Ne čakajte na višje obrestne mere

Star slovenski rek, ki pravi, da ne nosi vseh jajc v eni košari, še kako drži tudi pri naložbah prihrankov. Privarčevana sredstva je treba dobro razpršiti, saj popolnoma varna naložba žal ne obstaja. Smiselno je torej pogledati onkraj vezanih bančnih vlog, v svet naložb v delnice in obveznice. Pa potrebujemo za to poglobljeno znanje s finančnega področja? Če imamo prave svetovalce, ne.


Čeprav bančne vloge prinašajo zajamčeno donosnost, je ta trenutno zelo nizka, zato obstaja znatno tveganje, da bo inflacija presegla pogodbeno donosnost in se »zažrla« v realno vrednost vaših prihrankov. Da bi tveganje čim bolj zmanjšali, a vseeno dosegli neko omembe vredno donosnost, je torej treba portfelj razpršiti in poleg vezanih vlog vključiti tudi številne delniške in obvezniške naložbe z vsega sveta. Ene in druge terjajo poglobljeno temeljno analizo tako makroekonomskih razmer v različnih regijah kot analizo posameznega podjetja. Pa imate čas, da bi se ukvarjali s tem? Večina varčevalcev za to nima ne časa, ne volje, ne znanja, zato prepušča to zahtevno opravilo strokovnjakom. Njihovi prihranki se vseeno donosno plemenitijo na borzah, varčevalcem pa ostane čas in denar za ukvarjanje s stvarmi, ki jih v življenju resnično veselijo. Kako jim to uspeva?

Prednosti vzajemnih skladov

Varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z neposrednim varčevanjem v vrednostnih papirjih preprosto, saj vlagatelju ni treba storiti drugega kot preudarno izbrati ustrezen vzajemni sklad, pa še tu mu pomagajo usposobljeni svetovalci.

Naložba v vzajemni sklad je tudi ena najbolj likvidnih v finančnem svetu. To je še posebej pomembno tedaj, ko vlagatelji sredstva hitro potrebujejo v denarni obliki zaradi nenadnega izpada prihodkov ali nepričakovanih stroškov. Sredstev, vloženih v vzajemne sklade, torej ne vežete.

Blaž Bračič, NLB Skladi: »Kombinacija 20 % delnic in 80 % obveznic se je zgodovinsko gledano izkazala kot najmanj tvegana naložbena kombinacija.«

Varčevanje v vzajemnih skladih prinaša tudi davčne ugodnosti v obliki odloga ugotavljanja davčne obveznosti – ustvarjeni kapitalski dobički pri prehodih med podskladi krovnega sklada NLB Skladi niso obdavčeni. Davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada.

Premoženje vzajemnega sklada upravljajo dobro usposobljeni upravljavci z zaledjem v delu borznih analitikov, ki s ciljem doseganja nadpovprečne uspešnosti vzajemnega sklada nenehno raziskujejo dogajanja tako na borzah in finančnih trgih nasploh kot tudi v gospodarstvih držav, gospodarskih panogah in gospodarskih družbah.

Katere cilje lahko dosežem?

Najpogostejši cilji, za katere vlagatelji vlagajo v vzajemne sklade, so varčevanje za starost, varčevanje za plemenitenje premoženja, varčevanje za otroke, varčevanje za večje nakupe in ne nazadnje tudi varčevanje z namenom ustvarjanja kratkoročnega zaslužka. Za vsakega od ciljev je primeren en ali več vzajemnih skladov, ki nalagajo v različne naložbene oblike iz različnih regij in gospodarskih panog.

Pri tem je najpomembnejša odločitev, koliko premoženja naložiti v delniške in koliko v obvezniške vzajemne sklade. Ti vzajemni skladi se med seboj razlikujejo po pričakovani donosnosti in naložbenem tveganju. Obvezniški vzajemni skladi so nizko tvegane naložbe, katerih pričakovana donosnost je posledično nižja, medtem ko delniški vzajemni skladi prinašajo višje donosnosti, a so obenem tudi bolj tvegani. Za večino vlagateljev je najbolj primerna kombinacija delniških in obvezniških naložb v razmerju približno 50 : 50. V tem primeru govorimo o uravnoteženih vzajemnih skladih. Odločitev, koliko naložiti v delniške in koliko v obvezniške vzajemne sklade, je odvisna zlasti od posameznikovega odnosa do tveganja in dobe varčevanja.

Koliko v delnice in koliko v obveznice?

Daljša je doba varčevanja in več naložbenega tveganja je vlagatelj pripravljen sprejeti, večji delež naložb v delnice naj izbere. Praviloma velja, da za obdobja, daljša od sedem let, varčujemo predvsem v delnicah, za krajša od treh do pet let pa predvsem v obveznicah. Delnice namreč med vsemi naložbenimi kategorijami prinašajo najvišjo pričakovano donosnost, ki že na srednji rok praviloma prevlada nad negativnimi posledicami večje nihajnosti.

Blaž Bračič, NLB Skladi: »Naložba v vzajemni sklad je ena najbolj likvidnih v finančnem svetu. To je še posebej pomembno tedaj, ko sredstva hitro potrebujete v denarni obliki zaradi nenadnega izpada prihodkov ali nepričakovanih stroškov.«

Tudi za najbolj konservativne vlagatelje, torej tiste, ki so tveganju izrazito nenaklonjeni, velja, da naj vsaj 20 odstotkov premoženja naložijo v delniške naložbe. S tem namreč najbolj učinkovito zmanjšajo tveganje izgube realne vrednosti prihrankov zaradi inflacije, saj so delniške naložbe relativno učinkovit ščit proti inflaciji.

Koliko prihrankov moram imeti za varčevanje v vzajemnih skladih?

Varčevanje v vzajemnih skladih je primerno za vsakogar in temu so prilagojeni tudi začetni vložki. Najmanjši vložek pri postopnem varčevanju v NLB Skladih znaša 40 evrov (NLB Skladi – Varčevalni načrt brez pologa), spodnja meja za enkratne zneske pa je 1.000 evrov. Postopno varčevanje je v zadnjih letih pravi prodajni hit, saj se številni vlagatelji zanj odločajo z namenom varčevanja za starost ali pa prihodnost svojih otrok.

Sredstva so varno naložena

Čeprav vrednost naložb v vzajemne sklade niha, lahko trdimo, da so sredstva z institucionalnega vidika popolnoma varno naložena. Industrija vzajemnih skladov je verjetno najbolj regulirana finančna industrija in ni se še zgodilo, da bi vlagatelji v vzajemne sklade izgubili svoje prihranke zaradi prevar oziroma slabega poslovanja družbe, ki vzajemne sklade upravlja. Premoženje vzajemnega sklada je namreč strogo ločeno od družbe za upravljanje, nad njim bedi skrbnik, vse skupaj pa nadzira tudi regulator. V Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

    

Zakaj NLB skladi?

NLB Skladi so največja družba za upravljanje v Sloveniji. S prek milijardo evrov sredstev v upravljanju se tudi globalno uvrščajo med srednje velike družbe za upravljanje. Upravljajo premoženje skoraj 60.000 vlagateljev. Pri tem 20 različnih podskladov zagotavlja, da vsaka stranka najde podsklad, ki ustreza njenemu finančnemu profilu.

Preberite več

Informacije na tej spletni strani predstavljajo tržno sporočilo.

september, 2019

Ponujamo vam številne naložbene priložnosti ter kakovostno obveščanje in pomoč pri zasledovanju vaših investicijskih ciljev.

Naložbe

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!