalen in vesten, se to težje zgodi. Zato je ključnega pomena, da podjetja in samostojni podjetniki že sami pri sebi maksimalno poskrbite za izboljšanje likvidnosti in obratni kapital ter da spremljate svoj denarni tok. Pomagajte si lahko tudi z našim kalkulatorjem denarnega toka.

Tu smo za vas 24/7

Če potrebujete nasvet ali pomoč v zvezi z opravljanjem enostavnih bančnih storitev za vsakodnevno poslovanje, nas čimprej kontaktirajte. Kot edina banka smo prek NLB Kontaktnega centra strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Lahko nas pokličete na 01 477 20 00 ali prek NLB video klica, nam pišete na info@nlb.si ali pa stopite z nami v stik prek spletnega klepeta. Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vas.

Začnite poslovno pot v NLB

maj, 2020

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

Osnovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno urejanje vsakodnevnih denarnih zadev. Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja, pa ga lahko uporabljate za poslovni in osebni namen.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!