Nalog za čezmejno plačilo in plačilo v tretje države

V banki tak nalog izvršimo, če je zanj zagotovljeno kritje na računu in kritje za nadomestilo po Tarifi za prebivalstvo ter je nalog pravilno izpolnjen.

Plačilni nalog mora imeti pravilno, čitljivo in popolno izpolnjene vse elemente, potrebne za izvršitev. 

Osnovni podatki so:

 • IBAN (številka računa) plačnika ali identifikacijska oznaka
 • ime, priimek in naslov plačnika
 • namen plačila
 • številko računa oz. IBAN prejemnika – IBAN je obvezen za plačila v EUR, na območju držav članic EGP
 • BIC ali naziv in naslov banke, pri kateri ima prejemnik račun
 • ime in priimek (oz. naziv pravne osebe) in naslov (oz. sedež) prejemnika plačila
 • znesek in valuto plačila
 • želeni datum bremenitve računa plačnika
 • podpis plačnika.


Dodatni podatki, odvisni od vrste plačila:

 • referenca plačnika
 • referenca prejemnika
 • ime / naziv dolžnika
 • referenca dolžnika
 • ime / naziv upnika
 • referenca upnika


Plačilni nalog se mora glasiti na izvršitev istega dne ali pa na vnaprej določen delovni dan banke skladno z urnikom za izvrševanje plačil. Prek NLB Klika in Klikina je možno oddati tudi nalog za vnaprej (do 180 dni).

 
Skrita vsebina

Kritje na računu

Za izvršitev plačilne transkacije v domači valuti zagotovite kritje v evrih, za izvršitev plačilne transakcije v tuji valuti pa lahko zagotovite kritje v valuti plačila ali domači valuti na računu. Pri tem banka za ustrezen znesek avtomatsko bremeni vaš osebni račun.

Pri zagotovitvi kritja v domači valuti se uporablja prodajni tečaj iz Tečajne liste NLB d.d. za prebivalstvo. Če za izvršitev plačilne transakcije uporabite sredstva v ostalih tujih valutah na računu, ki niso v valuti plačila, pa morate najprej opraviti konverzijo iz druge tuje valute v valuto plačila, ki jo banka izvrši kot odkup in prodajo tuje valute.

Za vsa obračunana nadomestila banka skladno s Tarifo NLB avtomatsko bremeni osebni račun v domači valuti.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!