Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

NLB Kredit za kritje akreditivov

Za zagotavljanje kritja, potrebnega za odprtje mednarodnega in domačega dokumentarnega akreditiva.

Lastnosti

 • Odplačilna doba je odvisna od pogojev akreditiva.

 • Znesek odobrenega kredita se črpa le v primeru, če na dan plačila po akreditivu ne morete zagotoviti lastnih sredstev.

 • Črpan znesek kredita je treba poplačati najpozneje v 10 dneh.

Kredit za kritje akreditiva,  katerega osnovni namen je odlog plačila kritja, lahko uporabimo tudi za financiranje nalogodajalca, v primerih, ko upravičenec želi takojšnje plačilo. V takih primerih se kredit črpa s predložitvijo naloga za črpanje in rokom vračila do maksimalno 180 dni od vsakokratnega črpanja.

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zavarovanjem pri zavarovalnici.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev in
 • drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita. Več

Naročilo kredita

1

Izpolnite naročilo

Izpolnite naročilo za odobritev kredita.

Naročilo za odobritev kredita

Naročite se na sestanek

2

Pripravite potrebne dokumente

 • predstavitev podjetja oziroma dejavnosti;
 • dokumente o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa);
 • dokumente o poslovanju in
 • preostalo dokumentacijo glede na vrsto naložbe in obliko zavarovanja.

Kako se pripraviti, preden se odpravimo po kredit?

3

Obiščite podjetniški oziroma poslovni center ali poslovalnico

Z naročilom in vso zahtevano dokumentacijo se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku. Če z nami še ne poslujete, se obrnite na najbližji podjetniški oziroma poslovni center ali  poslovalnico .

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Obveščamo vas, da bo banka skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o centralnem kreditnem registru, pred odobritvijo naložbe opravila vse potrebne vpoglede v Sistem izmenjave informacij. Več: SISBIZ/SISBON .

Nakupni dokumentarni akreditiv

Nakupni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim hkrati zavarujete tveganja in financirate svoje nakupe.

Odkup terjatev

Odkup terjatev

Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Prodajni dokumentarni akreditiv

Način plačila, s katerim zmanjšate plačilno tveganje in hkrati financirate svoj posel.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja : *
Podatek je obvezen.
Ime : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Priimek : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov : *
Podatek je obvezen.
Email *
Matična številka : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka : *
Podatek je obvezen.
Sporočilo : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Naziv podjetja : *
Podatek je obvezen.
Ime : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Priimek : *
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
E-naslov : *
Podatek je obvezen.
Email *
Matična številka : *
Podatek je obvezen.
Davčna številka : *
Podatek je obvezen.
Sporočilo : *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.